Периодика


''Българска етнология'' - от следните години:

 

2015 кн. 1-4

 

„Държавен вестник” – от следните години:

         

          1879-1880

          1880-1881

          1881

          1882

          1883

          1884 – VІІ-ХІІ

          1885 – І-V

          1886

          1887 – І-V

          1891 – VІ-ХІІ

          1892 – І-ІV

          1894 – ІХ-ХІІ

          1895 – І-ІV, ІХ-ХІІ

          1897 – V-VІІІ

          1903 – І-ІV

          1904 – І-ІV

          1906 – ІХ-ХІІ

          1907 – І-ІІІ, Х-ХІІ

          1908 – І-ІІІ, VІІ-VІІІ

          1909 – І-ІІІ, VІІІ-ІХ

          1911 – І-ІІІ, Х-ХІІ

          1912 – ІІІ-ХІІ

          1913

          1914

          1915 – І-ІІІ, VІІІ-ХІІ

          1917 – VІІ-ХІІ

          1918-1919 – ІV-ХІІ

          1919-1920 – VІ, І

          1920-1921 – ІV-VІ, І

          1921-1922 – І-ІІІ, ХІ-ХІІ, ІV

          1923-1924 – VІІ-ХІІ, І-ІІІ

          1924-1925 – ІV-VІ, ХІІ-ІІІ

          1925-1926

          1926-1927 – ІV, ХІІ

          1928-1929 – ІV-ІХ

          1929-1930 – ІV

          1930-1931 – VІІ-ХІІ

          1931-1932 – ІV-VІ

          1932-1933 – ІV-VІ, Х-ХІІ

          1933-1934 – Х-ХІІ

          1934 – VІІ-ІХ

          1935 – І, ІХ

          1936 – VІІ-ІХ

          1937 – V-VІІІ

          1938 – І, ІV-VІ

          1939 – І-ІІІ

          1940 – ІV-VІ

          1943 – Х-ХІІ

          1961 – VІІ-ХІІ

          1962 – VІІ-ХІІ

 

РБ "Априлов-Палаузов" - Габрово търси следните томове от "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина" - като дарение или книгообмен с други томове от същото издание.

 

 

"СБОРНИК ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ И НАРОДОПИС"

 

Кн. 41. Северозападните български говори. - 1936

 

Кн. 43.  Народни песни от Софийско . – 1942

 

Кн. 44.  Народни песни и приказки от Софийско и Ботевградско . – 1949

 

Кн. 48.  Народописни материали от Разложко . – 1954

 

Кн. 56.  Народна проза от Пазарджишко . – 1980

 

Кн. 58. Народна проза от Благоевградски окръг : нови записи. - 1985

 

 

"РАЗКОПКИ И ПРОУЧВАНИЯ"

 

Кн. 1. Предисторически и старовековен отдел. - 1948

 

Кн.2. Аполония на Черно море. – 1948

 

Кн. 3. Средновековен отдел. – 1948

 

Кн. 4. – 1949

 

Кн.6. А. Радунчева. Виница. Енеолитно селище и некропол. - 1976

 

Кн. 9. Х. Тодорова, В. Василев, З. Янушевич, М. Ковачева, П. Вълев. Овчарово. - 1983

 

Кн. 18. Н. Овчаров. Рисунките-графити от “Имарет джамия” в Пловдив като извор за историята на Средиземноморието през ХV в. - 1987

 

Кн. 19. В. Василев. Бронзови съдове от некропола при Требенище. Изследвания върху античното металообработване. - 1988

 

Кн. 20. А. Бонев. Тракия и Игейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н.е. - 1988

 

Кн. 22. С. Станилов. Старобългарски ремъчни украси от Националния Археологически музей, 5-70; Ж. Аладжов. Проучвания върху старобългарските знаци, 70-154. - 1991

 

Кн. 23. Г. Китов, И. Панайотов, П. Павлов. Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (Некрополът Горан-Слатина). - 1991

 

Кн. 24. Н. Овчаров, Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали – център на епископията Ахридос (ХІ-ХІV в.). - 1992

 

Кн. 25. В. Николов. Раннонеолитно жилище от Слатина (София). - 1992

 

Кн. 26. М. Домарадски и др. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. - 1999

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта