Facebook

Регистрация и информация


 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

9.00 – 18.30 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

Анелия Радоева

тел.: 0878 649 756
e-mail:
registаrap@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация. При библиотечна регистрация на читателя се издава читателска карта. Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни (Удостоверение от Комисията за защита на личните данни - идентификационен 220827).

 

Изисквания при регистриране на читателите:

  • Пълнолетните граждани се записват като представят лична карта/ паспорт (за читатели-пенсионери или хора с намалена работоспособност е нужно и съответното удостоверение).
  • Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с лична карта или с ученическа карта и карта / паспорт на родител или настойник.
  • Децата до 6 години ползват библиотечните документи или услуги посредством родител, представил лична карта/паспорт.
  • Семейства, чието дете е записано в Детски отдел ползват намаление при записване на другите деца.
  • За студенти се изисква заверена за съответната година студентска книжка.

 

Библиотечната регистрация се подновява с изтичане на съответния срок.

 

Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключения се правят в случаите, когато титулярът е трайно възпрепятстван и го представлява упълномощено лице.

 

Не се регистрират като читатели гражданите, имащи задължения към библиотеката.

 

 

 

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта