Проекти и програми


 

Проект „Книжно лято – букви, думи и знаци“ (2022)

 

Проект „Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – център за повишаване на професионалната компетентност на библиотечните специалисти от Габровска област“ (2022)

 

Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ (2022)

 

Проект „От хартията до книгата…и след това” (2021)
 

 

Проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация” (2021)

 

Проект  „РБ „Априлов-Палаузов” - учебен център за библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област(2021)

 

 Проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация” (2020)    

 

Проект „Повишаване на професионалната компетентност и мерки за квалификация на библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област” (2020)   

 

Проект „Просперитет” (2020)

 

Проект „Генерация код“ на Глобални библиотеки – България“ (2019)

 

Проект „Повишаване на професионалните знания и уменията на библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област“ (2019)

 

  Проект „Българските библиотеки и съвременните центрове за четене на информация” (2019)

 

Проект „Интеграционни мерки за повишаване на училищната готовност на децата в община Габрово“ (2019)

 

Проект „Българските библиотеки – съвременните центрове за четене и информация” (2018) 

 

Проект „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“

 

Проект „Под стряхата на Янтра”

 

Проект „Бяла спретната къщурка, с книги най-отпред“

 

Проект „Библиотеката – вдъхновение за зелени идеи“

 

Проект ''Съвременни подходи за изследване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово"

 

Проект ''Познатото и непознато Габрово: на фокус''

 

Проект ''155 години Габрово град"

 

Проект ''Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация"

 

Глоб@лни библиотеки – България

 

Проект ''Разработване и внедряване на информационен онлайн портал ''Дигитална библиотека ''Габровски периодичен печат'' и отпечатване на справочно-библиографско издание ''Габровски периодичен печат 1872-2014''

 

Обучение по схема „Аз мога повече” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (2013-2014)

 

„Нови възможности за достъп до информационни услуги и е-образование чрез уеб-сайт на РБ Габрово и мобилната му версия“ (2013)

 

Партньорство в проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за области Велико Търново и Габрово (2013)

 

"Книгата като сетивен лабиринт" – съвместно със сдружение за култура "Фабриката" (2012-2013)

 

„Лесни стъпки в света на компютъра“ – помагало по компютърна и информационна грамотност (2012)

 

„Българските библиотеки и съвременните центрове за четене на информация“ (2011-2012)

 

Проект на фондация "Америка за България" – "Книги на английски език за българските библиотеки" (2012)

 

Проект на Посолството на САЩ в България "American Shelf" (2012)

 

Проект "Красива България" (2010)

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта