Новини за обученията


Атрактивни програмируеми играчки приема РБ „Априлов – Палаузов”

в началото на учебната година

 

По проект "Генерация Код" на фондация "Глобални библиотеки-България", по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране, в библиотеката постъпиха шест броя роботчета "Bee-Bot" и цветни подложки от винил за работа с тях. Общата стойност на дарението е 950 лева.


Вее Bot е управляваема играчка — пчела, чиито размери и ярки цветове са изобразени с особеностите на децата в ранна детска възраст. Чрез светлинни и звукови сигнали играчката реагира на действието на детето. Така се осъществява общуване, при което детето се грижи за пчелата и чрез нейното движение проверява вашите умения, коригирайте командите при нужда и се учите само. Управлението на пчелата става с помощта на няколко бутона, разположени върху горната повърхност на играчката и ясно обозначени, за да се предложат изключително опростен интерфейс за общуване с детето.

 

Игралният табла представлява разграфени игрални полета в квадратна мрежа, определена от хода, която прави пчелата при едно движение напред или назад. В рамките на игралното поле се задава пътя на пчелата. Чрез този процес, благодарение на формирането и затвърждаването на знанията по различни учебни направления, се формира и надграждат пространствените представи на децата и се формира алгоритмично и логическо мислене.


Новите програмируеми работи разширяват възможностите за обучение в библиотеката в подкрепа на дейности за усъвършенстване на цифровите умения.

 

Библиотеката е отворена за сътрудничество с детски градини, училища и други организации след предварителна заявка.

ДИГИТАЛНА СЕДМИЦА

 

През ALL DIGITAL Week, екип от РБ „Априлов-Палаузов“ – гр. Габрово провежда обучение по кодиране и развиване на STEM умения чрез използване на работа „Финч“. Участваха 10 деца от трети клас на местното училище в гр. Плачковци.

 

Роботът „Финч“ е разработен специално с образователна цел за обучение по компютърни науки, предизвикващ въображението на децата. Програмиране на спомага за развитието на компетенциите на 21-ви век, като компютърно мислене, решаване на проблемите, творчеството и работата в екипа.

 

   
   

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта