Facebook

Читалня „Д-р Петър Цончев” (Обществени и филологически науки)


 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
09.00 – 18.30 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:
Миглена Хаджиева
тел.: 066 807 101
e-mail:
libgb_ch1@abv.bg

 

Предоставя на регистрирани потребители учебни, научни и справочни издания от областите: култура, философия, психология, религии, социология, политика, икономика, право, педагогика, етнография, езикознание, литературознание, история, както и изучаваната художествена литература. Комплектува: книги, периодика, карти и атласи, речници и енциклопедии, библиографии, електронни носители на информация на български и чужди езици.

 

На свободен достъп в читалнята са енциклопедии и речници, както и текущи периодични издания – около 110 заглавия годишно.

 

Предлага библиотечно – библиографски и информационни услуги: ползване на електронни каталози на книгите и периодичните издания, които библиотеката притежава от 1878 г. до днес; ползване на собствени тематични бази данни, както и достъп до базите данни на Националната библиография на издадените в България книги от 1878 г. до днес и на статии от периодичните издания от 1992 г. до днес; автоматизирано търсене на информация по теми и изготвяне на справки; търсене на информация в онлайн бази данни; ползване на дигитализирани периодични издания и на онлайн пълнотекстова периодика; достъп до интернет и до онлайн каталози на библиотеки в България и по света; безплатно ползване на правно – информационната система Ciela Net с възможност за разпечатване; ползване на CD и DVD – енциклопедии, речници, статистически данни, мултимедийни издания, пълнотекстови бази данни на чужди периодични издания  и др. Консултиране при самостоятелно издирване на информация и източници. Копиране на документи и възможност за междубиблиотечно заемане.

 

На разположение на читателите чрез Програма „Глоб@лни библиотеки“ е осигурен безплатен достъп до интернет ресурси от четири работни места.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта