Естествени науки


5   Математика. Естествени науки.

 

528/К 96

Кънчева, Румяна Христова

Английско-български терминологичен речник по дистанционни изследвания  : Т. 1- / Румяна Кънчева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020  ; 23 см

 Т. 1. А-М. - 863 с.

 

574/А 92

Асенов, Асен Иванов

Биогеография и природен капитал на България: [Монография] / Асен Асенов; Предг. Биляна Борисова - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2021 . - 940 с. : с табл., к. ; 24 см . - (Университетска библиотека ; 523)

 

574/А 92

Асенов, Асен Иванов

Биогеография  : [Учебник за студенти] / Асен Асенов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2019 . - 431 с. : с ил., к. ; 21 см . - ( Университетска библиотека ; 521)

 

575/Н 74

Николов, Тодор Георгиев

Еволюцията - тази сладка загадка  / Тодор Николов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 360 с. : с цв. ил. ; 25 см

 

572/Н 74

Николов, Тодор Георгиев и др.

Импресии от еволюцията: Трудният път на хоминидите  : Откъде идваме? Кои сме? Накъде отиваме? / Тодор Николов, Дочо Дочев . - София : Захарий Стоянов  , 2021 . - 344 с. : с цв. ил., к., диагр. ; 24 см

 

55/М 29

Мардиросян, Гаро Хугасов

Природни бедствия и екологични катастрофи  : Изучаване, превенция, защита / Гаро Мардиросян . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 357 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

 

502/У 85

Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда  / Под ред. на Наташа Ваклиева- . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 415 с. : с диагр., табл., к. ; 24 см

                         

 

 

61   Медицина

 

614/К 25

Кантарджиев, Тодор Веселов и др.

Истината за ваксините при хората  : Исторически преглед и съвременен анализ на имунопрофилактиката в хуманната медицина: [Монография] / Тодор Кантарджиев, Димитър Шаламанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски  , 2020 . - 200 с. : с ил. ; 24 см

    

 

     

62,64/69   Техника, Промишленост

 

64/К 87

Котис, Холи

Природни средства за почистване и здравословен начин на живот  : [Наръчник] / Холи Котис; Прев. [от англ.] Жана Тотева . - София : Труд  , 2020 . - 192 с. : с цв. ил. ; 23 см

 

658/И 22

Иванова, Мария Александрова

Управление на работодателската марка в XXI век  : Възможности и ограничения: [Монография] / Мария Иванова . - София : Нов български университет  , 2020 . - 231 с. : с ил., тбл., сх. ; 21 см

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта