Facebook

Направление "Автоматизирани информационни ресурси и интернет"


 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

8.30 – 12.00 ч.

12.30 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.


 

ЗА КОНТАКТИ:

инж. Йолина Христова  

инж. Ивелина Пенчева
тел.: 066 806 269
e-mail:
y_hristova@libgabrovo.com

   

Работещите в направлението поддържат и актуализират информационните системи, хардуера и софтуера, Интернет страниците на библиотеката с цел по-лесното, бързо и релевантно обслужване на читателите. Системните администратори извършват периодична актуализация и архивиране на базите данни, отстраняват хардуерни и софтуерни проблеми, инсталират, настройват и премахват софтуер, обучават библиотечните служители, отстраняват проблеми в мрежовата инфраструктура и мрежовото оборудване, обновяват електронните каталози, подготвят информационни бюлетини, администрират сайт „Дигитална библиотека ”Габровски периодичен печат”.

През 2015 г. във връзка с проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по програма BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства” към направлението е разкрит Дигитален център.

                           


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта