Хуманитарни науки


0    Общ отдел

 

001/Д 54

Диксън, Патрик

Бъдещето на почти всичко  : Как нашият свят ще се промени през следващите 100 години / Патрик Диксън; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Сиела  , 2021 . - 436 с. : с табл. ; 21 см

 

06/Д 23

Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в.  : По примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви: Сборник с материали от международна научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев, проведена на 4 октомври 2019 г., СУ ''Св. Климент Охридски'' / Състав. Пламен Митев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 196 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

 

07/Г 70

Господинов, Енчо

Сянката на петнистия кон  : [Спомени] / Енчо Господинов; Ил. Валентин Ангелов . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 256 с. : с ил. ; 25 см

 

 

 

1   Философия

                         

159.9/Ш 85

Шопова, Цветанка

[Седем] 7 ключа, за да събудим жизнената си сила  : Чувствайте се добре със себе си, с другите и със света / Цветанка Шопова; Прев. от фр. Асен Чаушев . - София : Сиела  , 2021 . - 284 с. ; 20 см

 

159.9/Б 16

Бакрачева, Маргарита Ангелова

Проактивен майндфулнес - пътища към психично благополучие и процъфтяване: [Монография] / Маргарита Бакрачева - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 232 с. : с табл. ; 24 см

              

 

           

2   Религия, атеизъм

                         

23/28/Д 52

Джонсън, Пол

Исус  : Биография от един вярващ / Пол Джонсън; Прев. от англ. Даниела Гамова . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 216 с. ; 20 см

 

23/28/К 26

Каприев, Георги Теологов

Латински смутители в Константинопол  : Анселм Хавелбергски и Уго Етериано / Георги Каприев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 252 с. ; 24 см

 

 

 

3   Общ.-полит.-литература

                         

330.1/Ч 60

Ченгелова, Емилия Евгениева и др.

"Икономиката в сянка" като девиантна практика  / Емилия Ченгелова, Валентина Златанова, Люба Спасова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2019 . - 380 с. : с табл., диагр. ; 24 см

 

39/А 75

Антология Сборник за народни умотворения  : Научен и книжовен дял: Т. 1-2 / Състав. Борис Христов; Ред. Бойка Бъчварова . - София : Нов български университет  , 2020  ; 29 см

Т. 1. - 619 с.

Т. 2. - 640 с. : с ил.

 

32/А 90

Археология на властта: Интердисциплинарни диалози / Под ред. на Богдан Атанасов и др. . - София : Нов български университет, 2020 . - 210 с. : с ил., к. ; 29 см

 

32/А 93

Атеистичната политика в комунистическа България  : Сборник документи: Ч. 1- / Състав., предг. Живко Лефтеров . - София : Нов български университет  , 2020  ; 24 см

Ч. 1. - 727 с. : с табл.

 

34/Т 74

Топчийска, Деница Георгиева

Върховенство на правото  : Теоретични аспекти / Деница Топчийска . - 2. изд. . - София : Нов български университет  , 2020 . - 318 с. ; 21 см

 

351/354/Д 22

Данъчно облагане 2021: Коментар / Състав., коментар Ралица Милева, Симеон Симеонов . - София: Сиела  , 2021 - 1044 с. : с табл. ; 23 см

 

349.2/С 83

Стоянов, Николай Стоянов

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020  / Николай Стоянов . - София : Сиела  , 2020 . - 310 с. ; 21 см

 

32/Н 35

Начев, Йордан Ценов

Дълбоката държава  / Йордан Начев . - София : Труд  , 2019 . - 184 с. ; 21 см . - ( Строго секретно)

 

32/Л 95

Любенов, Милен Тодоров

Европейски партийни системи  : Сравнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020) / Милен Любенов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2021 . - 254 с. : с диагр., табл. ; 24 см

 

378/Р 15

Радкова, Румяна Георгиева

За знания в "чуждина" (XVIII - XIX в.)  / Румяна Радкова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2019 . - 456 с. ; 23 см

 

347/А 51

Александров, Васил Валентинов

Задатъкът по българското частно право / Васил Александров; Предг. Мирослав Димитров - София: Сиела, 2020 . - 384 с. ; 21 см

 

308(497.2)/А 64

Ангелов, Иван

Защо сме последни в Европа?  / Иван Ангелов . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 591 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

 

343/344/К 25

Канушев, Мартин Стефанов

Историческа социология на наказателните политики в България  : В 3 т. / Мартин Канушев . - София : Нов български университет  , 2015  ; 24 см

Т. 1. - 2015 . - 478 с.

Т. 2. - 2016 . - 552 с.

Т. 3. - 2020 . - 764 с. : с табл.

 

32/П 53

Пиргова, Мария Андонова

Конвергенция и глобализация: Конвергенцията - исторически казуси с глобални проекции: [Монография] / Мария Пиргова - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 - 366 с.; 24 см

 

342/М 36

Марчева, Деяна Димитрова

Конституционният принцип на правовата държава  : [Монография] / Деяна Марчева . - София: Нов български университет, 2021 - 429 с.; 24 см

 

342/Б 49

Близнашки, Георги Петков

Конституционно право  : Т. 1- / Георги Близнашки. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020; 24 см

Т. 1. Принципи . - 671 с.

 

342/Я 62

Янкулова, Радослава Димитрова

Конституционното правосъдие и защитата на основните права  / Радослава Янкулова . - София : Сиела  , 2020 . - 216 с. ; 20 см

 

343/344/Ч 83

Чинова, Маргарита Иванова и др.

Кратък лекционен курс по наказателно-процесуално право  / Маргарита Чинова, Георги Митов . - София : Сиела  , 2021 . - 660 с. ; 23 см

 

343/344/К 93

Кунчев, Йонко Димитров

Курс по криминалистика  : [Учебник за студенти]: Т. 1- / Йонко Кунчев - София : Сиела, 2020; 21 см

Т. 1. Въведение в криминалистиката. - 2020 . - 424 с. : с ил., табл.

Т. 2. Методология на криминалистическото познание - 2021 - 528 с.: с ил.

 

372.3/Г 37

Георгиева, Галина Георгиева

Математиката в мисленето на децата  : [Монография] / Галина Георгиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 192 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

 

341/В 57

Видин, Благой

Международно право: [Учебник за ВУЗ] / Благой Видин - София : Сиела, 2020 - 368 с.; 23 см

 

36/М 51

Механджийска, Гинка Андонова

Методика на домашните посещения в социалната работа  : Учебно и практическо пособие [за студенти] / Гинка Механджийска - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 - 118 с.: с табл.; 21 см

 

341/Й 85

Йочева, Катерина Бориславова

Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека  : [Монография] / Катерина Йочева . - София : Нов български университет  , 2020 . - 375 с. : с табл. ; 24 см

 

343/344/Г 88

Груев, Лазар Георгиев

Наказването за престъпление  / Лазар Груев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 199 с. ; 21 см

 

32/Н 85

Нова книга за руската емиграция в България  / Състав. Иван Н. Юхновски, Никола Р. Казански, Галина Т. Петкова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 488 с. : с портр. ; 23 см

 

36/С 61

Ставру, Стоян Андреас

Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България  : В контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистит / Стоян Ставру . - София : Сиела  , 2020 . - 448 с. ; 21 см . - ( Предизвикай правото!)

                         

343/344/П 94

Пушкарова, Ива Димитрова

Организирана престъпна дейност  : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Ива Пушкарова . - София : Сиела  , 2020 . - 412 с. : с табл. ; 21 см

 

32/К 78

Колева, Даниела Любенова

Памет и справедливост  : Лични спомени и публични разкази за комунизма / Даниела Колева . - София : Сиела  , 2020 . - 368 с. ; 24 см . - ( Поредица Минало несвършено)

 

343/344/П 94

Пушкарова, Ива Димитрова

Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава  / Ива Пушкарова . - София : Сиела  , 2020 . - 408 с. ; 21 см

 

316.3/К 78

Колев, Тенчо

Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава  : Битката се ожесточава: [Монография] / Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2021 . - 191 с. ; 21 см

 

347/Г 37

Георгиев, Анастас Христов

Правен режим на публичните предприятия в България  / Анастас Георгиев . - София : Сиела  , 2021 . - 266 с. ; 21 см

 

347/П 44

Петкова, Цветалина

Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос  / Цветалина Петкова . - София : Сиела  , 2013 . - 224 с. ; 21 см

 

347/П 86

Предизвикай: Вписванията!  : Конферентник / Състав. Стоян Ставру . - София : Сиела  , 2021 . - 324 с. ; 21 см . - ( Предизвикай правото!)

 

347/С 61

Ставру, Стоян Андреас и др.

Предизвикай: Съдебната практика!  : Гражданска  и търговска колегия на ВКС: Тълковник: 2019 / Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела  , 2020 . - 224 с. : с табл. ; 21 см

 

323/И 22

Иванова, Евгения Любомирова

Религията като престъпление  : Българската ''Ислямска държава'': [Монография] / Евгения Иванова . - София : Нов български университет  , 2020 . - 288 с. : с табл. ; 21 см

                         

349.2/М 94

Мръчков, Васил Желязков

Социални права на българските граждани  / Васил Мръчков . - София : Сиела  , 2020 . - 472 с. ; 21 см


316.6/Г 84

Гринберг, Морис Аврам

Социалните дилеми  : Когнитивна перспектива: [Монография] / Морис Гринберг . - София : Нов български университет  , 2020 . - 251 с. : с табл., диагр. ; 24 см

 

32/Т 87

Тръмп, Мери Л.

Твърде много, никога достатъчно: Как семейството ми създаде най-опасния човек на света / Мери Л. Тръмп; Прев. от англ. Явор Недев - София : Сиела, 2021 - 244 с. ; 23 см

 

347/К 78

Колева, Жана Желязкова

Търговско право  : Казуси, съдебна практика, казуси за семестриална подготовка с препратки към съдебната практика, казуси от ДИ с подробни разрешения, указател на поместените в сборника постановления и тълкувателни решения / Жана Колева . - София : Сиела  , 2019 . - 322 с. : с табл. ; 21 см

 

351/354/Г 77

Гран, Дейвид

Убийците от Оклахома и раждането на ФБР  / Дейвид Гран; Прев. от англ. Камен Велчев . - София : Сиела  , 2021 . - 368 с. : с ил. ; 21 см

 

342/Н 75

Николова, Райна Борисова

Учебно помагало по административен процес  / Райна Николова . - София : Нов български университет  , 2020 . - 352 с. : с табл. ; 24 см

 

342/Н 75

Николова, Райна Борисова

Учебно помагало по административно право  / Райна Николова . - София : Нов български университет  , 2020 . - 463 с. : с табл., сх. ; 24 см

 

371/Й 83

Йорданова, Берджухи

Училищна хигиена, здравно образование и възпитание  : [Учебник за студенти] / Берджухи Йорданова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 184 с. : с табл., сх. ; 24 см . - ( Педагогически науки)

                         

         

        

7   Изкуство

 

75/О-50

Олимпиева, Елена Андреева

Гранично / безгранично  : Антиномиите в творческата програма на Станислав Памукчиев / Елена Олимпиева . - София : Сиела  , 2021 . - 276 с. : с цв. ил. ; 24 см

 

72/А 75

Антонов, Александър Атанасов

Каменните мостове в България, XV-XX век  / Александър Антонов = Stone briges in Bulgaria, 15th-20th century  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2018 . - 338 с. : с цв. ил. ; 29 см

 

792/С 62

Стайков, Димитър Антонов

Пламъци по сцената  : Живот и изкуство на Деян Донков / Димитър Стайков . - София : Труд  , 2020 . - 319 с. : с ил. ; 21 см

 

72/Й 83

Йорданова-Петрова, Миряна Стоилова

Жилищната архитектура в България XVII-XVIII в.  : [Монография] / Миряна Йорданова-Петрова . - София : Нов български университет  , 2020 . - 199 с. : с цв. ил., сх. ; 21 см

 

 

 

793/799   Спорт

 

796.3/К 93

Куин, Антъни

Клоп  : Обяснение в любов от един фен на ''Ливърпул'': [Биография] / Антъни Куин; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Сиела  , 2020 . - 152 с. ; 23 см

 

796.3/С 35

Сигеро, Сантяго

''Реал'' [Мадрид]  : Кралете на Европа : Тринадесетте триумфа на ''Реал'' [Мадрид] в Шампионската лига / Сантяго Сигеро; Прев. от исп. Стойко Дуков . - София : Сиела  , 2020 . - 343 с. : с ил. ; 23 см

 

796.3/Д 66

Добрев, Добромир и др.

Трифон Иванов Железния  : Биография на една вечна легенда / Добромир Добрев, Кристиан Иванов, Георги Иванов; Предг. Димитър Пенев  - София : Труд  , 2021 . - 280 с. : с цв. ил. ; 21 см

                         

 

                  

80   Езикознание

 

808.67/Р 12

Радева, Пенка Георгиева

Нов речник на личните имена у българите  / Пенка Радева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2019 . - 456 с. ; 21 см

 

 

 

82/89   Литературознание

 

886.7/А 77

Анчев, Панко Кирилов

Въведение в Иван Вазов  : Опити върху творчеството му / Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов  , 2021 . - 312 с. ; 20 см

 

886.7/Г 77

Гранитски, Иван

Идеи, образи и символи в българската поезия през втората половина на XX век и началото на XXI век  / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов  , 2021 . - 656 с. : с портр. ; 24 см

 

886.7.09/А 77

Анчев, Панко Кирилов

Идеите в литературния процес  : Българската литература в Модерната епоха / Панко Анчев; Послесл. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 367 с. ; 22 см

 

82.0/С 65

Стамболов, Иван Димитров

Технология и философия на творческото писане  / Иван Стамболов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 351 с. : с ил. ; 21 см

     

 

             

9   История

 

908/М 75

Михалев, Иван Христов

[Сто и една] 101 отбивки в София  / Иван Михалев; Фотогр. Иван Михалев, Емануела Янева, Надежда Чипева . - София : Сиела  , 2020 . - 296 с. : с цв. ил. ; 21 см

 

949.72.03/Г 98

Гюзелев, Васил Тодоров

Седмокнижие за средновековната история на България (IV - XV век). Българи и другоземци от средновековното време  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 456 с.

 

949.72/К 86

Косев, Константин Димитров

България под въздействието на геополитиката: Историческа импресия / Константин Косев - София: Захарий Стоянов, 2021 - 159 с.; 21 см

 

949.72.053/Г 98

Гюдуров, Димитър Йорданов

България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда  : 1923-1944 г. / Димитър Гюдуров . - София : Нов български университет  , 2020 . - 271 с. ; 21 см

 

949.72/В 17

Вакъфите в България  / Състав. и науч. ред. Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 471 с. : с цв. ил., к., табл. ; 24 см

 

930/А 64

Ангелов, Боян

Марин Дринов  / Боян Ангелов . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 327 с. : с портр. ; 21 см . - ( Поредица Дълг и чест)

 

941/949/М 35

Маруел, Дейвид Дж.

Менгеле  : Ангелът на смъртта / Дейвид Дж. Маруел; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Сиела  , 2020 . - 408 с. : с ил., факс. ; 23 см

 

97/98/Б 61

Болън, Чарлс Е.

Свидетел на историята  : 1929-1969 / Чарлс Е. Болън; Прев. [от англ.] Явор Сидеров; Предг. Иво Хаджимишев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; София : Книги НИСИМ  , 2020 . - XII, 676 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

 

930/М 32

Марков, Георги Георгиев

Съдбата в историята  / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов  , 2020 . - 520 с. ; 22 см

 

902/904/Т 79

Тракия през Средновековието и османската епоха  : Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век) : Сборник статии от научна конференция, проведена на 27-28 ноември 2014 г. в София / Състав. и науч. ред. Даниела Стоянова, Чавдар Кирилов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 175 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

 

949.72.04/И 52

Илиев, Андрея Илиев

Три истории от Третото българско царство  : Отвличания, първа полицейска банда, първи влаков обир / Андрея Илиев . - София : Сиела  , 2020 . - 288 с. : с портр., факс. ; 23 см

 

 

 

91   География

 

914.972/П 17

Панкев, Иван

Планините на България  / Иван Панкев . - София : Сиела  , 2020 . - 224 с. : с цв. ил. ; 30 см

 

914.972/П 47

Петрони, Ива

По билото на Балкана  : Туризъм за заети хора: Ч. 1- / Ива Петрони . - София : Сиела  , 2020  ; 21 см

Ч. 1. Част I от Е-3 в България: Западна Стара планина. - 160 с. : с цв. ил.

 

914.972/И 22

Иванова, Ели

Седем дни в Родопите  : От Ивайловград до Гоце Делчев / Ели Иванова; Фотогр. Ели Иванова, Иван Иванов . - София : Сиела  , 2020 . - 163 с. : с цв. ил. ; 21 см

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта