Хуманитарни науки


0                     Общ отдел

                          07/Л 37

                          Легендата "Вечерни новини" / Състав. Тодор Коруев. - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 223,19 с. : с ил. ; 21 см

 

                          001/С 36

                          Силвър, Елис

                          Хората не са от земята  : Научна оценка на доказателствата / Елис Силвър; Прев. Радослав Христов . - София : Бард, 2022 . - 640 с. ; 21 см

 

1                      Философия

                          159.9/С 35

                          Сийл, Клеър

                          [Пет] 5 стъпки към финансово благополучие  : Подобри живота си, като промениш отношението към парите / Клеър Сийл; Прев. Марин Загорчев . - София : Ера  , 2022 . - 231 с. ; 20 см

 

                          159.9/М 34

                          Мартела, Франк

                          Живот, който си струва да се живее  : Един финландски философ търси (и намира)  смисъла на съществуването / Франк Мартела; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - София : Прозорец  , 2021 . - 168 с. ; 20 см

 

                          159.9/Б 93

                          Бърн, Ерик

                          Игрите, които хората играят  : Психология на човешките взаимоотношения / Ерик Бърн; Прев. от англ. Лиляна Енева, Росен Люцканов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад  , 2022 . - 224 с. ; 21 см . - ( Библиотека Класици на психотерапията)

 

                          159.9/Б 93

                          Бърн, Ронда

                          Най-голямата тайна  / Ронда Бърн; Прев. [от англ.] Евелина Андонова . - София : Изток-Запад  , 2021 . - 256 с. ; 20 см

 

3                     Общ.-полит.-литература

                          355/К 60

                          Кислов, Сергей Михайлович

                          Ангелите на войната  / Сергей Кислов; Прев. Георги Рачев . - София : Прозорец  , 2021 . - 280 с. : с ил. ; 20 см . - ( Поредица Хроника)

 

                          34/Х 78

                          Христов, Иво Ангелов

                          Български правни метаморфози  / Иво Христов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад  , 2022 . - 336 с. : с диагр. ; 24 см

 

                          372.88/К 78

                          Колева, Виктория Николова

                          Класиките, преразказани за ученици по учебната програма за 7. клас и НВО  / Виктория Колева . - София : Труд  , 2021 . - 240 с. ; 20 см

 

                          316/Х 78

                          Христов, Иво Ангелов

                          Не пожелахте да чуете  : Защо се случи точно това, което не искахме / Иво Христов . - София : Изток-Запад  , 2021 . - 328 с. ; 22 см . - ( Катехон ; 3)

 

                          329/Б 98

                          Бюканън, Патрик

                          Чърчил, Хитлер и "ненужната война"  : Как Великобритания загуби империята си, а Западът загуби света / Патрик Бюканън; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви . - София : Прозорец  , 2021 . - 480 с. : с к. ; 20 см

                         

7                     Изкуство

                          792/С 62

                          Стайков, Димитър Антонов

                          Залата на смеха има стена на плача  : Живот и театър на Николай Урумов / Димитър Стайков . - София : Захарий Стоянов  , 2022 . - 168, 12 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

 

80                   Езикознание

                          808.67/Б 92

                          Петров, Ангел Маринов и др.

                          Български език и литература  : Тестови задачи / Ангел Петров и др. - София : Клет България  , 2021 . - 152 с. : с черт. ; 26 см . - ( Успех на матурата)

 

82/89              Литературознание

                          886.7/П 36

                          Пенчева, Радка Пенчева

                          Емилиян Станев. Той и другите  / Радка Пенчева . - В. Търново : Фабер  , 2022 . - 188 с. ; 20 см

 

                           886.7/А 77

                          Анчев, Панко Кирилов

                          Пенчо П. Славейков  : Въведение в творчеството му / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов  , 2022 . - 255 с. : с ил. ; 21 см . - ( Поредица Дълг и чест ; 41)

 

9                     История

                          949.72.053/Р 29

                          Райчевски, Стоян Чилов

                          Бежанците от Западна Македония и Албания 1941-1944  / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 447, 24 с. : с ил., табл. ; 22 см . - ( Поредица Бежанци)

 

                          949.72/И 95

                          Вачков, Даниел Христов и др.

                          История и цивилизация  : Профилирана подготовка XI и XII клас: Тестове и задачи за ДЗИ / Даниел Вачков и др. - София : Клет България  , 2022 . - 208 с. : с ил., к. ; 26 см . - ( Успех на матурата)

 

                          902/904/К 53

                          Кесякова, Елена Николова и др.

                          Филиппополь  : [Альбом] / Елена Кесякова, Димитр Райчев; Перев. Ива Николова. - Пловдив : Гермес, 2012 . - 104 с. : с цв. ил. ; 16х22 см

 

                          941/949/Х 71

                          Хофман, Хайнрих

                          Хитлер, какъвто го видях  / Хайнрих Хофман; Прев. [от нем.] Марин Гинев. - София : Прозорец, 2021 . - 262 с. : с ил. ; 20 см . - ( Поредица Хроника)

                         

91                   География

                          91/Г 34

                          Патарчанова, Емилия Николова и др.

                          География и икономика  : Профилирана подготовка XI и XII клас: Тестове за ДЗИ / Емилия Патарчанова и др. - София : Клет България  , 2022 . - 120 с. : с ил., табл. ; 26 см . - ( Успех на матурата)

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта