Хуманитарни науки


 

159.9

Т 47

Темплар, Ричард

    Правила за нарушаване / Ричард Темплар ; Прев. от англ. Елка Виденова. - София : Обсидиан, 2019. - 240 с. ; 20 см

Личност - психология

Общуване - психология

Поведение

Взаимоотношения - психология и етика

571731 -5300000287308 /2019->ПК -П

Виденова, Елка  прев.

 

 

372.3

Л 38

Легурска, Мирена Дамянова

    Гражданско образование в детската градина и в началното училище : [ Монография ] / Мирена Легурска. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 175 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Детски градини - учебно-възпитателна работа

Начални училища - учебно-възпитателна работа

Гражданско образование

571779 -5300000287810 /2019->ПК -П 571780 -5300000287827 /2019->ПК -П

 

 

316

Х 78

Христов, Чавдар Асенов

    Войната на идеите - стратегии, идеи, пропаганда / Чавдар Христов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. - 320 с. ; 21 см

Пропаганда

Обществено-политически учения

Идеология

571778 -5300000287780 /2019->ПК -П

 

 

37.0

В 91

     Възпитанието : Съдържателни и процесуални измерения : [ Сборник доклади ] / Състав. Сийка Чавдарова-Костова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. - 336 с. : с табл., сх. ; 24 см

Възпитание - сборници

Педагогика - сборници

571776 -5300000287766 /2019->ПК -П 571777 -5300000287773 /2019->ПК -П

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева  състав.

 

 

23/28

К 81

Консоло, Джузепе

    Атентатът срещу папата : Истинската история / Джузепе Консоло ; Прев. от итал. Ани Томова ; [ Предг. Георги Първанов ]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 200 с. ; 21 см

Йоан Павел II, папа, 1920-2005

Политически процеси ( право ) - Италия

571775 -5300000287667 /2019->ПК -П

Томова, Ани Людмилова  прев.; Първанов, Георги Седефчов  предг.

 

 

02

Д 78

Дончева, Анета Дончева

    Развитие на библиотечната инфраструктура в България / Анета Дончева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. - 184 с. : с табл. ; 23 см

Библиотеки - България - управление и организация - учебни помагала

Библиотечна статистика - България - учебни помагала

571771 -5300000287704 /2019->ПК -П 571772 -5300000287711 /2019->ПК -Б 571773 -5300000287728 /2019->ПК -Б

 

 

02

П 76

Попова, Ели Драганова

    Потребители и ползване на библиотеките / Ели Попова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. - 264 с. : с ил. ; 21 см

Библиотечно обслужване - учебни помагала

Библиотечно дело - учебни помагала

Четене - учебни помагала

571768 -5300000287759 /2019->ПК -П 571769 -5300000287742 /2019->ПК -Б 571770 -5300000287735 /2019->ПК -Б

 

 

805.0

Б 73

Бояджиева, Недда Стоянова

    Устойчиви сравнения в италианския език, характеризиращи човека / Недда Бояджиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 224 с. : с табл. ; 24 см

Италиански език - фразеология и идиоматика

571790 -5300000287803 /2019->ПК -П

 

 

316

Н 19

     Накъде сме тръгнали? : Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев / Състав., науч. ред. Елена Калфова, Симеон Петров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 416 с. : с ил. ; 25 см

Танев, Тодор Александров, 1957- - юбилеи и чествания - сборници

Администрация - сборници

571788 -5300000287865 /2019->ПК -П

Калфова, Елена Ангелова; Петров, Симеон Атанасов

 

 

342

К 98

Кьосев, Иван Стефанов

    Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция / Иван Кьосев ; Науч. ред. Александър Воденичаров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 311 с. ; 21 см

България - държавно право и държавно устройство - история

571786 -5300000287636 /2019->ПК -Ч1 571787 -5300000287643 /2019->ПК -П

Воденичаров, Александър Асенов  ред.

 

 

341

К 72

Ковачева, Диана Петрова

    Международният наказателен съд : Учредяване и допълваща юрисдикция / Диана Ковачева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 280 с. ; 21 см

Международен наказателен съд ( Хага )

Международно наказателно право

571785 -5300000287650 /2019->ПК -П

 

 

376

Ч 12

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

    Приобщаващо образование / Сийка Чавдарова-Костова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. - 248 с. ; 21 см. - (Педагогически науки)

Инвалиди - образование и просвета - учебници за ВУЗ

Деца - образование и просвета - учебници за ВУЗ

Права на човека - учебници за ВУЗ

571783 -5300000287674 /2019->ПК -Ч1 571784 -5300000287681 /2019->ПК -П

 

 

 

32

П 53

Пиргова, Мария Андонова

    Проблемни полета в политологията / Мария Пиргова ; Науч. ред. Васил Пенев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 255 с. ; 21 см

Политическа наука

571782 -5300000287698 /2019->ПК -П

Пенев, Васил Георгиев  ред.

 

 

949.72

П 17

Панайотов, Слави

    Топ мистериите на България / Слави Панайотов. - София : Озон Books, 2018. - 251 с. : с цв. ил. ; 21 см

България - история

Природни явления

Извънземни цивилизации

Археологически паметници - България - история

571818 -5300000287933 /2019->ПК -П 571819 -5300000287940 /2019->ПК -П

 

 

355.4

М 32

Марков, Георги

    Ерата на викингите / Георги Марков. - София : Millenium, 2019. - 206 с. : с ил. ; 23 см. - (История на войните ; N 10)

Военна история

Викинги

571817 -5300000287926 /2019->ПК –П

 

 

908

Д 50

Джепсън, Тим

    Амалфийско крайбрежие, Неапол и Южна Италия : Пътеводител / Тим Джепсън ; [ Прев. Десислава Недялкова ] ; Фотогр. Тино Сориано. - София : Егмонт България, 2018. - 239 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (National Geographic)

Неапол - пътеводители

Туризъм - Италия - пътеводители

571837 -5300000288312 /2019->ПК -П 571838 -5300000288329 /2019->ПК -П

Недялкова, Десислава  прев.; Сориано, Тино  фотогр.

 

 

002

К 69

     Книгоиздаване по време на криза : Сборник доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика на Софийския университет '' Св. Климент Охридски '', посветен на 15-годишнината от създаването на специалността '' Книгоиздаване '' / Състав. Алберт Бенбасат. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. - 352 с. : с ил. ; 20 см

Издателско дело - конференции

571774 -5300000287629 /2019->ПК -Б

Бенбасат, Алберт Нисим  състав.

 

 

886.7.09

Ж 39

     Жените в българската литература и култура : [ Доклади от Национална интердисциплинарна научна конференция, 20 - 21 октомври 2016 г., София ] / Състав., науч. ред. Людмила Хр. Малинова, Кристина Йорданова, Маринели Димитрова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 527 с. ; 24 см

Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници

Жени - в художествената литература - сборници

Жени - участие в обществено-политическия живот - сборници

571791 -5300000287841 /2019->ПК -Ч1

Малинова, Людмила Христова; Йорданова, Кристина Данева; Димитрова, Маринели

 

 

351/354

Б 17

Бакърджиева, Теодора Иванова

    Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи. Примери : Наръчник на ръководителя и счетоводителя на бюджетната организация / Теодора Бакърджиева. - София : Интеринтелект, 2019. - 117 с. : с табл. ; 21 см

Счетоводна отчетност - България - наръчници и ръководства

Амортизация - в счетоводната отчетност - България - наръчници и ръководства

България - финанси - счетоводство

571795 -5300000287896 /2019->ПК -Ч1

 

 

336

Ц 31

Цветанова, Мария

    Актуализация на ДДС N 20 от 2004 г . в съответствие с изискванията на ДДС N 14 от 2013 г., ДДС N 08 от 16.09.2014 г. и ДДС N 05 от 14.04.2015 г. на Министерството на финансите / Мария Цветанова. - София : Интеринтелект, 2015. - 152 с. : с табл. ; 21 см. - (За бюджетните счетоводители)

Данъцивърху добавената стойност - България - наръчници и ръководства

България - финанси

571794 -5300000287889 /2019->ПК -Ч1

 

 

351/354

Ц 31

Цветанова, Мария

    Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанската дейност в бюджетните организации : Общински предприятия, наеми, концесии, консигнация, бартер, ВиК, активи, вторични суровини, продажби на недвижими имоти, земи и други / Мария Цветанова. - София : Интеринтелект, 2019. - 149 с. : с табл. ; 21 см

Бюджетна отчетност - България - нормативни материали

Бюджетни учреждения - България - счетоводна отчетност - нормативни материали

Бюджетни учреждения - България - данъчно облагане - нормативни материали

България - обществено управление

571793 -5300000287872 /2019->ПК -Ч1

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта