Facebook

Читалня "Природоматематически и приложни науки''


РАБОТНО ВРЕМЕ:
10.00 – 18.30 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

ЗА КОНТАКТИ:

тел.: 066 807 101
е-mail: libgb_ch2
@abv.bg

 

Предоставя на регистрирани читатели учебни, научни и справочни издания от областите: математика, физика, астрономия, химия, биология, екология и опазване на околната среда, медицина, ветеринарна медицина, селско стопанство и градинарство, инженерни науки, машиностроене, лека промишленост, компютри и системи, счетоводство и връзки с обществеността, основи на управлението и техника на безопасността.

 

Комплектуват се книги, карти и атласи, речници и енциклопедии, електронни носители на информация на български и чужди езици.

 

На свободен достъп в читалнята са енциклопедии и речници.

 

Предлагат се следните библиотечно – библиографски и информационни услуги:

  • Ползване на електронни каталози на книгите и периодичните издания, които библиотеката притежава от 1878 г. до днес.
  • Ползване на собствени бази данни, както и достъп до базите данни на Националната библиография на издадените в България книги от 1878 г. до днес и на статии от периодичните издания от 1992 г. до днес.
  • Автоматизирано и традиционно търсене на информация по теми и изготвяне на устни и писмени библиографски справки.
  • Търсене на информация в онлайн бази данни. Ползване на дигитализирани периодични издания и на онлайн (отворен достъп) пълнотекстова периодика.
  • Достъп до онлайн каталози на библиотеки в България и по света.

 

 

Читалнята разполага с пет работни места в общо работно помещение с Информационен център и American Shelf.


 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта