Хуманитарни науки


1                   Философия

                          159.9/Д 68

                          Довган, Владимир и др.

                   Изкуството да побеждаваш без борба / Владимир Довган, Катя Ценова; Прев. от рус. Даниела Василева. - б. м. : б. изд. , 2020 . - 128 с. : със сн. ; 18 см

 

 

17/М 31

                          Маринова, Емилия Василева

                     Обективното изследване на морала и съвременната етика / Емилия Маринова . - В. Търново : Фабер , 2019 . - 260 с. ; 22 см

 

 

159.9/А 93

                          Атанасова, Анелия

                Трите С. Синергия със Синтез на Сетивата : Практика за безкрайни възможности и път към промяната / Анелия Атанасова . - Габрово : Екс-прес , 2020 . - 352 с. : с ил. ; 20 см

 

2                   Религия, атеизъм

                          23/28/С 55

                          Спасов, Свилен Димитров

                     От Вавилонската кула до Homo cyberneticus : Социокултурни и антропологично-етически аспекти на генното инженерство / Свилен Спасов; Предг. Свилен Тутеков . - София : Фонд. Покров Богородичен , 2020 . - 210 с. ; 21 см

 

3                    Общ.-полит.-литература

                          316.4/Т 53

                          Терзийска, Милка Николова

                   Детството - познато и непознато : От инфантицида до дигиталното детство / Милка Терзийска . - София : Веда Словена-ЖГ , 2018 . - 370 с. ; 21 см

 

 

327/С 68

                          Станев, Станислав Васков

                          Европейски съюз : Помагало и тестове / Станислав Станев . - Пловдив : Макрос , 2021 . - 162 с. ; 20 см

 

 

327/С 68

                          Станев, Станислав Васков

                          Европейски съюз : Помагало и тестове / Станислав Станев . - Пловдив : Макрос , 2021 . - 162 с. ; 20 см

 

 

316.4/И 52

                          Илиева, Даниела Николаева

                    Комуникация НАвреме и НА място / Даниела Илиева; Рец. Иванка Мавродиева . - София : Божидар Данев , 2020 . - 276 с. : с табл., сх. ; 22 см

 

 

376/К 99

                          Кючуков, Христо Славов

                          Лекции по интеркултурно образование : [Учебно помагало за студенти] / Христо Кючуков . - В. Търново : Фабер , 2019 . - 152 с. : с табл. ; 20 см

 

 

32/Д 43

                          Денчев, Стоян Георгиев и др.

                          Миграция и сигурност : Теоретико-методологични и етнокултурни проблеми / Стоян Денчев, Евгений Сачев, Иван Миланов . - София : За буквите-О писменехь , 2019 . - 270 с. : с диагр., табл. ; 24 см

 

 

331/А 93

                          Атанасов, Огнян Дичев

                          Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 : Мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 / Огнян Атанасов; Предг. Иван Кокалов . - София : Труд и право , 2020 . - 264 с. : с табл. ; 24 см

 

 

323(4/9)/П 19

                          Пантев, Мирослав Пантев

                          Политическата трансформация на Иран през последната четвърт на XX век / Мирослав Пантев; Науч. ръков. Филип Узунов . - Габрово : Кредо-3М , 2021 . - 154 с. : със сн., табл. ; 21 см

 

 

323/П 69

                          Политическият език на разделението в България  : [Сборник] / Състав., ред., предг. Стоянка Балова . - София : Фондация Фридрих Еберт. Бюро България  , 2020 . - 156 с. : с цв. ил., гр. ; 21 см

 

 

34/Р 12

                          Радев, Димитър Радев

                          Правна действителност и правен ред : [Монография] / Димитър Радев; Науч. ред. Георги Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика , 2020 . - 168 с. ; 23 см

 

 

398/С 96

               Съвременните кулинарни празници в България : [Сборник доклади от събитие "Фестивал на фестивалите", РЕМО Етър - Габрово, 24 юни 2018 г.] / Състав. Ваня Донева и др.; Въвед. Светла Димитрова, Ваня Донева . - В. Търново : Фабер , 2020 . - 91 с. : с цв. ил. ; 20 х 20 см

 

7                   Изкуство

                          78/Ш 74

                          Шлеске, Мартин

                          Звукът : За нечувания смисъл на живота / Мартин Шлеске; Фотогр. Доната Вендерс; Прев. от нем. Добринка Симеонова Дадер . - София : Нов човек , 2018 . - 342 с. : с ил. ; 22 см

 

 

792/М 96

                          Мутишева, Лора Викторова

                          Словесно действие в действие / Лора Мутишева . - В. Търново : Фабер , 2019 . - 174 с. ; 20 см

 

80                 Езикознание

                          808/П 47

                          Петров, Иван Петров

                          Праславянските nt-основи : Предистория и наследство / Иван П. Петров . - В. Търново : Фабер , 2020 . - 296 с. ; 24 см

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта