Новини


Премиера на книгата ''Детство за пораснали''

 
Занимания в библиотеката за децата на Украйна

 
Електронни ресурси в помощ на бежанците от Украйна

 

България с грижа за хората от Украйна - Национален портал

за хората, пострадали от войната в Украйна

   

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -

България за Украйна #BGforUkraine

   

Образование без раници – Свободни образователни ресурси

за украинските деца

   

Просвета за Украйна - Образователна платформа на „Просвета”

- безплатно ползване на учебници на украински език от 1. до

11. клас

   
Безплатни електронни детски книги на украински 
   

Аудио приказки за деца ''Лисиците четат'' - Забавен подкаст

за деца (2-7 г.) и родителите им

   

В стремежа си за максимално подпомагане на учебния процес

Националната библиотека на Украйна, разкрива достъпа до

над 125 000 книги и ресурси в помощ на образованието

   

Дигиталната библиотека на Украйна „В. И. Вернадского“

е отворен за многобройни бази данни. В ресурсите можете

да откриете книги, периодични издания, анотации, реферативни

публикации и резюмета по всички отрасли на знанието

   

Университетската цифрова библиотека, съдържаща безплатни

издания на Киевския национален университет, Академията

на науките в Украйна, Лвовската търговска академия и

Одеския държавен икономически университет. Дигиталната

библиотека съдържа 450 хиляди безплатни книги в областта

на историята, екологията, културата, икономиката, изкуството и

медицината

   

До 15 април можете да се възползвате от свободния достъп до

дигитална колекция от 18 заглавия за историята и културата на

Украйна, издадени от Yale University Press, Edinburgh University

Press, Reaktion, Hurst, Central European University Press,

Cambridge Scholars Publishing и Open Book Publishers

 

 

 
ПОСТОЯННИ ВИТРИНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ"

Краеведски календар за 2022 година

 

260 години  (1762 г.) от построяването на Априловата чешма (най-старата габровска чешма) от хаджи Кръстю Априлов.

 

230 години  (1792 г.) от написването на „История во кратце о болгарското народе славенском” от йерошимонах Спиридон Габровски.

 

225 години  от рождението на Хаджи Стоян НИКОЛОВ (1797 г., Севлиево - 27.06.1849 г.) - общественик и радител. Основава училище в родния си град.

 

210 години   от рождението на Иванчо Минчов КИЛИФАР (1812 г. – 1898 г.) – народен учител от Габрово през XIX век. Издал в сборник събрани народни рецепти (1885).

 

190 години  от рождението на Кънчо КЕСАРОВ Кесариев (Сахатчиоглу) (ок. 1832 г., Габрово - 12.07.1875 г., Трявна) – учител, възрожденски деец, участник в подготовката на въстанието на Капитан дядо Никола. Заедно с брат си Гено построил часовниковата кула в Габрово.

 

190 години  от рождението и 110 години от смъртта на Иван Колчев КОНКИЛЕВ (1832 г. - 7.03.1907 г.) – индустриалец - един от първостроителите на габровската промишленост, дарител.

 

185 години  от рождението на Никола Христов ГУТЕВ (1837 г., Габрово – 11.11.1906/1910 г.) – търговец, собственик на кожарска фабрика „Никола Гутев и синове”.

 

180 години  (1842) от издаването на „Допълнение к книги: Денница новобългарского образования” на Васил Априлов.

 

180 години  от рождението на Цанко ДОБРЕВ (ок. 1842 г., Габрово – неизв.) – дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.  

 

180 години  от рождението на Дечо А. КИТЕВ (ок. 1842 г., Габрово – неизв.) – търговец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

180 години  от рождението на Ангел МИТЕВ (1842 г., Габрово – неизв.) – занаятчия, общински съветник, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.  

 

180 години  от смъртта на Димитър хаджи Иванов МУСТАКОВ (неизв., Букурещ - 1842 г.) - търговец, адвокат, дарител на Габровското училище.

 

180 години  от рождението на поп Иван Поппетков Ненчев (НЕНЧОВ) (Гъбенски) (1842 г., с. Враниловци - 16.05.1876 г., Търново – свещеник, участник в подготовката на Априлското въстание, обесен заедно с Еким Цанков и Цанко Петър Гъбенски.

 

175 години  (1847 г.) от изданието на книгата „Мисли за сегашното българско обучение” от Васил Априлов.

 

175 години  от рождението на Великия княз ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1847 г. - 1909 г.) - руски военен деец, генерал-адютант, участник в Руско-турската освободителна война. Провъзгласен за почетен гражданин на Габрово.

 

175 години  от рождението на Христо Митев ТОПУЗАНОВ (1847 г., Габрово - 1903 г.) – адвокат, участник в национално-освободителното движение, обществен деец.

 

170 години  от рождението на Петър Алексиев ГАЙТАНДЖИЕВ (1852 г., Габрово – 1915/1919 г.) - четник в четата на Цанко Дюстабанов, опълченец от конната сотня, подпомага издаването на спомените на Ф. М. Депрерадович за участието на опълчението в Освободителната война.

 

170 години  от рождението и 95 години от смъртта на Васил Христов ДЮСТАБАНОВ (ок. 1852 г., Габрово - 1927 г.) - учител, директор на Дирекцията на статистиката, участник в Освободителната война.

 

170 години  от рождението на Христак Христов МОМЕРИН (1852 г., Габрово - 28.02.1918 г.) – индустриалец, основоположник на трикотажната индустрия в България.

 

170 години  от рождението на Пенчо Цонев ПОСТОМПИРОВ (1852 г., Габрово - 11.05.1876 г., връх Русалка (Мара Гидик) – ножар, член на четата на Цанко Дюстабанов, командир на едно отделенията.

 

165 години  от рождението на Петър Димитров САКОВ (1857 г., Габрово - 21.04.1930 г.) – търговец, участник в подготовката на Априлското въстание, обществено-политически деец. Почетен гражданин на Габрово.

 

160 години  от рождението на Христо Иванов КАЛПАЗАНОВ (1862 г., Калпазани - 2.09.1935 г.) – индустриалец, съсобственик на фабрика „Братя Ив. Калпазанови”, дарител на библиотека „Априлов- Палаузов”.

 

160 години  от смъртта на Петко Христов МАНАФОВ (ок. 1800 г. - 1862 г.) търговец. Заедно с братята си Андрей и Иван участва в основаването на габровското читалище (1861 г ).

 

160 години  от рождението и  70 години  от смъртта на Стефан МИЛКОВ Генев (1862 г., Габрово - февруари 1952 г.) - един от основателите на пивоварната фабрика (1894 г.) и казино „Бузлуджа” (1910 г.), акционер на текстилната фабрика „Фердинанд”, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”      

 

155 години  от рождението на Тодорица Ив. х. БЕРОВА (1867 г., Дряново - апр. 1925 г., Габрово) – съпруга на габровския индустриалец Иван х. Беров. След смъртта й близките даряват на библиотека „Априлов-Палаузов” голяма сума.

 

155 години  от рождението на Панайот Стефанов СЛАВЧЕВ (ок. 1867 г., Плевен - 1945 г.) – фармацевт, един от учредителите на Индустриална банка – Габрово, доброволец в Сръбско-българската война, един създателите на текстилната фабрика „Надежда” в Габрово .

 

150 години  от рождението на Стефан Пенчев БИЖЕВ (1872 г., Габрово - неизв.) - учител, инспектор, председател на библиотека „Априлов – Палаузов”, създател на фонд за постройка на Театрално-библиотечно здание в града.

 

150 години  от рождението на д-р Никола Иванов ЗЛАТИН (1872 г., Габрово – неизв.) – юрист, построил първата частна книжна фабрика в Княжево, дарител.

 

150 години  от рождението на Добри Иванов КАЛПАЗАНОВ (1872 г., Габрово - 17.12.1943 г.) – индустриалец, основател и член на Българско акционерно общо защитно дружество „Родина”.

 

150 години  от смъртта на Петко х. Иванов МАНАФОВ (II половина на 18 в., Габрово - 1872 г.) - търговец, книжовник, притежател на "История во кратце о болгарското народе словенском" от йерошимона Спиридон и "Служба и житие на Онуфрий Габровски".

 

145 години  от рождението на д-р Нено Станев ЦЪРВУЛАНОВ (Цървуланов) - (1877 г., с. Добромирка, Севлиевско - 22.04.1925 г.) – психолог, журналист, публицист, един от пионерите на психиатричната помощ в България.

 

140 години  от рождението на Димитър БОЧАРОВ (1882 г., Габрово - 1938 г.) – български актьор, играл в Народния театър.

 

140 години  от д-р Иван Екимов МАНОЛОВ (1882 г., Габрово - 1963 г.) - икономист, преподавател, доктор на политическите науки, подпредседател на Търговско-индустриалната камара във Варна и Българското търговско параходно дружество „Постоянство”.

 

140 години  от рождението на Ганчо Дончев ПОПОВ (1882 г., с. Боженци - 25.06.1930 г.) - търговец, банкер и дарител.

 

140 години  от смъртта на Илия ХРИСТОВИЧ Попилиев (1830/1834 г., Габрово -1882/1884-1885 г.) - учител, организатор на ученическо дружество в Габрово, преводач и журналист.

 

130 години  (1892 г.) от Първото българско земеделско и промишлено изложение в Пловдив, в което участват габровски индустриалци

 

130 години   отпуска на първия движещ се модел - на парна машина, изработена от габровеца Иван Недков през 1892 г.

 

130 години  от рождението на Стефан Цанков ХАДЖИСТОЙЧЕВ (1892 г., Габрово - 1976 г.) – архитект, проектант на близо 900 жилищни и обществени сгради, училища, читалище в с. Велковци, Горското климатично училище „Д-р Тота Венкова” и др.

 

110 години   (1912 г.) от внасянето на първия автомобил в Габрово от индустриалеца Илия Иванов Червенаков.

 

105 години  (1917 г.) от помощта на първата детска музикална група „Веселинка” от Величко Янков

 

105 години  от рождението на Людвик - Любомир Франц СКОПАЛИК (1917 г., с. Първенец, Пловдивско – 1978 г.) - ветеринарен лекар, основател на първия в окръга клинична лаборатория за изследване на фуражи, животни и микроклимат, организатор на строителството на модерен Ветеринарен център в Габрово.

 

90 години  от рождението на Николай Степанович ЧЕРНИХ (1932 г.) - руски астроном, открил в нощта срещу 1.04.1976 г. неизвестен дотогава астероид и в чест на Деня на шегата и на Световната столица на хумора и сатирата го нарича “Малка планета Габрово”.

 

Май

1 май

110 години (1 май 1912 г.) от откриването на паметника на Продан Тишков - Чардафон Велики в кв. Борово по проект на учителите от Априловската гимназия Стефан Ковачев и Недялко Каранешев.

 

150 години от рождението на Иван Стоянов АНДРЕЙЧИН (1.05.1872 г., Велчевци, Габровско - 15.02.1934 г.) - учител, писател, литературен критик, теоретик, преводач, председател на Съюз на българските писатели.

 

120 години от рождението на проф. д-р Израил Лвович КАГАНОВ (1.05.1902 г. – неизв.) - руски учен, дошъл в Габрово, за да помогне в осъществяване на програмата за перспективно развитие на габровската икономика с авангардни технологии и на идеята за висше техническо учебно заведение в града. Почетен гражданин на Габрово.

 

3 май

175 години от рождението на Христо Иванов ЦОКЕВ (3.05.1847 г., колиби Цокевци (дн. квартал Сарани в Габрово) - 28.09.1883 г., Габрово) – художник и иконописец, първият българин, получил висше художествено образование.

 

8 май

90 години от рождението на Георги Минчев ДОЙНОВ (8.05.1932 г., Габрово - 26.05.1999 г.) - скулптор.

 

9 май

60 години (1962 г.) от основаването на мъжкия хор на офицерите от запаса „Емануил Манолов” в Габрово с диригент Ст. Ботев.

 

10 май

125 години от рождението на Еким Стоев РАЧЕВ (10.05.1897 г., Драганчета, Габровско - 6.05.1970 г., Габрово) – счетоводител във фабриките „Бъдащност”, „Сокол”, „Братя Доскови”, „Колю Стоев”, „Христо Райков”, учител, обществен и читалищен деец.

 

11 май

125 години от смъртта на Алеко КОНСТАНТИНОВ (1.01.1863 г., Свищов - 11.05.1897 г., с. Радилово) – писател, основоположник на организирания туризъм в България. През 1874-1877 г. семейството му идва в Габрово и той е записан под N 1 в Тефтера на „странните” (външните) ученици в Габровската гимназия. По-късно описва в спомените си ученическите години в гимназията.

 

12 май

120 години от рождението на Симеон Пенчев СИМЕОНОВ (12.05.1902 г., Габрово - 1978 г.) – лекоатлет, футболист и футболен треньор, един от основателите на първия габровски футболен клуб „Ото” през 1924 г.

 

14 май

135 години от рождението и 65 години от смъртта на Христо Христов МЯНКОВ (14.05.1887 г., Габрово - 23.06.1952 г.) – диригент, композитор и музикален педагог.

 

15 май

165 години от рождението на Рачо Петков СЛАВЕЙКОВ (15.05.1857 г., Трявна - 23.02.1931 г.) – публицист, преводач, военен деец, участник в Освободителната, Сръбско-българската и Балканската войни. Син на Петко Рачов Славейков

 

21 май

135 години от рождението на Димитър Тодоров АНАСТАСОВ (с псевдоним БЕЛ АМИ) (21.05.1887 г., Габрово - 3.01.1968 г.) - белетрист, публицист и сатирик.

 

27 май

125 години (27 май 1897 г.)  от най-голямото наводнение, ставало в Габрово.

 

28 май

110 години от смъртта на Пенчо Петков СЛАВЕЙКОВ (27.04.1866 г., Трявна - 28.05.1912 г., Брунате, Италия) – поет, преводач, фолклорист, публицист, литературовед, директор на Народния театър и Народната библиотека.

 
Директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово

След спечелен конкурс през февруари 2022 г. за директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово е назначена Савина Цонева. Тя е родена през 1968 г. в Габрово. Завършила е „Библиотекознание и библиография” в Държавния библиотекарски институт и същата специалност  през 1995 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В габровската библиотека работи от 1989 г. първо в  читалня, а след това в отдел „Краезнание” като от 1999 г. до 2008 г. ръководи отдела. От 10 октомври 2008 година след спечелен конкурс е директор на институцията. Ръководител и координатор на повече от 25 проекта. Автор на научни и популярни публикации и редактор на над 30 книги в областта на регионалната история и краезнанието.

 

Отличена с почетния знак на Министерството на културата „Златен век - печат на цар Симеон Велики” – златен през 2019 година за принос в развитието и популяризирането на българската култура.

 

https://gabrovo.bg/bg/article/19077

 

 

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта