Книги


Списък на издирвана литература от отдел „Краезнание”

при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

 

Габрово

 

Банковски, Христо. За секса с усмивка, 2013

Етърски, Тихомир. Обвинявам те любов, 2009

Кусев, Ивайло и Недялка Пенева – Човешки и социален капитал, 2011

Матова, Диана. Да се изгубиш под луната. – Габрово : ИК Луна, 2009

Недев, Харалан. Сезонни щрихи, 2009

Пенчев, Пенчо Станчев. От извора на Балкана, 2009

Русев, Никола. Седем ключа на водата, 2011

Симеонов, Цоньо. Рубинена звезда, 2010

Стойнев, Росен. Четири годишни времена, но не по Вивалди

Тоцева, Янка и др. Интерактивно обучение на възрастни / Янка Тоцева, Стефка Динчийска. - Фабер, 2009

Цонев, Момчил. София за деца, 2012

Янев, Емил. Диригентски паралели, 2014 [2015]

 

Дряново

 

Атанасов, Кънчо. Ефектът на пеперудата – Ч.2 и Ч.3. – Военно издателство

Бахчеванов, Любомир. Промяната, 2009

Благоев, Горан и др. Градежите на Кольо Фичето, 2014

България : 200 невероятни места [фотоалбум], 2010 (изд. Боряна груп – Дряново)

Калчева-Йорданова, Иванка. Керека – приказка моя [2012]

Камбуров, Тодор. Съдбоносни дни и нощи, 2009

Камбуров, Тодор. Преживяна младост

Ковачев, Николай. Местните имена в Дряновско. – Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий Велико Търново

Новосад, Петранка. Сага за Чеха-том 2 (Отстояване), 2013

Савов, Ганчо. Не падай духом, където ти падне

Съчкова, Цанка. Два века българо – руски отношения в Дряново

 

Трявна

 

Рангелов, Петър. Десет малки разказа, 2011

Семерджиев, Константин. Достойни дела и светли имена, [2010]

Маринов, Йордан. Под дъгата на Ирида, 2010

 

Севлиево

 

Бошнаков, Владимир. Героичен Кръвеник и неговите забравени герои, 2008

Васин, Димитър. Преди да ви прегърна – стихосбирка, 2012

Вачева, Минка. Когато листопадите заплачат, 2009

Витанов, Димитър. Асен Пейков – творецът, 2007

Въгленов, Михаил. Етнографски особености на Малък Вършец

Георгиев, Злати. Съдби човешки

Георгиева, Ваня. Сенките на страха, стихосбирка, 2010

Грозев, Тотьо. На това ме научи слънцето, 2008

Даскалов, Митьо Т. Родът Даскалите на 200 години – с. Бериево

Иванов, Христо. Бериево – хроника 1479-2012 г., 2013

Иванова, Евгения. И утре, 2009

Иванова, Евгения. Благодаря, че на земята се родих... и съм жива, 2009

Касабова, Благовеста. Ръми в душата ми. Скици от портрета на Мара Белчева. – М-Прес, 2009

Ковачев, Михаил. Самочувствие, 2007

Колев, Крум. Няма междучасия

Колев, Крум. Няма междучасия. Ч2., 2011

Кулеков, Пенчо. Зрънца от Дядобочовата броеница

Михов, Васил. Незабравими училищни години, [2010]

Монев, Георги.  Непредвидимият Любомир Далчев, 2011

Ненкова, Венета. Галоп сред звездите. Невероятната история на братя Пейкови, покорили върховете на световното изкуство

Радков, Цветан. Вълшебства с тамбура

Табаков, Крум. Предчувствие за април 1876 – стихосбирка, 2011

Тотева, Нели. Трудна е самотата понякога, 2011

 

Други:

 

Далев, Пенчо. Заедно с лактобацилус булгарикус срещу рака

Димитрова-Михайлова, Таня. Бабини приказки, 2011

Минчева, Гинка. Стихове чудесни за дечица интересни

 

- заглавията на книгите са издирени от публикации в периодичния печат

 

Списък на издирвана литература от отдел „Заемна за възрастни”

при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

 

 

Книгообмен или безвъзмездно дарение от библиотеки или читатели

 

АДВОКАТУРА и юрисконсулти: Библиография на българската правна книжнина. 1878-1966. – София: Министерство на правосъдието, 1967

 

 

АНГЕЛОВА, Стефка и др.  Балканите и междубалканските отношения ХV век – 80-те години на XX век в българската научна книжнина 1878-1984 : Анот. библиогр. / Състав. Стефка Ангелова, Александра Григорова ; Ред. Кръстьо Манчев, Лиляна Шанданова. - София : Междунар. информ. център за извори по история на Балканите и Средиземноморието, 1988. – 410 с.

 

 

ДРЕВЕН свят.  Атлас по История на Стария свят / Състав. Колин Макивиди ; Ил. Джон Удкок ; Прев. от англ. Анна Москова, Иля Петров ; Предг. Петър Делев. - Мащаб различен. – София : Херон прес, 1996. – 96 с. : с к.

 

 

АФРИКА: Энциклопедический справочник в 2 томах. – Москва: Сов. Энциклопедия, 1986 –

             Т.2. Л-Я

 

 

БАШИЛОВ, Борис. История русского масонства. [В 14 вып.] /Борис Башилов. – М. : Русло Община, 1992-1995. –

            Вып. 3

            Вып. 4

            Вып. 5

            Вып. 6

            Вып. 7

            Вып. 8

            Вып. 9

            Вып. 10

            Вып. 11

            Вып. 12-13. - 1995. – 117, [1] с

            Вып. 14-15 : Масонские и интеллигентские мифы о петербургском периоде русской истории; Пушкин и масонство. - 1995. – 119 с.

 

 

БЕШКОВ, Любен.  Добруджа през вековете / Любен Бешков. – [София : Людмил Бешков], 1999. – 491 с.

 

 

БОГДАНОВ, Нено Ненов.  Философията на XX век : Ист.- филос. очерк / Нено Богданов. – София : БПС, 2003. – 422 с.

 

 

БОЙМЪР, У.  Ние искаме само твоята душа : Роксцената и Окултизмът : Дати, факти, скрити причини / У. Боймър ; Прев. от нем. Валя Стоева. – София : Давид, [1994]. – 120 с.

 

 

БОЯНОВ, Слави Иванов.  Защита на човешката личност / Слави Боянов ; Предг. Асен Игнатов. – София : Фама, 1997. - 238 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.  Български закони за избиране на Народно събрание 1879-1991 г. : Сборник текстове / Състав. М. Ангелова и др. ; Ред. Е. Друмева. –- София : Нар. събрание, 1994. - 628 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.  Сборник на действуващите съдебни закони 1878-1948 : Ч. I-. – София : Държ. к-во, 1946-

            Ч.1.[Граждански закони]. – 1946,

            Ч. 2. Наказателни закони. – 1948, 187 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституция.  Търновската конституция. – Ново осъвр. изд. – София : ФТП, [1996]. – 38 с.

            Съдържа и Демократизмът на Търновската конституция / М. Манолова.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Министерски съвет. Главно управление на архивите
    Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов / Състав. Лиляна Ванова и др. ; Отг. ред. Галина Пиндикова. – София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет., 2006. – 272 с. : с цв. ил.

 

 

ВАСИЛЕВА, Цонка.  Кратък английско-български речник по обществено-политическа лексика = Little English-Bulgarian dictionary of social and political terms / Цонка Василева. - София : Тилиа, [1996]. – 503 с. : с табл.

 

 

ВИКИНГИТЕ - мореплаватели, откриватели, създатели / Ред. Елизария Рускова и др. ; [Увод Вера Ганчева]. - [София : Хемус, 2002]. – 382 с. : с ил., к., сх.

 

 

ВЪЛКОВА-ЧУРЛИНА, Станка Костадинова. Синонимен речник : за ученици от всички възрасти / Станка Вълкова, Левчо Георгиев ; [худож. Костадин Димчев]. – София : Регалия 6, 2011 ([София] : [Уникорп]). – 216 с. : с ил.

 

 

ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА, Елисавета Борисова.  Енциклопедия Български композитори / Авт.- състав. Елисавета Вълчинова-Чендова. – София : Съюз на бълг. композитори, 2003. – 346 с.

 

 

ГЕОРГИЕВ, Бисер Христов.  Либералната (радославистка) партия в България 1886-1899 / Бисер Христов Георгиев. – София : АлинеА ООД, 2001. – 284 с. : с портр., ил.

 

 

ГЕОРГИЕВА, Огняна. Литература и исторически мит / Огняна Георгиева-Тенева. – София : Гражданско д-во Критика, 2002. – 180 с.

 

 

ГЕОРГИЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА, Петранка.  Семиотични проблеми на сакралния текст : Библията и семиотиката / Петранка Георгиева-Трендафилова ; [Предг. Русин Русинов]. – Силистра : Александър Ковачев, 1998. – 193 с. : с табл., сх.

 

 

 

ГЕЧЕВ, Минко.  Огнища на народната свяст : Взаимните у-ща в България / Минко Гечев. – София : [Изд. авт.], 1995. – 240 с.

            Съдържа и Обзор на взаимните у-ща.

 

 

ГЕЧЕВ, Минко Минков. Просветно строителство : У-ща - XVIII-XIX в. : Образци и постижения / Минко Гечев. - София : SPS, [2001]. - 156 с. : с ил.

 

 

ДАЛЬ, Владимир И. Толковый словарь живого великорусского языка. [В 4 т.] / Владимир Даль. – 2 изд. – Москва : Рус. яз., 1989-

            Т.3. П –

            Т.4. Р-V

 

 

ДАНКОВ, Евлоги Блажев.   Метафизика на исихазма : Християн. философия и традициите на Търновската книжовна школа : Т. 1 - / Евлоги Данков. – София : Образование, 1999 –

            Т. 1. - 1999. – 344 с. : с ил.

 

 

ДЕКО, Вилфрид и др.  Учебен френско-български тематичен речник / Вилфрид Деко, Димитър Веселинов. - София : Даниела Убенова, 1995. - 248 с. : с табл., сх.

 

 

ДИМИТРОВ, Стефан.  Показалец за втората двадесет и пет годишнина. 1927-1946 : Т. XXVI - XLIII [на] Сп. на бълг. икон. д-во / Състав. Стефан Димитров. - 1947 (София : Б. А. Кожухаров, 1948). - [8] 193 с.

 

 

ДИМОВ, Велико.  Политическите водители на българския народ : Владетели, регенти, министри, председатели и подпредседатели на Нар. събрание : Кн. 1- / Вергил Димов. - Е. Джумая : Ив. Кареев и синове, 1932. –

            Кн. 1: Царуването на княз Александър I. - 1932. - 242 с. : с ил.

 

 

ДОБРЕВ, Божидар Георгиев.  Композитори от България : Именник / Божидар Добрев. - София : Звездан, 2001. - 188 с.

 

 

ДОБРЕВ, Петър Добрев.  История на българската държавност : По най-старите царски и църковни летописи / Петър Добрев. - София : Славика-РМ, 1995. - 191 с. : със сх., факс.

 

 

ЕЛЕНКОВ, Иван Еленков.  Католическата църква и католиците в България / Иван Еленков ; [Предг. Христо Пройков]. - София : Католическа църква в България, [2004]. - 127 с.

 

 

ЕФЕНДУЛОВ, Димитър Георгиев.  Българска литература и библейска традиция / Димитър Ефендулов. - Ловеч : Обектив, 1995 (София : Ц. Церковски). - 144 с.

 

 

ЗАИМОВ, Йордан Димов. Български именник / Йордан Заимов. - 3. изд. - София : ИК Анимар, 2004 ([София : Петекстон]). - 448 с.
            Съдържа: Ч. 1. Лични имена у българите от VI до ХХ век ; Ч. 2. Фамилни имена от чужд произход.

 

 

ЗАЙЛЕР, Армин.  Маркетинг : Успешно реализиране в практиката : Т. 1 - / Армин Зайлер ; Прев. [от англ.] Победа Глухарова. - София : ИЦТТ Информа, 1992. –

Т. 4: Разпределителна (дистрибутивна) политика ; Смес от съобщителни връзки. - 1993. - 96 с. : с ил. - тир. - Библиогр. с. 92-96

Т. 5: Средства за съобщения (комуникационни инструменти) : Изследване на пазара. - 1994. - 140 с. : с ил. - тир. - Библиогр. с. 136-140
T. 6-7: Поведение на потребителите. - 1994. - 151 с. : с табл., диагр., ил. - тир. - Съдържа и Международен маркетинг ; Маркетинг и интуиция ; Маркртинг и етика

 

 

ЗАРЕВ, Пантелей.  История на българската литературна критика : Т. 1 - / Пантелей Зарев. - София : Бълг. писател, 1989. –

            [T.] 2: [София] : Selekt ABC, 1994. - 327 с.

 

 

ЗЛАТЕВ, Константин Александров.  Безсмъртието на човешката душа : (Етико-антропол. изследване) / Константин Златев. - София : Хрикер, 2000. - 515 с.

 

 

ЗЛАТНИТЕ находища в България / Васил Милев и др. – София: Земя-93, 2007. -  207 с.

 

 

ИВАНОВ, Стефан Кр.  Българската детско-юношеска периодика 1878-1944 : Ист.-библиогр. изследване / Стефан Иванов. - София : Дом на лит. и изкуствата за деца и юноши, 1992. - 572 с. : с факс.

 

 

ИГНАТОВ, Веселин. Библията, фолклорът и митът в Йовковите „Старопланински легенди”. – София: Изд. Ваньо Недков, 1997. – с.

 

 

ИЗВОРИ за историята на Добруджа : Т. 1 -. - София : БАН, 1992. –

            Т. 3: Български документи 1853-1878 / Състав. Велко Тонев и др. ; Ред. Велко Тонев, Нели Запрянова-Пенева. - София : ИК Гутенберг, 2001. - 436 с.

            Т. 4: 1853-1878 : Чуждестр. док. / Състав. Велко Тонев и др. ; Ред. Велко Тонев. - София : Векове, 2003. - 544 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО Просвета : Библиография : Ч. 1 -. - София : Просвета, 1995. –

            Ч. 1: 1945-1970 / Състав. Цветана Попова, Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 410 с.
            Ч. 2: 1971-1984 / Състав. Цветана Попова, Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 363 с.
            Ч. 3: 1985-1989 / Състав. Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 112 с.

            [Ч.] 4: 1990-2005 / Състав. Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова, Силвия Трендафилова Филипова, Райна Минчева Струмина ; Библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. - 2006 (София : Монт ООД). - 312 с.

 

 

ИКОНОМИКС : [Учебник за студентите от УНСС - София] : Ч. 1 - 2. - София : Рацио 90, 1994-1995

            Ч. 1: Въведение и микроикономикс / Лилия Йотова. - 1994. - 217 с. : със сх., табл., диагр.

 

 

ИКОНОМИКС за бизнесмена : [Учебник за студентите от Варненски свободен унив. Черноризец Храбър] : Ч. 1 - 3. - [2.] доп. изд. - София : Галик, 1997 –

            Ч. 1: Въведение в теорията за пазара / Тончо Трендафилов. - 180 с. : с диагр., сх.
            Ч. 2: Макроикономикс / Тончо Трендафилов. - 244 с. : с диагр., сх.
            Ч. 3: Микроикономически анализ (Микроикономикс) / Димитър Грибачев. - 226 с. : с диагр., сх., табл.

 

 

ИЛИЕВ, Анастас и др.  Техническо творчество : Избрана световна библиогр. 1917-1977 : 15 000 публ. : В 2 т. / Анастас Илиев, Мая Игнева, Стою Керванбашиев ; Ред. колегия А. Филчев - отг. ред. и др. - София : ЦС по организация на техн. творчество и др., 1978. –

            Т. 1: 1978. - 22, XXVIII, 599 с.
            Т. 2: 1978. - 8, с. 601-904, 51. – Показалци

 

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ полная популярная библейская энциклопедия: В 4 вып. :  Труд и изд. архимандрита Никифора. - [Репринт. воспроизведение]. - М. : Изд-во СПМСИ и др., 1990 -

            Вып. 2 : Ж - Л. - 1892. - [2], 190, IV с. : ил.

            Вып. 3 : М - Смо. - 1892. - [2], 220, IV с. : ил.

            Вып. 4 (и последний) : Смо - V. - 1892. - [2], 202, XXXVIII, IV с.

 

 

ИСТОРИЯ всемирной литературы в 9-ти томах. – Москва: Наука, 1983 -

            Т.3. Эпоха Возрождения (XIV—XVI вв.)

            Т.4. XVII век

            Т.5. XVIII век

            Т.6. XIX век

            Т.7. XIX век

            Т.8. Мировая литература на рубеже XIX и ХХ веков

 

 

ИСТОРИЯ Европы с древнейших времен до наших дней в 8 томах. – Москва, 1992 –

            Т. 3 – 8

 

 

ИСТОРИЯ Италии: В 3 т. / Редколлегия: акад. С.Д. Сказкин [и др.]. - Москва: Наука, 1970-1971. –

            Т. 1. /[Авт. А.И. Неусыхин, Л.А. Котельникова, М.Л. Абрамсон и др.]; Под ред. акад. С.Д. Сказкина (отв. ред.) [и др.]. - 1970. - 579 с., 1 л. карт. : ил.

 

 

ЙОРДАНОВ, Кирил Йорданов.  Политическите отношения между Македония и тракийските държави 359-281 г. пр. Хр. / Кирил Йорданов. - София : Рал-Колобър, 2000. - 289 с. : с кр.

 

 

ЙОСИФОВ, Асен Трайков.   Железопътните войски в България 1946-1990 / Асен Йосифов. - София : Литавра, 1996. - 441 с. : с ил.

 

 

КАВАЛОВ, Андрей Димитров и др.  Технология на мебелите / Андрей Кавалов, Димитър Ангелски. - София : ИК при ЛТУ, 2014 ([София] : [Интел ентранс]). - 390 с. : с ил., сх., табл.

 

 

КАНИЦ, Феликс Филип.  Дунавска България и Балканът : Ист.-геогр.-етногр. пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г. : Т. 1 - / Феликс Каниц ; Прев. от нем. - 2. прераб. изд. - София : Борина, 1995. –

            Т.2. – 1995. – 320 с.

            Т.3: Прев. Петър Г. Горбанов. - [1998]. - 352 с. : с ил., табл.

 

 

КАПОН, Рене Дж.  Ръководство за писане на новини : Наръчник за журналисти от водещата новинарска служба на Америка - Асошиейтед прес (АР) / Рене Дж. Капон ; Прев. от англ. Мария Нейкова ; [Предг. Весела Табакова, Луис Д. Бокарди]. - София : Център за независима журналистика, 1999. - 182 с.

 

 

КАРАЯНЕВ, Павел Такев.  Международни конвенции за интелектуалната собственост : Кн. 1 - 2 / Павел Караянев ; Прев. на конвенциите от фр. Павел Т. Караянев. - София : Информа-Интелект, 1994-1996. –

            Кн. 2: Закрила на индустриалната собственост. - 1996. - 472 с.      

 

 

КОЙ кой е в българската икономика : Биогр. справ. - Бургас : Делфин прес, 1999. - 310 с. - (Делфинови речници и енциклопедии)

 

 

КОРУПЦИЯ и антикорупция / [Прев. от англ.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2002. - 533 с. : с ил.

 

 

КОСТОВ, Енчо Костов.  Религиозният туризъм на България : Вчера, днес и утре / Енчо Костов-КинеК ; [Предг. Траянополский Епископ Иларион]. - София : Лице, 2000. - 113 с. : с ил.

 

 

КОЧЕВ, Николай Цвятков.  Увод в етнологията на религията / Николай Цвятков Кочев. - София : Любомъдрие, 2001. - 320 с. : с ил.

 

 

КУМАНОВ, Милен Костадинов.   Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1879-1999 : Кратък справ. / Милен Куманов, Таня Николова. - [София] : Ариадна, 1999. - 272 с.

            Кн. е продълж. на "Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1879-1949", с авт. М. Куманов, изд. 1991 г.

 

 

КЪНЕВА, Соня Апостолова.  Експериментализъм и постмодернизъм : Естет. дилеми / Соня Кънева. - София : ЕОН-2000, 1998. - 151 с.

 

 

ЛАСКАРОВ, Симеон.  Българско-френски бизнес речник / Симеон Ласкаров. - [София] : Кама, 1997. - 104 с.

 

 

МАКСИМОВ, Иван.  Вокална фонология : Наука за гласа : [Ръководство] / Иван Максимов. - София : Музика, 1993. - 230 с. : с ил.

 

 

МАРКОВ, Кирил Георгиев. Духовен живот в българските земи през късната античност (IV-VI век) : Моногр. / Кирил Георгиев Марков. - София : Прохазка и Качармазов, 1995. - 104 с.

 

 

 МЕТОДИКА на обучението по математика : От VIII до XI кл. : Ч. 1 - 2 / Ив. Ганчев и др. - София : Модул, 1996-1998. –

            Ч. 1: 1996. - 211 с. : със сх., табл.

            Ч. 2: 1998. - 288 с. : със сх., табл.

 

 

МИЛЕВ, Васил и др. Добитите руди в България (1878-1995): Статистически справочник / В. Милев, В. Станев, В. Иванов. – София: Земя-93, 1996. - 196 с.

 

 

МИХАЙЛОВ, Георги Иванов.  Класическа епиграфика / Георги Михаилов ; науч. ред. Петър А. Димитров. - София : НБУ, 2012. - 338 с.

 

 

МЛАДЕНОВ, Никола.  Семеен кодекс / Състав. Никола Младенов, Пенка Братанова. - София : Сиби, 1996. - 463 с.

            Съдържа и: Семейно право. Ист. развитие на нормативната уредба (1949-1985) ; Закон за децата и семействата ; Семеен кодекс. - Съдържа: Текст ; Съдебна практика по семейно право (1952-1995) ; Библиография по семейно право (1945-1995)

 

 

НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ личности на България / Васил Сгурев и др. - София : Прима : Фонд. Дарование, 1999. - 288 с. : с портр., ил.

 

 

НАТОВ, Милчо А.  Българските книжни пари 1885-1996 : Каталог / Милчо Натов, Георги Ликов. - София : Фльорир, 1997. - 204 с. : с ил.

 

 

НИКОВ, Атанас Стефанов.  Педагогическа психология : [Уч. помагало] : Ч. 1 - / Атанас Ников. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София : Лебед, 1994. –

            Ч. 1: Психология на образователния процес. - 1994. - 286 с. : със сх.

            Ч. 2: Обучение и психично формиране на личността. - 1994. - 256 с.

 

 

НИКОЛОВ, Борислав и др.  Гербът [на България] 1741-1932-1997 / Борислав Николов, Мария Чернева ; Худож. Кирил Гогов. - София : Движение Гергьовден, 2000. - [104] с. : с ил., VIII л. паус : ил.

 

 

НИКОЛОВА, Вяра Гешкова.  Православната цивилизация : Според филос.-ист. модел на Арнолд Тойнби / Вяра Николова. - София : Лаков прес, 1994. - 144 с.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Основни договори на Европейския съюз : T. 1 - 2 / Състав. Орлин Борисов, Велислав Леков ; Предг. Орлин Борисов ; Прев. [от англ.] Велислав Леков. - София : Център за европ. изследвания, 1997. –

            Т. 1: Договор за Европейски съюз ; Договор за създаване на ЕОВС ; Договор за създаване на ЕВРАТОМ. - 304 с.
            Т. 2: Договор за създаване на Европейската общност. - 336 с.

 

 

ПАВЛОВА, Маргарита и др.  Българско-холандски речник / [Състав.] М. Павлова, А. Гърневски = Bulgaars-Nederlands Woordenboek / M. Pavlova, A. Garnefski. - София : Лира, 2004. - 478 с.

 

 

ПАВЛОВА, Маргарита и др.  Холандско-български речник ; Българско-холандски речник : Два в един / Състав. М. Павлова, А. Гърневски ; Под ред. на А. Гърневски = Nederlands-Bulgaars woordenboek ; Bulgaars-Nederlands woordenboek : Twee in een / Samenst. M. Pavlova, A. Garnefski ; Red. A. Garnefski. - София : Пламък, 2008. - 568 с.

            На загл. с. означено 3., 2. доп. и прераб. изд. - Съдържа и Списък на холандските неправилни глаголи ; Списък на географските имена

 

 

ПАНАЙОТОВ, Николай.  Евреите и юдаизмът - начало на човешката цивилизация преди 7000 години : Науч. теория за генезиса / Николай Панайотов. - София : ИК Бенида, 2002. - 392 с. : с ил., к.

 

 

ПАНТЕВ, Андрей Лазаров.  Раждането на модерната демокрация : [Изследване] / Андрей Пантев. - София : Век 22, 1993. - 227 с.

 

 

ПЕЕВ, Борис Неделчев.  Метеорология : [Учебник за студентите от ВЛТИ] / Борис Пеев. - София : Мартилен, 1994. - 403 с. : с диагр., табл., сх.

 

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица и др.  Д-р Петър Берон : Био-библиография / Състав. Росица Петрова-Василева, Ганка Чолакова, Катя Сивева ; Ред. Росица Петрова-Василева. - Сливен : ИК Жажда, 2001. - 112 с.

 

 

ПИЛИГЯН, Арпине.  Арменско-български разговорник / Арпине Пилигян. - Бургас : Хайер, 2002. - 236 с.

 

 

ПОЛИБИЙ. Всеобща история : Т. 1- / Полибий ; Ред. Александър Фол ; Прев. от старогр. Валерий Русинов = Historiarum / Polybii . - София : Рал Колобър, 2001-

Т. 1. Кн. I-IV.  . - 2001 . - 306 с.

Т. 2. Кн. V-XV. – 2002. – 426 с.

Т.3. Кн. XVI-XXXIX. – 2003. – 442 с.

 

 

ПОПОВ, Христо Димитров.  Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI-I в. преди Христа / Христо Попов. - София : Nous, 2002. - 378 с. : с ил., к., сх.

 

 

ПОСТМОДЕРНИЗЪМ / [Текст] Ричард Апигнанеси и др. ; [Ил.] Крис Гарат ; Прев. Майя Грекова. - [София] : Апострофи, 2002. - 176 с. : с ил.

 

 

ПЪЛЕН библейски конкорданс : На ревизираното изд. на Библията 2000 г. / Състав. Венцислав Стойков и др. - София : Нов човек, 2001. - 1248 с.

 

 

РАНГЕЛОВ, Рашо.  Есета върху журналистическото право / Рашо Рангелов. - София : [Изд. авт.], 1998 (София : Колбис-ксерокс). - 237 с. : с ил.

 

 

РАШКОВА, Галина Кръстева.  Туристическата фирма: от стабилността до фалита : Техники на фин. анализ / Галина Рашкова. - София : [Олина], 2001. - 120 с. : с табл.

 

 

РЕЧНИК на английските синоними и антоними = Dictionary of Synonyms and Antonyms / Ред. Жечка Георгиева. - София : Колибри, 2000. - 335 с.

 

 

РОБЕРТСЪН, О. Палмър.  Христос в Заветите / О. Палмър Робертсън ; Прев. от англ. Снежана Славкова. - София : Динамик Консулт К. А., 2002. - 350 с.

 

 

САПУНДЖИЕВ, Иван Георгиев.  Норвежко-български речник : 23 000 думи / Иван Георгиев Сапунджиев. - 2. изд. - Кюстендил : Иван Сапунджиев ЕООД, 2001 ([София : Скала]). - 344 с.

 

 

СЕНКЕВИЧ, Хенрик.  С огън и меч : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Хенрик Сенкевич ; Прев. от пол. Димитър Икономов. - [2. изд.]. - София : Тренев & Тренев, 1992. –

            Кн. 2. - 364 с.

 

 

СИМЕОНОВ, Владимир.  Журналистиката / Владимир Симеонов. - София : Фак. по журналистика и масова комуникация, 1999. - 288 с. : със сх.
             Съдържа: Феномен в гражданското общество ; Теории и доктрини за журналистиката ; Журналистическото познание ; Професионална идеология и иинформационна политика ; Аксиология на информацията ; Съобщението и неговата структура ; Медии - конкуренция и взаимовлияния ; Социална ориентация и личностно отношение към света ; Информационни интереси

 

 

СОВЕТСКАЯ историческая энциклопедия в 16  томах. – Москва: Советская энциклопедия. – 1961-1976

            Т.13. СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ - СЯ ЧЕН. – 1971. – 530 с.

            Т.14. ТААНАХ - ФЕЛЕО. – 1973. – 524 с.

 

 

СПИРИДОНОВ, Тошо Спиридонов.  Етнографски атлас на България : Ч. 1 - / Тошо Спиридонов Спиридонов. - София : ДИОС, 2004. –

            Ч. 1: Общи проблеми на етнокартографията ; Материална култура ; Тъкачен стан / Ред. Светлана Янакиева. - 2004. - 122 с. : с табл., сх., к.

 

 

СТЕФАНОВА, Марина Димитрова.  Отвъд Темида : Правни аспекти на медиацията в България : Извънсъдебно разрешаване на спорове / Марина Стефанова. - София : Фонд. А.С.О., 2002. - 253, XXXIV с. : с ил.

 

 

120 ГОДИНИ модерна българска дипломация (1879-1999) / Състав. Петър Стоянович и др. ; Встъп. студия Елена Стателова. - София : Анубис, 1999. - 168 с. : с портр.

 

 

СТОУН, Алукер Розан.   Войната между желанието и техниката в края на механичната епоха / Алукер Розан Стоун ; Прев. от англ. Мая Калоферова. - София : Атика, 2001. - 254 с.

 

 

СТРАНИЦИ за Пенчо Славейков : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика : [Сборник]. - София : Параф, 1991. - 196 с.

 

 

СЪЙКОВА, Иванка Димова.  Статистическото изследване : Постановка, методи, оценка на резултатите / Иванка Съйкова, София Тодорова. - 2. изд. - София : Уникам-принт ООД, 2000. - 320 с. : с табл., диагр.

 

 

ТАХОВ, Георги.   209 хъшовски жития : Животът и гибелта на Ботйовите четници : Енциклопедия : Т. 1 - 2 / Георги Тахов. - София : Майтрея, 1996 –

            Т. 1: 335 с. : с ил.
            Т. 2: 288 с., 8 л. : портр.

 

ТЕОРЕТИЧНИ основи на възпитанието : [За студентите от СУ Св. Климент Охридски] / Мария Белова и др. - София : Веда Словена-ЖГ, 1995. - 352 с.

 

 

ТОТЕВ, Иван M.  Третиране на твърдите битови отпадъци : [Учебник за студентите от УАСГ] / Иван Тотев. - София : [УАСГ], 1993. - 244 с. : със сх., табл., диагр.

 

 

УИКЪМ, Глин.  История на театъра / Глин Уикъм ; Прев. от англ. Искра Николова. - София : Панорама, 2002. - 271 с. : с ил., табл.

 

 

ФЕЙХОО, Самуел.  Американска митология / Самуел Фейхоо ; Прев. от исп. Цвета Ленкова. - София : Отечество, 1994. - 237 с. : с ил.

 

 

ФИЛИПОВА, Теодора Георгиева и др.   Търговско представителство и посредничество / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски. - София : Комтекс, 2013. - 308 с. : с табл., сх., диагр.

 

 

ФИЛОСОФИЯ на религията : Световните религии и религиите в България / Иван Слаников и др. ; Науч. ред. Стефан Пенов. - София : Орион прес, 2000. - 299 с. : със сх.

 

 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ словарь. В 3 т. /Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. - М. : Финансы и статистика, 1984 –

            Т. 3 : Р - Я /[Сост. Е.В. Коломин и др.]; Гл. ред. Н.В. Гаретовский. - 1988. - 511 с.

 

 

ФОА, Пиер.  Почеркът - огледало на душата : Увод в графологията / Пиер Фоа ; Прев. от фр. Стефка Янкулова ; [С предг. от Арман Лану]. - София : Екстрем, 1999. - 135 с. : със сх.

            Съдържа и Анализ на някои от най-често срещаните почерци ; Анализ на няколко почерка на известни личности.

 

 

ХАДЖИМИНЕВА, Фани Станиславова.   Руската идеалистическа философия и влиянието и върху философската мисъл в България от Освобождението до Първата световна война / Фани Хаджиминева. - София : Антис, 1997. - 120 с.

 

 

ХАДЖИСТОЯНОВ, Борис Георгиев.  От Сътворението до Страшния съд : Произход на човека според "Науката" и Библията / Свещеноиконом Борис Хаджистоянов. - София : Чавиели прес, 2003. - 287 с. : със сх., ил.

 

 

ХАРИЗАНОВА, Оля Борисова.  Уеб технологии в библиотечно-информационните дейности : Ч. 1 - / Оля Харизанова. - [София : Печат медия дизайн], 2003. –

            Ч. 1: Компютърни мрежи - информационна инфраструктура и технологии. - 2003. - 220 с. : със сх., черт.

             Съдържа и Кратък речник на термини, свързани с компютрите и мрежите ; Мерни единици за количество информация и скоростта на пренос на информация ; Полезни интернет адреси ; Препоръчителна литература и интернет източници за информация по проблематиката

 

 

ХАРИСЪН.  Основи на вътрешната медицина : В 6 т. / Харисън ; Прев. [от англ.]. - София : Парадокс : Библ. 48, 1995. –

            Т.2.

            Т.5.

            Т.6.

 

 

ХРИСТОВ, Христо Дечков и др.  Библиография на българските етеричномаслени растения и етерични масла. 1779-1976 / Христо Дечков Христов, Теодора Е. Бресковска, Васил М. Стайков. - Казанлък : Инст. по розата, етеричномаслените и лекарствените култури, [1978]. - 180 с.

 

 

ЧАРНЯК, Юджийн и др.  Увод в изкуствения интелект : [Учебник за ВУЗ] / Юджийн Чарняк, Дрю Макдърмот ; Прев. от англ. ез. Данаил Дочев и др. - София : Софтех, 1997. - 743 с. : с ил.

 

 

Шварценеггер, Арнольд и др. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ современного бодибилдинга / Арнольд Шварценеггер, Билл Доббинс. - Москва : Физкультура и спорт, 1993-

            [Т. 2]. - 1993. - 310, [1] с. : ил

            [Т. 3]. - 1993. - 152 с., [4] л. цв. ил. : ил.

 

 

ШИВАРОВ, Николай Стефанов.  Херменевтика на Стария завет / Николай Шиваров. - София : НБУ, 2005 ([София : Сиела]). - 414 с.

 

 

ШУЛМАН, Лоуранс.   Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи / Лоурънс Шулман ; [С предг. от Ан Фрийд ; Прев [от англ.] Капка Иванова Панайотова, Никола Василев Йорданов. - София : Фонд. Невронауки и поведение, [1999]. - 632 с.

 

 

BORDAS Encyclopedie : In 22 Vol. / Ed. Roder et Francoise Caratini. – Paris: Bordas. – 1976 –

            Vol. XIII. Techniques et Metiers

            Vol.XX. Histoire universelle: Partie.1

 

 

THE HARPER Encyclopedia of Science in 2 Vols. – NY: Harper, 1967 -

            Vol.2. M-Z

 

 

ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

 

БОЙОВА, Грета Тодорова.  Списание "Военноинженерна библиотека" 1922-1949 : Библиогр. справ. / Състав. Грета Тодорова Бойова, Снежана Антова Радоева ; Под ред. на Снежана Антова Радоева. - София : Св. Георги Победоносец, 1994. - 155 с.

 

 

Българи - борци за свободата на други народи : Библиография / Състав. Румяна Харизанова и др. - София: Воен. изд, 1990, 240 с.

 

 

Българската армия в Първата балканска война 1912-1913 г : Енциклопедичен справочник. - С.: Св. Георги Победоносец, 1997, 222 с.

 

 

Българската армия в Първата световна война. 1915-1918 : Кратък енциклопедичен справочник. - София: Св. Г. Победоносец, 1995, 182 с.

 

 

БЪЛГАРСКАТА армия в Световната война 1915-1918 : Т. [1] - 9. - София : М-во на войната, 1936-1943. –

            Т.1. – 1936

            Т. 5: 1946
            Т. 6.

            Т. 7: Действията на Тракийския операционен театър от първото примирие до края на войната : Кн. 1-2. - 1933. - Х, 603, 2 с.
 

 

Български военен алманах. - С.: Воен. изд, 1926, 939 с.

 

 

Военна социология в България през първата половина на ХХ век : Антология: Кн.1. - С.: Воен. изд., 2004 –

            Кн.1. Състав. Петър Стоименов, Румен Николов ; Под общ. ред. и предг. Георги Фотев. - 2004. - 412 с.

            Кн. 2. Състав. Петър Стоименов, Стефан Стефанов. - 2006. - 128 с. : с табл.

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ в системите с изкуствен интелект : [Учебник за студенти и курсанти от ВВУЗ] / Г. С. Тодоров и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 323 с. : със сх., табл.

 

 

ВЪЛЧЕВА, Антоанета.  Списание Българска военна мисъл 1934-1943 : Библиогр. справ. / Състав., ред. Антоанета Вълчева ; [Предг.] Георги Марин. - София : Воен. изд., 1999. - 103 с.

 

Вълчева, Антоанета и др. Списание "Съвременна Пехота" 1932-1953 : Библиографски справочник . - София: Св. Г. Победоносец, 1995, 170 с.

 

 

ИЗВЕСТИЯ на военните архиви / Министерство на отбраната. Управление Военни архиви. - 1986- . - София : Св. Георги Победоносец, 1986-

            Т.7. – 1996

            Т.8.- 1998

            Т.9. - 2000

В периода 1989 – 1990,  N5 - Военни архивни изследвания.

 

 

ЙОСИФОВ, Асен.  Железопътните войски в Жългария 1888-1945 : [Моногр.] / Асен Йосифов. - София : Глав. управл. на Войските на М-вото на транспорта, 1991. - 384 с. : с ил.

 

КАЗАНДЖИЕВ, Спиридон Спасов.  Военна психология : Психология на боеца / Спиридон Спасов Казанджиев ; Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев. - [2. изд.]. - [София] : МО, 1995. - 460 с. : с факс.

 

 

Карастоянова, Любимка и др.  Българската армия 1877-1944 : Библиография. - София: Военно изд., 1989-1994

     Т.2. Ч.1. 1918-1944. – 1993, 456 с.

     Т.2. Ч.2. 1918-1944. – 1994, 320 с.

 

Национален военноисторически музей - София

  Каталог на архива на Националния военноисторически музей. Т. 1- София: Св. Г. Победоносец, 1996 –

            Т.1. Състав. Даниела Ганчева, Соня Димитрова. - 1996. - 392 с.

 

 

ОСНОВИ на метрологията и метрологичното осигуряване : Ч. 1 - / Румен Коев Коджейков и др. - София : Воен. изд., 2000. –

            Ч. 1: Метрология и измервателна техника. - 2000. - 303 с. : с табл., диагр., сх.

 

 

Руменин, Румен Кр. Офицерският корпус в България 1878-1944. - София: Св. Г. Победоносец, 1996 –

Т.1-2. А-В. Г-З. – 328 с.

Т.3-4. И-К. Л-О. – 363 с.

Т.5-6. П-Р. С-Т. – 362 с.

Т.7. У-Я; Указател на селищата. – 220 с.

 

 

ТОСКОВ, Димитър Петков и др.  Българско-английски военен речник / Състав. Димитър Тосков, Станимира Тоскова-Брешкова. - [2. доп. и прераб. изд.]. - [София] : Воен. изд., 2004. - 307 с.

 

 

УЧАСТИЕТО на България в Първата световна война 1915-1918 година : Библиография / [Състав.] Румяна Харизанова и др. ; Под ред. Цецка Янакиева, Румяна Харизанова ; [С предг. от Лиляна Венкова-Илиева]. - София : Св. Георги Победоносец, 1994. - 464 с.

 

 

Христова, Цветана състав.  Списание "Военен журнал" 1888-1947 : Библиогр. справочник. - София: Воен. изд., 1991, 444 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ БЛАГОЕВГРАД

 

ВАСИЛЕВ, Михаил Иванов.  Въведение в историята на литературната наука : [Учебник за студентите от ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград] : Ч. 1 - 2 / Михаил Василев. - Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски, 1992-1995. -

            Ч. 1: Чуждестранна литературна наука. - 1992. - 211 с.
            Ч. 2: Българска литературна наука. - 1995. - 400 с.

 

 

КУЛТУРА и критика : Лит.- крит. зигзаги : Ч. 1 - / Състав. Албена Вачева. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002. –

            Ч. 1: Литературната критика през първите десетилетия на XX век / Предг. Албена Вачева. - 2002. - 180 с.

            Ч. 2: Прочити на традицията : Сборник / Кр. Кръстев и др. ; Състав., послесл. и науч. ред. Албена Вачева. - 2003. - 563 с.

 

ХАЛАНД, Арилд.   Шекспир - неговата нравствена и мисловна вселена / Арилд Халанд ; Ред., прев. от норв. [на англ.] Мариане Хаслев Сконланд ; Прев. от англ. от Петър Асенов Воденичаров. - Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски, 1997. - 130 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ ВАРНА

 

АТАНАСОВА, Тодорка Борисова и др.  Изкуствен интелект : Теор. модели : Учебник / Тодорка Атанасова, Пенка Бочева. - Варна : [Бряг принт], 2000. - 208 с. : с табл., сх.

 

 

БАЙКОВ, Байко Димитров.  Екология на животновъдството : [Учебник за студентите от ТУ - Варна] / Байко Димитров Байков. - Варна : ТУ, 1995. - 220 с. : с диагр., сх.

 

 

БОЕВ, Иван.  История на криминалистиката : Кн. 1 -. Варна: ВСУ, 2004 –

            Кн.1. Развитие на криминалистиката до 1925 г: Правни, практически и теоретични основи, проблеми, тенденции във времето. – 2004, 204 с.

            Кн. 2. Развитие на криминалистиката 1925-1944 г. : Правни, практ. и теор. основи, проблеми, тенденции във времето. - 2004. - 296 с. : с портр., факс., ил. -           Съдържа и Нормативни актове ; Архивни документи и материали ; Списания. - Библиогр. с. 290-295

            Кн. 3. Развитие на теоретичната криминалистика 1944-1989 г. : Правни, практически и теоретични основи, проблеми, тенденции във времето. - 2006. - 248 с. : с ил., факс.

             Съдържа и Нормативни актове. - Библиогр. с. 245-248

 

 

ДОЙНОВ, Дойно Христосков.  Възобновяването на българската държавност 1762-1878 : Идеи и проекти / Дойно Дойнов, Иван Стоянов. - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2002. - 330 с.

 

 

ДЪБЕВА, Таня и др.  Хотелиерството в Европа - категории, локализации, развитие / Таня Дъбева, Найден Апостолов, Георгина Луканова. - Варна : ИК Кръг, 2000. - 348 с. : с табл., сх.

 

 

ИСТОРИЯ на финансовота и кредитната с-ма на Б-я в 3 тома. - Варна: Г. Бакалов, 1981-1989

            Т.1. Средновековна Б-я и османско владичество. - 1981. - 448 с.

            Т.2. От Освобождението до IХ.1944 г. / Ст. Василев и др. - 1983. - 871 с. : с табл.

            Т.3. От 1944 до 1982 г. / М. В. Русенов и др. - 1989. - 767 с.: с табл.

 

 

КАДИЕВА, Снежина Недялкова.  Технология на обслужването в хотела: Учебник за студентите от ИУ - Варна / Снежина Кадиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2010. - 220 с. : със сх., табл.

 

 

ЛУИС, Майкъл.  Културата на парите / Майкъл Луис ; Прев. [от англ.] Ваня Кацарска ; Предг. Светослав Граменов. - Варна : Издателска къща Компас, [2001]. - 320 с.

 

 

МАРЧЕВ, Фотин Георгиев.  Философия : Идеи. Школи. Направления / Фотин Марчев. - 4. доп. и прераб. изд. - Варна : Стено, 2007. - 436 с.

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН икономикс / Иван Владимиров Илиев и др. - Варна : ИК Стено, 2004. - 400 с. : с табл., диагр., сх.

 

 

НЕДЕВ, Тодор Недев.  История на политическите и правните идеи / Тодор Недев. - Варна : Унив. изд. Черноризец Храбър, 2001. - 559 с.

 

 

НЕШКОВ, Марин Найденов и др.  Въведение в туризма / Марин Нешков, Стоян Маринов, Велина Казанджиева ; под общата науч. ред. на Марин Нешков. - 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2014. - 335 с. : с табл., сх.

 

 

НИКОЛОВ, Елит. Синейдетика : Обща теория на комуникацията / Елит Николов. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999. - 294 с.

 

 

РЕЧНИК на българската архивна терминология = Словарь болгарской архивной терминологии и др. / Състав. Калинка Анчова и др. ; Ред. Димитър Минцев, Стефка Петкова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2002. - 151 с.

 

 

СТРАНИЦИ за Димчо Дебелянов. Творчеството на писателя в българската литературна критика. - Варна: Андина, 1992,  203 с.

 

 

СТРАНИЦИ за Никола Вапцаров. Творчеството на писателя в българската литературна критика. - Варна: Андина, 1992, 142 с.

 

 

ФИЛОСОФИЯ : Осн. проблеми / Вангел Куков и др. ; Състав. Вангел Куков. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2001. - 266 с.

 

 

ХРИСТИЯНСКАТА идея в историята и културата на Европа : Материали от VIII лятна науч. среща, посветена на 2000-год. от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г. / Ред. и състав. Димитър Овчаров - отг. ред. и др. - Варна : Община Варна, 2001. - 223 с. : с ил., сх.

 

ЦЪРЕВ, Никола Иванов. Теория и практика на предприемачеството. - Варна: Компас, 1994, 127 с.

 

 

ЧОБАНЯНЕВА, Иванка Янева.  Инженерна икономика : [Учебник за студенти от ТУ - Варна] / Иванка Я. Чобанянева. - Варна : ТУ, 1995 (1996). - 367 с. : със сх., табл.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

АДАМОВ, Величко и др. Парична философия на монетаризма / Величко Адамов, Ангел Ангелов. – 3 прераб. и доп. изд. – В. Търново: Абагар, 2004. – 279 с.

 

 

АНАЛИЗ на дейността на застрахователното дружество / Христо Илиев Драганов и др. - В. Търново : Фабер, 2008. - 324 с. : с табл.

 

 

АНГЕЛОВА, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911). – В. Търново: Фабер, 2003. – 304 с.

 

 

АСЕНОВА, Мариана и др. Фондови борси / Мариана Асенова, Стефан Симеонов. – В. Търново: Абагар, 2004. – 662 с.

 

 

БАЖАНОВ, Никифор архим.  Пълна православна библейска енциклопедия : В 3 т. / Архимандрит Никифор Бажанов ; Прев. от рус. Надка Ангелова и др. - В. Търново : Елпис, 1993. –

            Т.2.

            Т.3.

 

 

БОЖИНОВ, Божидар. Електронните пари. – В. Търново: Абагар, 2000. – 223 с.

 

 

БОЖИНОВА, Венета Христова.  Обувната промишленост в България - възникване, развитие и съвременни проблеми / Венета Божинова. - В. Търново : Faber, 2001 (M). - 127 с. : с табл., диагр.

 

 

БОЙЧЕВА, Снежана. Езикови пространства на мълчанието в текстовете на Томас Бернхард: За рецепцията на Витгенщайновото неказуемо в избрани текстове на прозата на Томас Бернхард. – В. Търново: ПИК, 2002. – 228 с.

 

 

БОНДЖОЛОВ, Христо. Текст и прототекст: “Доктор Живаго” на Борис Пастернак. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2003. – 148 с.

           

 

БРЦК в историческата съдба на българския народ: Доклади и науч. съобщения от науч. конференции в Ловеч през 2001 и 2002 г. – В. Търново: Витал, 2003. – 248 с.

 

 

БУЗОВ, Вихрен. Философска  логика: Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки. – В. Търново: ПИК, 2003. – 107 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ и Европа – традиции и съвременност / Ред. Кол. Иван Харалампиев и др. – В. Търново: Фабер, 2004. – 251 с.

 

 

ВЪТЕВ, Жельо и др. Анализ на банковата дейност / Жельо Вътев, Георги Георгиев. – 2 доп. и прераб. изд. – В. Търново: Абагар, 2004. – 371 с.

 

 

ВЪТОВ, Върбан. Езикът на Софроний Врачански. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с.

 

 

ВЪТОВ, Върбан Дилков.  Основен курс по съвременен български език : [Учебник за студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий] : Ч. 1 - 2 / Върбан Вътов. - В. Търново : Аста, 1992-1993

            Ч. 2: Лексикология и фразеология. - 1993. - 247 с. : със сх., табл.

 

 

ГАБРОВСКИ, Радослав. Основи на презастраховането. – 2 доп. изд. – Свищов: АИ Ценов, 2006. – 240 с.

 

 

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар. Литература и книгоиздателска традиция: Емблематика, философска книжнина, мемоари, библиотечни поредици, автори и прототипи, печатарско дело. – В. Търново: Фабер, 2000. – 255 с.

 

 

ГЕОРГИЕВ, Никола и др. Икономическа социология: Учебник за студенти / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева. – 2 прераб. и доп. изд. – Свищов: АИ Ценов, 2009. – 530 с.

 

 

ГЕОРГИЕВА, Цветана. Текст и памет: Българската литература – история, поетика, митология, архетип. – В. Търново: Фабер, 2003. – 228 с.

 

 

ГЕОРГИЕВА-КОРТЕНСКА, Вили.   Под богородичен покров : Докум. разказ за църквата Св. Архангел Михаил в гр. Трявна и православното братство Покров Пресвятия Богородици / Вили Георгиева-Кортенска. - В. Търново : Абагар, 1993. - 96 с. : с ил.

 

 

ГОРЧЕВА, Таня. Международни пазари: Европейското пазарно пространство: Учебник за студенти – икономисти. – В. Търново: Абагар, 2000. – 203 с.

 

 

ГРАДИНАРОВ, Борислав. Залезът на средната класа: Социални, икономически и философски проекции на прехода към постиндустриално общество. – В. Търново: Фабер, 2004. – 244 с.

 

 

ДАМЯНОВ, Атанас и др. Международен бизнес / Атанас Дамянов, Иван Марчевски, Драгомир Илиев. – 3. прераб. и доп. изд. – В. Търново: Фабер, 2012. – 340 с.

 

 

ДАНКОВ, Евлоги и др.  История на българската философска мисъл в 2 тома: Т.1. - В. Търново: УИ Кирил и Методий, 2000 –

            Т. 1: История на българската философия : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил.

            Т.2. От Възраждането до съвременната българска философия. – 2000, 320 с.

 

 

ДАНКОВ, Евлоги. Увод във философията на природата: Към онтологията на битийните форми. – В.Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2003. – 304 с.

 

 

ДЕВЕДЖИЕВ, Марин. Геоурбанистика: Териториалноустройствени проблеми. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2001. – 260 с.

 

 

ДИМИТРОВА, Нина. Образи на човека: Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни. – В. Търново: Фабер, 2003. – 128 с.

 

 

ДУНОВ, Здравко. Философия на властта: Кн.1 - В. Търново: Фабер, 2004 –

            Кн.1. – 2004. - 167 с.

            Кн.2. Кървавото лоно на българския държавен комунизъм. - 2005. - 356 с.

 

 

ЕВРОПА: Доклади от VІІ междунар. симпозиум, В. Търново, 8-10 окт. 1999. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2002. – 869 с.

 

 

ИВАНОВА, Ценка.  Сръбско-български тематичен речник : Лексикон на междуез. омоними и полисеми = Српско-бугарски тематски речник : Лексикон на месуjезичких хомонима и полисема / Ценка Иванова, Мариана Алексич. - В. Търново : Пик, 1999. - 288 с.

 

 

ИНВЕСТИЦИИ / Величко Адамов и др. – 3 прераб. и доп. изд. – В. Търново: Абагар, 2004. – 430 с.

 

 

ИСТОРИЯ на Велико Търново в 3 тома – С. : ОФ, 1986 –

            Т. 1: Праистория, античност и средновековие / Под ред. на Петър Петров - отг. ред. и др. - 1986. - 391 с. : с пл., 20 л. ил., факс.

            Т.2. Късно Средновековие. Възраждане. Нова история 1393-1940. - В. Търново: Св. Евтимий патриарх Търновски, 2000. – 653 с.

 

 

ИСТОРИЯ на Добруджа / Хенриета Тодорова ... [и др.] ; [фотографи Красимир Георгиев ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2011-. - Т. <1->

            Т. 1. - 2011. - 410 с. : с ил.

 

 

ИЧЕВСКА, Татяна. Библейското слово у Йовков. – В. Търново: Фабер, 2003. – 220 с.

 

 

КАББЕ, Георги. Интернационален маркетинг. – В. Търново: Абагар, 2002. – 356 с.

 

 

КАЛОЯНОВ, Анчо. Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. – В. Търново: Фабер, 2000. – 240 с.

 

 

КАНАВРОВ, Валентин. Критическата метафизика на Кант: Опит за виртуалистки трансцедентализъм. – В. Търново: Фабер, 2003, 436 с.

 

 

КОВАЧЕВ, Николай Петков.   Местните имена във Великотърновско / Николай Ковачев. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001 (В. Търново : Faber). - 323 с. : с табл.

 

 

КОВАЧЕВ, Николай Петков.  Местните имена в Дряновско / Николай Ковачев. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. - 448 с. : с 1 портр.

 

 

КОЛЕВ, Николай. История на етнологията. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2003. – 184 с.

 

 

КОРУПЦИЯТА – традиционни и съвременни измерения / Георги Чилев и др. – В. Търново: Фабер, 2001. – 130 с.

 

 

КОСТОВА, Септемврина и др. Продаване и управление на продажбите / Септемврина Костова, Иван Петров. – 2 изд. – В. Търново: Абагар, 2004. – 464 с.

 

 

КРЪСТЕВА, Антония. Иновации в училищното образование: Теоретични и приложни аспекти. – 2 доп. изд. – В. Търново: Астарта, 2004. – 296 с.

 

 

ЛАЗАРОВ, Иван. Политическа идеология на Второто българско царство ХІІ-ХІІІ век: Генезис. – В. Търново: Абагар, (Ровита), 2003. – 144 с.

 

 

МАРКОВ, Сашо. Увод в онтологията. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2003. – 136 с.

 

 

МИТЕВ, Димитър. Православно догматическо богословие: Учебно помагало. – В. Търново: Фабер, 2004. – 220 с.

 

 

МИХОВ, Милен. С кръст и меч: Българската екзархия, ВМРО и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912 г). – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, (Фабер), 2002. – 440 с.

 

 

НАРОДНА култура на балканджиите / Състав. Ангел Гоев: Т.1 -  В. Търново: Фабер, 1996 –

            Т.5. - 2004. – 231 с.

            Т.6. – 2006. – 211 с.

 

НИКОЛОВА, Веска. Народната партия 1894-1920: Между консерватизма и либерализма. – В. Търново: Витал, 2004. – 536 с.

 

 

НИНОВА, Мариана. “Ругон – Макарови”: Сага, експеримент, мит. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2001. – 184 с.

 

 

ОВЧАРОВ, Тодор. Археологическа характеристика на Второто българско царство. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2004. – 320 с.

           

 

ПОПМАРИНОВ, Димитър. Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. – В. Търново: Фабер, 2001. – 260 с.

 

 

ПОПОВ, Владимир Пенчев.  История на Стария свят : [Ч. 1] - / Владимир Попов. - В. Търново : Абагар, 1999. –

            [Ч.] 2: Древна Гърция. – 1999. - 336 с.

 

 

ПЪРВООСНОВИ на морала: Метаетиката в българската традиция / Състав. Росина Данкова . – 2 прераб. и доп. изд. – В. Търново: Фабер, 2004. – 203 с.

 

 

РАДЕВ, Иван. Погребаните книги на Възраждането. - В.Търново: ПИК, 1994, 80 с.

 

 

РАДКОВ, Радко и др. Въведение в банковото дело / Радко Радков, Емил Михайлов, Божидар Божинов. – В. Търново: Абагар, 2004. – 356 с.

 

 

СИМЕОНОВ, Симеон. Димо Кьорчев: Биобиблиография. – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2004. – 92 с.

 

 

СИМЕОНОВ, Симеон Димитров.   Ловно-рибарското дружество в град Севлиево 1897-1997 г. : Ист. очерк / Симеон Симеонов. - Севлиево : Ловно-рибарско д-во, 1997 (В. Търново : Абагар). - 360 с., 8 л. : ил., портр.

 

 

СТЕФАНОВ, Георги. Търговско право: Отделни видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност. – 2 изд. – В. Търново: Абагар, 2005. – 559 с.

 

 

СТЕФАНОВ, Георги.  Търговско право : обща част. - 2 актуализирано изд. - В. Търново : Абагар, 2011. - 416 с.

 

 

СТОЯНОВА, Милена и др. Въведение в туризма / Милена Стоянова, Малчо Малчев, Велико Великов. – В. Търново: Фабер, (Шумен: УИ Епископ Константин Преславски). – 2003. – 156 с.

 

 

 СЪСТОЯНИЕ и проблеми на българската ономастика : [Т. 1] -. - София : БАН, 1990-

            [Т.] 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. - 304 с. : с ил.

            Съдържа: Народни имена на звезди и съзвездия в България : Астроними - звездоними / Николай П. Ковачев. Ономастични публикации

            [Т.] 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Николай Ковачев, В. Търново, 22-24 ноември 1999 г. / Състав., [предг.] М. Ангелова-Атанасова ; Ред. кол. Мария Ангелова-Атанасова - отг. ред., Соня Семова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. - 340 с. : със сх., факс.

            [Т.] 7. Материали от национална кръгла маса и национална дискусия / Състав., предг. Мария Ангелова-Атанасова ; Ред. кол. Мария Ангелова-Атанасова - отг. ред., Соня Семова. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2005. - 292 с. : с портр.

            Съдържа : Материали от национална кръгла маса "Именуването на българите в началото на ХХI век" ; Национална дискусия "Антропонимичните изследвания в полза на антропонимичната практика" ; Сборник в памет на проф. Николай Ковачев

            [Т.] 8. Материали от национална конференция по ономастика, София, май 2004 г. : Научен сборник / Състав. Мария Ангелова-Атанасова ; Ред. кол. Мария Ангелова-Атанасова - отг. ред., Соня Семова. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006. - 271 с. : с табл., портр.

            [Т.] 9. Материали от Национална конференция по ономастика "Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на XXI век" и Кръгла маса "Електронен архив картотека на българската топонимия", Велико Търново, 16-17 юни 2006 г. : Научен сборник / Състав. Мария Ангелова-Атанасова ; Ред. кол. Мария Ангелова-Атанасова - отг. ред., Соня Семова. - В. Търново : Ивис, 2009. - 536 с. : с табл.

            [T.] 10, Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев : [научен сборник] / [ред. кол. Людвиг Селимски - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010 ([В. Търново] : [Ивис]). - 804 с. : с ил., табл., диагр.

            [Т.] 11, Материали от международна научна конференция "Славянска и балканска ономастика", посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Людвиг Селимски, Велико Търново, 25-26 септември 2009 г. : [научен сборник] / [отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010 ([В. Търново] : [Ивис]). - 684 с. : с портр., ил.

            [Т.] 12, Актуални проблеми на ономастиката / [отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (В. Търново : Фабер). - 555 с. : с портр.

            [Т.] 13, Материали от международна научна конференция "Славянска и балканска ономастика", Велико Търново, 13-15 септември 2012 г. : [научен сборник] / [ред. кол. Кирил Цанков - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 827 с. : с табл., сх.

 

 

ТОДОРОВ, Георги Стоянов.  Изкуствен интелект / Георги Тодоров. - В. Търново : Фабер, 2005. - 223 с. : със сх., табл.

 

 

ТОДОРОВ, Георги Стоянов и др.  Системи с изкуствен интелект / Георги Тодоров, Маргарита Тодорова. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006. - 160 с. : с табл., сх.

 

 

ТОДОРОВ, Христо.  Histoire de la litterature française = История на френската литература XVIII-XX век : Учебник. – В. Търново: Фабер, 1998, 302 с.

 

 

ТЪРНОВСКА книжовна школа: Т.1. – С.: БАН, 1974 –

             Т.7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна

 

 

ТЮТЮНДЖИЕВ, Иван Асенов. Търновската митрополия през 17 в. и първата половина на 18 в. : По документи от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград. - 2 изд.  - В. Търново: Слово, 1996, 130 с.

 

 

ХРИСТИЯНСКАТА традиция и царската институция в българската култура: Материали от Междунар. науч. конф., посветена на проблема за взаимодействието на владетелската институция в България с правилата и традициите на християнската религия, II. Шумен, 2002. – Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, (В. Търново: Фабер), 2003. – 264 с.

 

 

ХРИСТОВА, Надежда. Жените в Западна Европа (V-ІХ век). – В. Търново: УИ св.св. Кирил и Методий, 2004. – 315 с.

 

 

ЧАКЪРОВ, Румен и др. Корупцията през погледа на институциите / Румен Чакъров, Теодора Калейнска. – В. Търново: Церебрум, 2000. – 240 с.

 

 

ШИШМАНОВ, Красимир. Електронна търговия и електронни разплащания. – 2 прераб. и доп. изд. – В. Търново: Абагар, 2004. – 208 с.

 

 

ЯНЧЕВ, Янчо. Рилският манастир през вековете. – В. Търново: Фабер, 2000. – 191 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ ПЛЕВЕН

 

БОДРИЯР, Жан.   Америка / Жан Бодрияр ; Прев. [от фр.] Зорница Китинска. - Плевен : Евразия-Абагар, 1996. - 264 с.

 

 

ИЛИЕВА, Майя Василева.  Българско-испански речник = Diccionario bulgaro-espanol / Състав. Майя Василева Илиева. - Плевен : Грамма, 1997. - 272 с.

 

 

МНОГОЕЗИЧЕН речник : Бълг.-рус.-англ.-нем.-фр.-итал.-исп. - Плевен : Евразия-Абагар, 1993. - 224 с.

 

 

САРТР, Жан-Пол.   Пътища на свободата : [Ч.] 1 - 3 / Жан-Пол Сартр ; Прев. [фр.] Татяна Батулева. - Плевен : Евразия-Абагар, 1994-1995. –

            [Ч.] 3: Смъртта в душата. - 1995. - 378 с.

 

 

ХИНДЪЛ, Тим.  Джобен речник на международни бизнестермини : Бизнестермини, използвани по света от A до Z / Тим Хиндъл ; Прев. [от англ.] Мирослав Тодоров. - Плевен : ЕА, 2000. - VI, 337 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ ПЛОВДИВ

 

БЪЛГАРСКО - ИТАЛИАНСКИ разговорник. - [Пловдив] : ИК Маг - 77, 2008. - 319 с.

Съдържа 6000 най-употребявани думи и изрази.

 

 

ВАКРИЛОВ, Вакрил Асенов и др.  Технология на захарните изделия : [Учебник за студентите от ВИХВП - Пловдив] / Вакрил Асенов Вакрилов, Димитър Георгиев Хаджикинов. - Пловдив : [ВИХВП], 1994. - 463 с. : със сх., табл

 

 

ГАНЕВА, Венета и др. Епистоларното литературно наследство в българския периодичен печат 1944-1988 : Библиография. - Пловдив: НБИВ, 1992, 212 с.

 

 

ЖИВКОВ, Тодор Иванов.  Увод в етнологията / Тодор Ив. Живков. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2000. - 512 с. : със сх., к., табл.

 

 

ИЧЕВСКА, Татяна Иванова.  Митичното в българската литература - светове и форми / Татяна Ичевска. - Пловдив : Етимон, 2000. - 238 с.
            Съдържа и: Някои основни характеристики и функции на митичните персонажи. - Библиогр. с. 220-236.

 

 

 

ЙОРГОВА, Карамфила Георгиева.   Кратък португалско-български речник = Pequeno dicionario portugues-bulgaro : A-Z / Карамфила Йоргова. - 2. изд. - Пловдив : Макрос, [2004]. - 403 с.

 

 

КАЦАРСКА, Красимира.  Любов и смърт в българската литература. - Пловдив: Макрос-2001, 1998, 192 с.

 

 

МЕТОДИКА на обучението по математика за 5-7 кл.: Ч.1- / Ив. Ганчев и др. - Пловдив : Макрос 2000, 1997 –

Ч.1. – 1997. - 

 

 

НЕЙЧЕВ, Николай Михайлов.  Ф. М. Достоевски - тайнствената поетика / Николай Нейчев. - Пловдив : Макрос 2000, 2001. - 320 с.

НОВ тълковен речник на българския език. - [Пловдив] : Маг 77, 1998. - 1408 с.

 

 

ПЕЛЕВА, Инна Иванова.   Идеологът на нацията : Думи за Вазов / Инна Пелева. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1994. - 215 с.

 

 

РАДЕВ, Пламен.  Тематичен енциклопедичен наръчник по систематична педагогика : Обща педагогика, изследователска педагогика, теории и технологии на у-щното възпитание, обучение, образование и тяхната философия / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2000. - 224 с.

 

 

РАДЕВ, Пламен. Тематичен енциклопедичен наръчник по историческа педагогика : История на образованието и пед. учения в г., дати, имена, събития, личности и парадигми / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2000. - 288 с.

 

 

СТАТЕЛОВА, Елена Боянова и др.  Прокудените: [История на бълг. политическа емиграция]  / Елена Стателова, Василка Танкова. - Пловдив : Жанет 45, 2002. - 464 с.

 

 

СТОЯНОВА, Албена и др.  Библиография на етеричномаслени растения и етерични масла 1976-1995 г. - Пловдив: Изд. авт., 1996, 119 с.

            Продължение на: "Бибилиография на бълг. етеричномасл. растения и етер. масла 1779-1976" на Хр. Христов.

                           

 

ЯНЕВ, Владимир Атанасов.  Кратки бележки върху българския литературен авангардизъм : С особен оглед към експресионизма / Владимир Янев. - Пловдив : Макрос, 2002. - 144 с.

 

 

ЯНЧЕВА, Ирена Георгиева.  Етнология на възрожденския Пловдив върху периодичния печат / Ирена Янчева. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1996. - 328 с. : с факс., ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ РУСЕ

 

ЖИВАТА старина : Юбил. сборник по случай 150 год. от рождението на Димитър Маринов : [Материали от юбил. науч. конф.] / Ред. кол. Анчо Калоянов и др. - Русе : Лени Ан, 1999. - 127 с. : с ил.

 

 

РАЙКОВА, К.  Автори, творби и герои от българската литература, отразени в изобразителното изкуство : Препоръч. библиогр. справка / Състав. К. Райкова. - Русе : Регион. библ. Л. Каравелов, 1999. - 36 с.

 

 

СОТИРОВ, Бранко Душков.  Приложна метрология : [Учебник за студентите от ВТУ А. Кънчев - Русе] / Бранко Душков Сотиров. - Русе : [ТУ Ангел Кънчев], 1994. - 214 с. : с ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ СВИЩОВ

 

ВЪРБАНОВ, Иван Александров.  Философски проблеми на социалните науки XVII - началото на XX век / Иван Върбанов. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2001. - 177 с.

 

 

ИВАНОВ, Рашко Върбанов и др.  Христоматия по стопанска история на България : [За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов] / Рашко В. Иванов, Маргарита Ст. Маринова, Мариана Б. Друмева. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 1994. - 289 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВА ОТ ШУМЕН

 

АНГЕЛОВА, Росица Жечкова.  Биобиблиография на проф. Елена Стателова / Състав. Росица Ангелова ; Библиогр. ред. Николай Проданов. - Шумен : Аксиос, 2004. - 36 с. : с табл.

 

 

БЕШЕВЛИЕВА, Виолета и др състав.  Иван Пейчев 1916-1996 : Библиографски указател. - Шумен: Светлана, 1996, 92 с.

   

 

БРЕЗИНСКИ, Стефан Христов.  Журналистическа стилистика / Стефан Брезински. - 2. съкр. и попр. изд. - Шумен : ИПК Юнона, 2001. - 157 с.

 

 

ВАТАШКИ, Румен.  Българската православна църква и римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония през 20-30-те години на ХХ век : Историческо изсл.. - Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004, 160 с.

 

 

ВЛАСТТА на медиите : Студии и статии / Ред. кол. Елка Добрева - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003. - 343 с. : с диагр.
 

 

ИГНАТОВСКИ, Димитър.  Васил Друмев - митрополит Климент Търновски 1841-1901 : Био-библиография. - Шумен: Аксиос, 2000, 368 с.

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ на класически текстове от българската литература: Т.1- Шумен: Глаукс, 1992 –

            Т.4. – 1995. – 87 с.

 

МАРИНОВ, Марин Господинов.  Каталог на българските парични знаци от хартия / Марин Г. Маринов. - Шумен : Светлана, 1996. - 238 с. : с ил.

 

 

ПРАВДОМИРОВА, Донка.  Румяна Радкова : Био-библиография / Състав. Донка Правдомирова. - 2. попр. и доп. изд. - Шумен : Аксиос, 2005. - 74 с., 1 : портр.

 

 

ПРЕСЛАВСКА книжовна школа : Изследвания и материали : Т. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. –

            Т. 2: Ред. кол. Тотю Тотев - отг. ред. и др. - Шумен : [Унив. изд. Епископ Константин Преславски], 1997. - 246 с. : с портр.

            Т. 3: Ред. кол. Тотю Тотев - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 1998. - 241 с. : с табл.

            Т. 4: Ред. кол. Тотю Тотев - отг. ред. и др. - Шумен : Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, 1999. - 197 с.

            Т. 7: Изследвания в памет на професор Иван Гълъбов / Ред. кол. Тотю Тотев - отг. ред. и др. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004. - 448 с. : с ил., табл., сх.

            Т. 8: Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова / Ред. кол. Христо Трендафилов - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005. - 388 с. : с ил., пл., факс.

            Т. 9: Ред. кол. Мария Тихова - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 (В. Търново : Фабер). - 450 с. : с ил., табл.

            Т. 10: Ред. кол. Мария Тихова - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 (В. Търново : Faber). - 468 с. : с ил., табл.

            Т.11. - 2011

            Т.12.  – 2012

            Т.13.  – 2013

            Т.14.  – 2014

 

ИЗДАТЕЛСТВО АНГО БОЙ

 

САВОВ, Ганчо Ганчев.  Капан за контри : Из практиката на тоталитарния репресивен механизъм в България 1968-1989 г. / Ганчо Савов ; [Послесл. Теодора Ганчева]. - [София] : Анго бой, 1998. - 219 с. : с ил.

 

 

СИМЕОНОВА-КОНАХ, Галя Т.   Поетът и лилията : Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев / Галя Т. Симеонова-Конах. - София : Анго бой, 1999. - 213 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО АСН

 

ПАВЛОВ, Любен Ив.  Българска литература по почвознание : [Библиогр.]: Т.1 - / Състав. Любен Ив. Павлов ; [С предг. от П. Боянов]. - София : Центр. библ. на АСН, 1971. -

            Т. 1: 1858-1968. - 1971. - 248 с.

 

ШИКЛЕВ, Стоян Ст.  Пшеницата в България : Библиогр., 1874-1963 / Състав. Стоян Шиклев ; Ред. В. Чакърова. - София : АСН, 1964. - 102 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО АСТРАЛА

 

АГНИ йога : Учение за живота : Учение на Живата етика : [T. 1] - / [Записано и доп. от] Елена Рьорих ; Прев. [от рус.] ; [С предг. от Б. Райнов, Л. В. Шапошникова]. - София : Астрала, 1996 -  

            Т. 3: Знаците на Агни Йога / Прев. Мария Караиванова, Лъчезар Караиванов. - 1996. - 223 с.
            Т. 4: Безпределност - Ч. 1 / Прев. Милена Лилова, Лъчезар Караиванов. - 1996. - 160 с.

            Т. 5: Безпределност - Ч. 2. - София : Фохат, 1998. - 144 с.

            Т. 6: Йерархия. - София : Фохат, 1998. - 159 с.

            Т. 7: Сърце / Прев. Мария Караиванова. - София : Клуб Фохат, 1998. - 215 с. .
            Т. 8: Огнен свят - Ч. 1 / Прев. Мария Караиванова. - София : Клуб Фохат, 1999. - 200 с.

 

 

БЛАВАТСКА, Елена Петрова.  Тайната доктрина : Т. 1 - 3 / Елена Блаватска ; Прев. [от рус.] Таня Секулова. - София : Астрала, 1993-1996. –

            T. 3. Кн. 2: Езотерика / 1996. - 305 с.

 

 

КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН

 

АЛБАЛАХ, Соломон.  Българско-ивритски речник / Соломон Албалах. - [София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов], 2000. - 740 с.

 

 

АЛБАЛАХ, Соломон.  Ивритско-български речник / Соломон Албалах. - [София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов], 2000. - 715 с.

 

 

АРГИРОВА-ГЕРАСИМОВА, Мария и др.  Страници от историята на библиотеката на  БАН- 1869-1944 г. - С.: Центр. библ. на БАН, 2000, 80 с.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ на българската микробиология, имунология и заразни болести за периода 1879-1950 / Състав. Ст. Ангелов и др. – С. : БАН, 1951, 123 с.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ на литературата по геология на България: Т.1. - София: БАН, 1978-1989

       Т. 2: 1965-1970 / [Състав.] Христо Спасов. - 1988. - 388 с.

       Т. 3: 1971-1975 / Състав. Христо Спасов. - 1989. - 511 с.

       Т. 4: 1976-1980 / Състав. Христо Спасов. - 1989. - 544 с.

  Т. 5: 1981-1985 / Състав. Христо Спасов. - 2007. - 498 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1991-1992 : [Сборник] / Състав. Нено Неновски, Милена Жабинска ; Отг. ред. Асен Манов. - София : БАН, 1993. - 328 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1993 / Ред. Асен Манов. – София: БАН, 1994. – 268 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1994 / Състав. Нено Неновски, Милена Жабинска ; Отг. ред. Асен Манов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 278, 15 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.  Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995 / Състав. Пенчо Пенев, Тодор Тодоров ; Отг. ред. Асен Манов. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 1996. - 352 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996 / Състав. Пенчо Пенев, Тодор Тодоров ; Отг. ред. Асен Манов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1997. - 311 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1997 / Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов ; Отг. ред. Живко Сталев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1998. - 205 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.  Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1998 / Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов ; Отг. ред. Живко Сталев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. - 369 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1999 / Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов ; Отг. ред. Живко Сталев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000. - 276 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.  Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2000 / Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001. - 276 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2001 / Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова ; Отг. ред. Христо Данов. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2002. - 263 с

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на конституционния съд на Република България 2002 / Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова ; Отг. ред. Румен Янков ; [С участието на Маргарита Модева и др.]. - София : Акад. изд. М. Дринов, 2003. - 262 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.  Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2003 / Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева ; Отг. ред. Неделчо Беронов . - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004. - 251 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2004 / Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева ; Отг. ред. Неделчо Беронов. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2005. - 179 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2005 / Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева ; Отг. ред. Неделчо Беронов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006. - 196 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2006 / Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев ; Отг. ред. Румен Янков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007. - 212 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2007 / Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев ; Отг. ред. Румен Янков. - София : Академично изд. Проф. Марин Дринов, 2008. - 357 с.
 

 

БЪЛГАРИЯ. Конституционен съд.   Решения и определения на Конституционния съд на Република България... - 1991- . - София : Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1991-
           

2013/2014

 

 

 

2012

 

 

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 


 

БЪЛГАРСКА книжнина по лозарство и винарство : Библиография. -

София: БАН, 1967 -

         Т.1.1870-1962. - 1967, 484 с.

 

 

БЪЛГАРСКА литература по агрометеорология : Анотирана библиография 1900-1975. - София: БАН, 1977, 142 с.

 

 

БЪЛГАРСКАТА историческа наука : Библиография. - София: БАН, 1965 -

       Т.1. 1960-1964. - 1965, 216 с.

       Т.2. 1965-1969. - 1970

       Т. 3: 1970-1974 : Обнародвана по случай XIV международен конгрес на историческите науки - Сан Франциско, август 1975 / Емилия Костова. - 1975. - XXX, 742 с.

     Т. 1, Т. 2 със загл. La science historique bulgare са изд. като прил. на Etudes historiques, т. 2 и 5 ; т. 1 - регистриран в Бълг. книгопис, 1965, т. 2 - в Бълг. период. печат, 1970

 

 

БЪЛГАРСКИ театър : Документални материали : Т. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. -

            Т. 2. Св. 2.  1900-1917 : 1907-1917 / Състав. Светлана Байчинска . - Акад. изд. Проф. Марин Дринов , 2012 . - 1088 с. : с табл.

 

 

ВАСИЛЕВСКИ, Тадеуш.  България и Византия IХ-ХV век. - С.: АИ М. Дринов, 1997, 192 с.

 

 

ВЪЛЧАНОВА, Маргарита Д. и др. Библиография на бълг. литература по микробиология. 1944-1968. - София: БАН, 1973, 604 с.

 

 

ГЕЧЕВА, Кръстина. Българската култура през Възраждането. Българска и чужда книжнина. 1878-1983 : Библиография. - София: БАН, 1986, 599 с.

 

 

ГОЛЕМАНСКИ, Васил Григоров и др.  Бележити български зоолози / Васил Големански, Димо Божков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1997. - 180 с. : с портр.

 

 

ГРАМАТИКА на съвременния български книжовен език : В 3 т. / Глав. ред. Димитър Тилков и др. - 2. фототип. изд. - София : БАН, 1993-1994. –

            Т. 3: Синтаксис / Зара Генадиева-Мутафчиева и др. ; Ред. кол. Константин Попов - глав. ред. и др. - 1994. - 466 с.

 

 

ДЕМИНА, Евгения.  Тихонравовский дамаскин : Болгарский памятник ХVII века: Исследование и текст: Т.1 - София: БАН, 1968-

       Т.2. Палеографическое описание и текст. - 1971, 382 с.

       Т.3. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе - 1985, 264 с.

 

 

ДЖЕРОВ, Александър Асенов.   Гражданско право : Обща част : Кн. 1 - 2 / Александър Джеров. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1994-1997. –

            Кн. 2: 1997. - 207 с.

 

 

ДОГРАМАДЖИЕВА, Екатерина Петрова.  Показалецът "Евангелия различни на всяка потреба" в славянските ръкописни евангелия / Екатерина Дограмаджиева. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 1998. - 79 с.

 

 

ДОКУМЕНТИ за историята на Българското книжовно дружество : Сборник в 3 тома. - София: БАН, 1958 -

 Т.2. 1878-1911.- 1966, 358 с.

  

 

ЕТНОГРАФСКИ проблеми на народната духовна култура : [Сборник студии]. - Т. 1. - София : БАН, 1989-<1994>. –

            Т. 3 / Рачко Иванов Попов [и др.]. - София : Клуб'90, 1994. - 288 с. : с к., 8 л. цв. ил.

 

 

ИВАНОВА, Климентина Илиева.  Климент Охридски : Библиография : 1878 - 1944 / Състав. Климентина Иванова ; Ред. Петър Динеков, Емилия Събева. - София : БАН, 1966. - 59 с.

 

 

ИВАНОВА-МИРЧЕВА, Дора. Йоан Екзарх Български: Слова: [Текст, текстол., лит. и ез. анализ]: Т.1 - / Дора Иванова-Мирчева ; Отг. ред. Кирил Мирчев. - София : БАН, 1971. –

            Т.2

 

ИЗ историята на българското изобразително изкуство : [Сб. студии] : Т. 1 -. - София : БАН, 1976. –

            Т. 3: Състав. Т. Димитрова, Чавдар Попов. - 1992. - 112 с. : с репрод.

            Съдържа: Пространствени промени в българската възрожденска иконопис / Е. Попова . Към проблема за еволюцията на художествения дискурс при прехода от средновековието към възраждане в българската култура / Д. Варзоновцев . Ролята и значението на академичния модел при формирането на новото българско изкуство / Ч. Попов . Първата южнославянска художествена изложба в Белград 1904 и рецепцията на модерното в българската художествена критика / М. Георгиева . Творчеството на Иван Ненов през периода на "Родно изкуство" 1927-1931 / Т. Димитрова . Декоративно и картинно в графиката Пенчо Георгиев / И. Генова . Приложното изкуство - между "българския стил", сецесиона и "родното" / В. Василчина

 

 

КАРАМИХОВА-ЦОЧЕВА, Л. и др. Библиография на българската медицинска книжнина 1944-1956. - София: БАН, 1963, 565 с.

 

 

КИРИЛО - МЕТОДИЕВСКА библиография 1516-1934 / Под ред. Св. Николова . - С.: Кирило - Методиевски науч. център, 2003, 868 с.

            Фототип. изд. на Григорий Ильинский от 1934 г.

 

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА библиография 1934-1944 / Състав. Михаил Попруженко, Стоян Романски;  Под. общата ред. на Светлина Николова. - София : Кирило-Методиевски науч. център - БАН, 2010. - 390 с. : с портр.

 

 

КОСЕВ, Константин Димитров.  Априлското въстание - прелюдия към Освобождението / Константин Косев. - 2. прераб. изд. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2000. - 104 с.

 

 

КРАТЪК терминологичен справочник по микология /  Състав. Симеон Ванев и др. ; Под общ. ред. на Симеон Ванев. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 1996. - 256 с.

 

 

МАРКОВ, Георги Георгиев.  Голямата война и българският ключ за eвропейския погреб 1914-1916 / Георги Марков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 292 с. : със сх.

 

 

МАРКОВА, Зина К.  Българското църковно-национално движение до Кримската война : [Изследване] / Зина Маркова. - София : БАН, 1976. - 222 с. ; 25 см. - (Изследвания по българска история ; 1)

 

 

МИЦЕВА, Евгения. Арменците в България. – С.: БАН, 2002, 310 с.

 

 

МИШАЙКОВ, Иван и др. 100 години българска академична книга 1869 - 1968 : Каталог на изданията и списанията на БАН и на АСН в Българя / Иван Мишайков, Йордан Христов ; Ред. Кирил Манов. - София : БАН, 1969. - 292 с.

 

 

НАЙДЕНОВА, Силвия Велинова и др.  145 години българска академична книга / [състав. Силвия Велинова Найденова, Никола Рачев Казански, Радина Иванова Иванова]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 542 с.

 

 

НИКОЛОВ, Йордан.   История на средновековния свят : Късно средновековие / Йордан Николов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. - 740 с.

 

 

ПАЛЕШУТСКИ, Костадин Любенов.  Македонското освободително движение 1924-1934 / Костадин Палешутски. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1998. - 367 с.

            Кн. е продълж. на Македонското освободително движение след Първата световна война (1918-1924) от същия авт.

 

 

ПРОБЛЕМИ на българската градска култура: Т.1. – 2003. – С.: БАН

 

 

ПРОБЛЕМИ на Българското възраждане : [Сб. изследвания] / Ред. Крумка Шарова и др. - София : БАН, 1981. - 338 с. : с табл.  - (Изследвания по българска история ; 6)

 

 

СБОРНИК в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. Велизар Велков. – София: БАН, 1994. – 303 с.

 

 

СИМЕОНОВ сборник по Светославовия препис от 1073 г. в 3 тома. - С.: БАН, 1991-

            Т.1. Изследвания и текст / Авт. на изследванията Боряна Велчева и др. – 1991, 728 с.

            Т.3.

 

СЛАВЧЕВА, Цанка В. Историческа българистика в чужбина 1944-1980 : Библиография. - София: БАН, 1983, 1004 с.

 

 

СЛАВЧЕВА, Цанка В.  Историческата Българистика в чужбина 1980-1985 : Библиография. - София: БАН, 1987, 284 с.

 

 

СПАСОВ, Христо Георгиев и др.  Библиография на литературата по геология на България : [Т. 1] - / Състав. Христо Спасов, Мария Станчева-Димитрова, Емилия Събева-Цветкова. - София : БАН, 1978-

            Т. 2: 1965-1970 / [Състав.] Христо Спасов. - 1988. - 388 с.

            Т. 3: 1971-1975 / Състав. Христо Спасов. - 1989. - 511 с.

            Т. 4: 1976-1980 / Състав. Христо Спасов. - 1989. - 544 с.         

            Т. 5: 1981-1985 / Състав. Христо Спасов. - 2007. - 498 с.

Съдържа и Допълнение към периода 1953-1985 г.

 

 

СТАВРОВ, Борис.  Социологически идеи в България през Средновековието и Възраждането . - С.: Инст. по социология, 2001, 208 с.

 

 

СТАРОБЪЛГАРСКА литература / БАН. Институт за литература. - 1 (1971)- . - София : Текст - Консулт ООД, 1971-

 

 

2014

49/50

 

2013

47-48

 

2012

45/46

 

2012

45/46

 

2010/2011

43/44

 

2009

41/42

 

2008

39-40

 

2007

37-38

 

2006

35-36

 

2005

33-34

 

2001

32

 

1999

31

 

1998

30

 

1994

27-29

 

1991

25-26

 

1990

23-24

 

1984

15

 

1983

14

 

1982

12

 

1981

9

 

1980

6-8

 

 

100 години българска академична книга 1869 - 1968 : Каталог на изданията и списанията на БАН и АСН в България. - София: БАН, 1969, 292 с.

 

 

СТОЙКОВ, Руси Петров.  Дунавска България и Балканът : Ист.-геогр.-етногр. пътеписни проучвания от 1860-1879 г. от Феликс Каниц - Допълнение към том 1 - 3 : Статии, карта, показалци - именен, геогр., предм. / [Състав.] Р. Стойков, Н. Марков, В. Паскалева ; Ред. В. Паскалева и др. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2003. - 262 с. : с ил.

            Съдържа и: Послеслов към трите тома "Дунавска България и Балканът" / Вирджиния Паскалева. - Сборна карта за пътуванията на Ф. Каниц в България 1862-1875 / Феликс Каниц. - M 1:2 500 000. - 1 л. сгънат. : мнцв. : 22X28 см.

 

 

СТОЙКОВА, Ана Стойкова.  Физиологът в южнославянските литератури : [Изследване] / Ана Стойкова. - София : БАН, 1994. - 132 с.

 

 

ТРЕНДАФИЛОВ, Стоян Стоянов.  Генеалогията в Германия : Библиогр. указ. = Die Genealogie in Deutschland : Quellennachweis / Състав. Стоян Трендафилов ; Ред. Олимпия Милушева. - София : Инст. по история, 2003. - 112 с.

 

 

ТРЕНДАФИЛОВ, Стоян.  Българските земи в чуждата литература: От началото на световното книгопечатане до 1944 г : Библиографски указател. - София: Институт по история на БАН, 2001, 92 с.

    Библиогр. е допълнение на "България в чуждата лит" за 1977 и 1980.

                                 

 

ТРЕНДАФИЛОВ, Стоян Стоянов.  Палеографията извън България : Библиогр. указ. / [Състав.] Стоян Трендафилов ; Ред. Олимпия Милушева. - София : БАН, 2002. - 184 с.

 

 

ФЛОРА на Народна република България / Отг. ред. Стефан И. Кожухаров. - София : БАН, 1963. –

            Т. 10: Флора на Република България / Н. Андреев и др. ; Ред. С. И. Кожухаров, Б. А. Кузманов. - София : Акад. изд. М. Дринов, 1995. - 430 с. : с ил., 1 л. к.

 

 

ХЛЕБАРОВ, Георги С. и др.  Българската книжнина по животновъдство: Библиография: Т.1 - София: БАН, 1961-

            Т. 2: 1955-1969 / Т. Савов, М. Табакова, Н. Априлова. - 1978. - 490 с.

            Т. 3: 1970-1985 / Състав. Я. Шаличев и др. - 1989. - 368 с.

 

 

ХРИСТОЗОВ, Христо Димитров.  Сънища / Христо Христозов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. - 343 с.

 

 

ЦАНКОВ, Веселин Христов.  Омбудсманът (общественият посредник) в Република България / Веселин Христов Цанков. - София : Инст. за правни науки, 2004. - 230 с.

 

 

ШАНДАНОВА, Л. и др. Социално-икономическо развитие на града ХV - ХIХ в. : Библиографски обзор на бълг. книжнина. - София: БАН, 1974, 222 с.

 

 

ЯНАКИЕВА, Татяна. Петър Динеков: Биобиблиография / Състав. Татяна Янакиева. – С.: БАН, 1982. – 290 с.

 

 

ЯНКОВА, Боряна.  Библиография на промяната 1990-2000 г. [CD-ROM] / Състав. Боряна Янкова ; Ред. Любима Йорданова ; Прев. [на англ. част] Красимир Кабакчиев ; Програмист Васил Николов ; Дизайнер Ира Тодорова. - [София : БАН], 2000. - (861 КВ) : с ил.

 

ИЗДАТЕЛСТВО Б-М

 

КАВАЛОВ, Андрей Д.  Технология на мебелите : [Учебник за студентите от ВЛТИ] : Ч. 1 - / Андрей Кавалов. - София : Б-М, 1994. –

            Ч. 1: 1994. - 239 с. : със сх., табл., диагр.

            Ч. 2: 1994. - 193 с. : със сх., табл., диагр.

 

 

МЛАДЕНОВ, Бойко Димитров.  Политическа история на Европа : Записки от лекции : Ч. 1 - / Бойко Димитров Младенов, Игор Симеонов Дамянов. - София : Б-М, 1997. –

            Ч.2.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛГАРИКА

 

ДЕСЕВ, Любен Николов.  Речник по психология / Любен Десев ; [предг. Генчо Пирьов]. - 6. попр. и доп. изд. - София : Булгарика, 2010. - 656 с. : с табл.

 

 

ДИКОВ, Иван Славов.  Българският фашизъм 1941-1944 г. / Иван Диков. - София : Булгарика, [2001]. - 160 с. : с ил., портр., факс.

 

 

ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров. Увод в екософията : Филос. проблеми на екологията / Орлин Загоров ; [Предг. Георги Близнаков]. - София : Булгарика, 2000. - 240 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ

 

БЪЛГАРСКАТА мяра в литературата : Сб. статии : [Бр. 1] - / Идея и общ. ред. Енчо Мутафов. - София : Бълг. писател, 1998 –

            [Бр. 1]: 1998. - 268 с.
            Бр. 2: [Софроний Врачански]. - 1999. - 292 с.
            Бр. 3: Христо Ботев. - 1999. - 339 с.

 

 

ГЪЛЪБОВА, Мила Христова.  Българският сонет : Лит. контекст, типол. модели, жанровогенет. ядро / Мила Гълъбова. - София : Бълг. писател, 2000. - 129 с.

 

 

ЗАРЕВ, Пантелей.  История на българската литературна критика : Т. 1 - / Пантелей Зарев. - София : Бълг. писател, 1989. –

            [T.] 2: [София] : Selekt ABC, 1994. - 327 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК

 

АГЪНСКИ, Никола. Социология. Наука за развитието на обществото: Ч.1 -. – София: Художник, 1948 -

            Ч.1. Първобитно-общинно робовладелческо и феодално общество. – 1948, 312 с.

 

 

ДИМИТРОВ, Стефан.  Показалец за първата дведесет и пет годишнина 1896-1927 [на] Списание на Българското икономическо дружество / Стъкмил Стефан Димитров. - София : Художник, 1929. - 8, 253 с.

 

 

ШАРЕНКОВ, Атанас Василев.   Старинни трактати по технология и техника на живописта : Ориг. писмени източници по технология и техника на изящните и прил. изкуства от 1 в. пр. н. е. до 19 в. : Т. 1 - / Атанас Шаренков. - София : Бълг. художник, 1988. –

            Т. 1. Кн. 2: 12. вek - 15. вek. - 1994. - 312 с., 24 л. ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ВЕРЕН

 

МАКДОНАЛД, Уилиям.   Коментар на Новия Завет : Т. 1 - 3 / Уилиям Макдоналд ; Прев. от англ. Екатерина Абаджиева. - София : Верен. - 1993-1997

            T. 2: Деяния - 2 Коринтяни. - 1994. - 560 с.
            Т. 3: Галатяни - Откровение. - 1997. - 527 с.

             Съдържа и Пророчества за Месията, изпълнени в Исус Христос. - Обща библиогр. с. 509-515

 

 

МАКДОНАЛД, Уилиям.   Коментар на Стария завет : Т. 1 - / Уилиям Макдоналд ; Прев. от англ. Момчил Петров ; Прев. на стиховете Красимира Ненова. - София : Верен, 2007. –

            Т. 1: Битие - 4 Царе. - 2007. - 412 с. : с к. - Съдържа и Транслитерация на еврейските думи.

            Т. 2: 1 Летописи - Псалми. - 2007. - 365 с.
            Т. 3: Притчи - Малахия. - 2007. - 398 с. - Съдържа и Периодът между Стария и Новия завет

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ГАЛ-ИКО

 

ДВОРНИК, Франсис. Славяните в европейската история и цивилизация / Франсис Дворник . – София: Гал-ико, 2001. - 832 с.

 

 

МУТАФОВ, Чавдар П.  Избрано / Чавдар Мутафов ; Предг. Кирил Кръстев ; Ил. Сирак Скитник. - София : ГАЛ-ИКО, 1993. - 432 с. : с ил., портр.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ГУТЕНБЕРГ

 

ГЕЧЕВА, Кръстина Минчева.  Иван Д. Шишманов : Биобиблиография / Кръстина Гечева. - София : ИК Гутенберг, 2003. - 331 с., VIII с. : портр., факс., ил.

 

 

ИЗВОРИ за историята на Добруджа : Т. 1 -. - София : БАН, 1992. –

            Т. 3: Български документи 1853-1878 / Състав. Велко Тонев и др. ; Ред. Велко Тонев, Нели Запрянова-Пенева. - София : ИК Гутенберг, 2001. - 436 с.

 

 

РЕЛИГИЯ и църква в България : Соц. и култ. измерения в православието и неговата специфика в бълг. земи : [Сб. докл. от] науч. конф., София, 27-29 ноем. 1997 / Ред. кол. Георги Бакалов и др. - София : Гутенберг, 1999. - 443 с.

 

 

СВЕТОГОРСКА обител Зограф : Т. 1 - / Ред. кол. Васил Гюзелев - отг. ред. и др. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1995.

            Т. 3. - София : Гутенберг, 1999. - 357 с.

            Съдържа материали от III конф., проведена 17-18 окт. 1996 г., София

 

 

СРЕДНОВЕКОВНА християнска Европа - Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване / Ред. кол. Васил Гюзелев, Анисава Милтенова = Medieval christian Europe : East and West : Tradition, values, communications / Ed. Vassil Gjuzelev, Anisava Miltenova. - София : ИК Гутенберг, 2002. - 736 с., 16 л. : ил., факс.

 

 

120 години изпълнителна власт в България : [Докл. от] науч. конф., София, 6-7 юли 1999 г. / Ред. кол. Георги Марков - отг. ред. и др. - София : Гутенберг, 1999. - 331 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ИВАН ВАЗОВ

 

ГЛАДСТОН, Уилям Ю.  Уроци по клане или Поведението на турското правителство във и около България ; Българските ужаси и Източния въпрос / Уйлям Гладстон ; Прев. [от англ.] Д. П. Минков, П. Димитров. - София : Иван Вазов, 1994. - 127 с.

 

 

ЛУЧНИКОВ, Светослав Денчев.  Търсен предел / Светослав Лучников. - София : Издателска къща Иван Вазов, 2000. - 224 с. : с портр.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ

 

АРЕНТ, Хана. Човешката ситуация / Хана Арент;  Прев. От англ. Константин Георгиев Янакиев, Светлана Събева. - София : Критика и хуманизъм, 1997. – 328 с.

 

 

БОНАВЕНТУРА. Пътеводител на ума към Бога ; За възвеждането на изкуствата към теологията / Бонавентура ; Прев. от лат. [и предг.] Цочо Бояджиев. - София : Критика и хуманизъм, 1991. - 82 с.

 

 

УСПЕНСКИ, Борис Андреевич.  Съчинения : Т. 1 - 2 / Борис Успенски ; Прев. от рус. - София : Наука и изкуство : Критика и хуманизъм, 1992-2000. –

            Т. 2: Семиотика на културата / Прев. Евгения Трендафилова и др. - [Радомир] : Славика, 2000. - 388 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

КРИНЧЕВА, Райна и др.  100 години лесотехническа книжнина : 1878-1978 : [Библиогр.] / Райна Кринчева, Свилен Николов ; Ред. Свилен Николов. - София : ВЛТИ, 1980. –

            Т. 1: 1878-1962. - 1980. - 528 с
            Т. 2: 1963-1971. - 1980. - 452 с
            Т. 3: 1972-1978. - 1981. - 503 с.

 

 

ПИСАРЕВА, Елена Николова.  История на интериора и мебелите : Ръководство / Елена Писарева. - София : Лесотехн. унив., 2002. - 318 с. : с ил.

 

ИЗДАТЕЛСТВО ЛИК

 

АРХИВ за средновековна философия и култура : Свит. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. –

            Св. 6 . - София : ЛИК, 2001. - 296 с.

 

 

БАХТИН, Михаил Михайлович.  Философия на словесността : Т. 1 - / Бахтин ; Прев. от рус. Кирил Маринов ; Ред., прев. на бел. Стоян Асенов. - София : ЛИК, 1996. - (Библиотека Касталия ; N 20)

            T. 1: Автор и герой в естетическата дейност. - 1996. - 294 с.

 

 

ГАВРИЛОВ, Борислав Гаврилов.  Векът на абсолютизма 1648-1788 / Борислав Гаврилов. - София : ЛИК, 1999. - 231 с.

 

 

ГЕОРГИЕВ, Олег Георгиев.  Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие / Олег Георгиев. - София : ЛИК, 1998. - 176 с. : с ил.

 

 

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров.  Католиците в България 1878-1989 : Истор. изследване / Светлозар Елдъров. - София : ЛИК, 2002. - 816 с.

 

 

ИСТОРИЯ на психологическата мисъл: Антология / Състав. Павел Александров. – С., ЛИК. – 2000. – 415 с.

 

 

ЙОТОВ, Петко Петков.  Военни паметници в България / Състав., предг. Петко Йотов, Соня Димитрова, Даниела Цанкова-Ганчева. - София : ЛИК, [2003]. - 304 с. : с ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ЛЮРЕН

 

МИРЧЕВ, Милчо.  Испанско-български икономически речник : 9030 думи и словосъчетания / Милчо Мирчев = Diccionario economico espanol-bulgaro : 9030 vocablos y locuciones / Miltcho Mirtchev. - София : Люрен, 1995. - 312 с.

 

 

МУТАФЧИЕВ, Петко Димитров.   Практически българо-немски речник по международен туризъм / Състав. Петко Д. Мутафчиев = Bulgarisch-deutsches Fachworterbuch des Fremdenverkehrs / Verf. Petko D. Mutaftschiew. - София : Люрен, 1993. - 112 с.

 

 

МУТАФЧИЕВ, Петко Димитров.   Практически немско-български речник по международен туризъм / Състав. Петко Д. Мутафчиев = Deutsch-bulgarisches Fachworterbuch des Fremdenverkehrs / Verf. Petko D. Mutaftschiew. - София : Люрен, 1993. - 128 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

 

ГЕОРГИЕВ, Величко.  Македония и Тракия в борба за свобода : Краят на XIX - началото на XX в. : Нови док. / Величко Георгиев, Стайко Трифонов. - София : Макед. науч. инст., 1995. - 816 с. : с табл.

 

 

ДАСКАЛОВ, Георги Димитров.  Българите в Егейска Македония - мит или реалност : Ист.-демогр. изследване 1900-1990 г. / Георги Даскалов. - София : Макед. науч. инст., 1996. - 544 с. : с табл.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО

 

АЛЕКСЕЕВ, Сергей С.  Обща теория на правото : Курс в 2 т. / С. Алексеев ; Прев. от рус. Борислав Стратев. - София : Наука и изкуство, 1984-1985. –

            Т. 2: 1985. - 318 с. : със сх.

 

 

АПРИЛСКО въстание 1876 г. : Сборник документи: Т.1-3. - София: Наука и изкуство, 1954-1956

Т. 1: Сборник от документи / Състав. Кирила Каратеодорова и др. - 1954. - 622 с., 20 л. факс

Т. 2: Анотации на документи и материали / Състав. Кирила Каратеодорова и др. - 1955. - 580 с.

Т. 3: Сборник от турски документи / Състав. и прев. Борис Хр. Недков. - 1956. - 420 с., 59 л. факс.

 

 

БОЯДЖИЕВ, Тодор Апостолов. Помагало по българска диалектология : [За студенти-филолози] / Състав. Тодор Бояджиев. - София : Наука и изкуство, 1984. - 312 с. : с табл.

 

 

ВАСИЛЕВА, Юлияна. Библиография на изданията на СУ 1947-1955. - София: Наука и изкуство, 1956, 108 с.

 

 

ВЪНШНА политика на НР България : Сборник от док. и материали. - София: Наука и изкуство, 1970 –

    Т.4. 1976-1978. – 1988, 668 с.

       Т.5. 1979-1980. – 1988, 623 с.

       Т.6. 1981-1982.- 1990, 423 с.

 

    

ВЪНШНАТА политика на България : Док. и материали : Т. 1 - София : Наука и изкуство, 1978 -

       Т.1. 1879-1886 / Състав. Тодор Добриянов и др. - 1978, 858 с.

   

 

ГЪЛЪБОВ, Константин. Лесинг. От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературата. - София: Наука и изкуство, 1957, 507 с.

 

 

ДЖУДЖЕВ, Стоян. Теория на българската музика в 4 тома. - София: Наука и изкуство, 1954 -

 Т.1. Ритмика и метрика. - 1954. - 400 с. с ноти;

 Т.2. Мелодика. - 1955. - 360 с. с ноти;

 

 

ДИМИТРОВ, Димитър Петров.  Увод в археологията : Учебник за Филос.-истор. фак. / Димитър Петров Димитров. - София : Наука и изкуство, 1958. - 204 с. : с ил.

 

 

ДРАМАЛИЕВА-КОДЖЕЙКОВА, Люба.  Очерци по история на немската литература : Учебник за студентите по нем. филология : Ч. 1-4 / Люба Драмалиева-Коджейкова. - София : Наука и изкуство, 1960 – 1989

            Ч. 1: През епохата на феодализма. 1960. - 216 с.

            Ч.2.

            Ч.3. - 1989

            Ч.4. – 1989

 

 

ЗЛАТАРСКИ, Васил Николов.   Избрани произведения : В 4 т. / Васил Златарски ; Състав. и ред. [с предг. от] Петър Петров. - София : Наука и изкуство, 1972. -  (Българско историческо наследство)

            Т.3.

            Т.4.

 

 

ИСТОРИЯ на руската литература през XIX век : В 2 т. / Прев. от рус. - София : Наука и изкуство, 1986. –

            Т.2.

 

 

МАРКОВСКА, Милка.  Летопис за живота и творчеството на Иван Вазов : Ч. 1 - / Милка Марковска. - София : Наука и изкуство, 1981. –

            Ч.2.

 

 

ОБЗОР на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в БИА. - С.: Наука и изкуство, 1963-

            Кн. 1: От фонд N 1 до фонд N 26 / Състав. Кирила Възвъзова-Каратеодорова и др. ; Под ред. на Кънчо василев, Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - 1963. - 250 с.

            Кн. 4: От фонд N 178 до фонд N 248. – С., 1973, 295 с.

 

 

ПЛАТОН. Диалози : Т.1 - София: Наука и изкуство, 1979 -

            Т.3. – ??? Държавата. - 1981, 557 с.

            Т.4. – 1990, 635 с.

 

 

СЛАВЯНСКИ литератури - образци : [Христоматия за студентите от СУ Климент Охридски] : Ч. 1 -. - София : Наука и изкуство, 1977 –

            Ч. 2: Състав. Боян Ничев и др. ; [Прев. от сърбохърв., словен., чеш., словаш., пол., лужишки, укр., белорус.] В. Несторова и др. - 1984. - 304 с.

 

СОЦИОЛОГИЯ на личността : Немарксистки възгледи и школи : Уч. помагало [за студентите от СУ Климент Охридски] / Състав., встъп. студия Любен Николов, Лиляна Деянова ; Прев. [от фр., нем., англ. ез.] Албена Емилова Стамболова и др. - София : Наука и изкуство, 1990. - 379 с.

 

 

СПИСЪК на населените места в НР България по съществуващото административно деление към 15 януари 1960 година с брой на населението от преброяванията през 1926, 1934, 1946 и 1956 години. - София : Наука и изкуство, 1960. - 348 с.

 

 

УСПЕНСКИ, Борис Андреевич.  Съчинения : Т. 1 - 2 / Борис Успенски ; Прев. от рус. - София : Наука и изкуство : Критика и хуманизъм, 1992-2000. –

            Т. 2: Семиотика на културата / Прев. Евгения Трендафилова и др. - [Радомир] : Славика, 2000. - 388 с.

 

 

ХРИСТОМАТИЯ по история на България : Помагало за студентите по история във ВУЗ : Т. 1 -. - София : Наука и изкуство, 1964 –

            Т. 1: От най-стари времена до средата на XVIII век / Състав. Александър К. Бурмов, Петър Хр. Петров. - 432 с.

          Т. 3: Българският народ под османско владичество ; Ранно българско възраждане XV - 20-те г. на XIX в. / Състав. Цветана Георгиева, Димитър Цанев. - 1982. - 447 с.

 

 

ШИКЛЕВ, Стоян и др. Сто години народни читалища. Библиографски указател. - София: Наука и изкуство, 1956, 180 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО НБКМ

 

НАРОДНА библиотека „Кирил и Методий”.   Азбучен каталог на книгите на латиница, постъпили през периода 1878-1977 : Т. 1 - / Ред. Савка Николаева и др. - София : НБКМ, 1981. –

            Т. 2: Baulieu - Brezina, O. - 1982. - 1 001 с.

 

 

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, библиография, книгознание, научна информация / Народна библиотека Св.св. Кирил и Методий. - 1969- . - София : Народна Библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 1969-

            За 1973. – 1974

            За 1974. – 1975

 

 

БЪЛГАРИЯ в чуждата литература : (булгарика) : Годишен указател.– С.: НБКМ, 1966 –

            За 1967. – 1969

            За 1968. – 1970

 

 

БЪЛГАРСКИ книги 1878-1944 : Библиогр. указ. : Азб. поредица : Т. 1 - 7. - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1978-1995

            Т. 7: Добавки и поправки / Състав. Иванка Панчева ; С участието на Людмила Димитрова и др. ; Ред. Кирил Ставрев ; Увод Кремена Зотова. - 1996. - XVIII, 379 с.

 

 

БЪЛГАРСКИЯТ петнадесети век : Сб. с докл. за бълг. обща и култ. история през XV в. [от] науч. сес., орг. от Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий и Бълг. археогр. комис., София, 19-21.X.1992 / Отг. ред. Боряна Христова ; Ред. кол. А. Минчева и др. - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1993. - 376 с. : с факс., ноти, ил.

 

 

ВАСИЛЕВА, Евелина Пенчева и др.  Елин Пелин 1877-1949 : Био-библиография / [Състав.] Евелина Василева, Радка Трендафилова, Галина Средкова ; Науч. ред. Иван Сестримски и др. ; [Предг. Иван Сестримски]. - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2002. - 527 с.

 

 

ПАНАЙОТОВА, Бойка Василева.  120 години издателска дейност на Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" : Библиогр. указ. / Състав. Бойка Василева Влахова ; Ред. Елена Янакиева. - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1998. - 90 с.

            Указ. е продълж. на 100 години издателска дейност на Нар. библ. Кирил и Методий

ХИЛЕНДАРСКАТА кондика от XVIII век / Състав. [и уводни думи] Божидар Райков и др. ; Науч. ред. Боряна Христова ; Ред. кол. Кирил Топалов и др. - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 1998. - 420 с. : с факс.

 

 

ЧОЛОВ, Петър Иванов.   Прабългари : Библиогр. указ. / Състав. Петър Чолов ; [Предг. Веселин Бешевлиев]. - София : Нар. библ. Кирил и Методий, 1981. - 202 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ПЕТКО ВЕНЕДИКОВ

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Дарителството : дарителски фондове и фондации в България 1878-1951. – С., Бълг. дар. форум. – 2011-

            Т. 3. Институции и организации, управляващи дарения и благотворителни фондове / [Росица Стоянова ... и др.] ; състав. Веска Николова и Росица Стоянова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2011. - 600 с. : с ил., портр.

 

 

СЯРОВА, Ели Милчева.  Преобразяващият Логос във философията на религията / Ели Сярова. - София : ИК Петко Венедиков, 2003. - 256 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ПЕТЪР БЕРОН

 

БАЛУЦОВ, Венелин Михайлов и др.  Кратък енциклопедичен справочник за антибиотици / Венелин Балуцов, Васил Вълов. - София : Петър Берон, 1995. - 272 с. : с табл., сх.

 

 

ВАСИЛЕВА-ШИКОВА, Дора и др.  Пътно дело в България : Библиогр. 1883-1983 / Състав. Дора Василева-Шикова ; Ред. и консултант Димитър Петров Шиков. - София : Д-р П. Берон, 1984. - 408 с.

 

 

КИТАНОВ, Борис Павлов.  Ботанически речник : Бълг. - лат. - рус. - англ. - фр. - нем. / Състав. Борис Китанов. - София : Петър Берон, 1994. - 144 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОЗОРЕЦ

 

КРЪСТЕВА, Мария.   Дървото на живота : Вярата в творчеството на Достоевски, Киркегор и Херман Хесе / Мария Кръстева. - [София] : Прозорец, [1999]. - 192 с.

 

 

ШУМПЕТЕР, Йозеф Алоиз.  История на икономическия анализ : [В 3 т.] / Йозеф Алоиз Шумпетер; Прев. [от англ.]. - [София] : Прозорец, [1999] –

            Т.3.

 

 

ROOM, Adrian. Dictionary of confusible words / Adrian Room. - [София] : Прозорец, [1996]. - 244 с.
            Кор. Речник на объркващите думи в аглийския език : 5000 думи ; Dictionary of confusible words : 5000 words.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА

 

ИЗДАТЕЛСТВО Просвета : Библиография : Ч. 1 -. - София : Просвета, 1995. –

            Ч. 1: 1945-1970 / Състав. Цветана Попова, Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 410 с.
            Ч. 2: 1971-1984 / Състав. Цветана Попова, Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 363 с.
            Ч. 3: 1985-1989 / Състав. Иван Фурнаджиев ; Ред. Елена Фурнаджиева. - 1995. - 112 с.

            [Ч.] 4: 1990-2005 / Състав. Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова, Силвия Трендафилова Филипова, Райна Минчева Струмина ; Библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. - 2006 (София : Монт ООД). - 312 с.

 

 

ЙОНКОВ, Христо Марков.   Приятели на българския народ : Кн. 1 - / Христо М. Йонков. - София : Нар. просв., 1971-

            Т.2.

 

 

ТОДОРОВА, Райна.  Указател на съдържанието на Известията на НИИ по образованието Т. Самодумов : 1950 - 1971 / Израб. Р. Тодорова ; Ред. Димитър Цветков. - София : М-во на нар. просв., 1971. - 122 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСТРАНСТВО & ФОРМА

 

ШАРЛАНОВ, Диню Гочев.  Горяните - кои са те? : Из строго секретните арх. на Дирекция на държавна сигурност / Диню Шарланов. - София : Пространство & Форма, 1999. - 208 с. : с ил.

 

 

ШАРЛАНОВА, Валентина Д.  Народна метеорология : Нар. представи и вярвания за атмосферните явления / Валентина Шарланова. - София : Издателска агенция ФДК, 1999 ([София : Пространство & форма]). - 166 с. : с ил.

            Съдържа и Прогнозиране на времето според различни критерии.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО РЕКЛАМА

 

КАМЕНОВ, Радосвет.   Български монети 1880-1980 : [Каталог] / Радосвет Каменов. - София : Реклама, 1983. - 360 с. : с ил.

 

 

МИШЕВ, Лазар.  Български банкноти 1885 - 1974 : [Каталог] / Лазар Мишев. - София : Реклама, 1982. - 136 с. : с ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО СИЕЛА

 

КОЛАРОВА, Цецка Димитрова.  Етикосоциални идеи на българската държава (IX-X век) / Цецка Коларова. - София : Ciela, 2003. - 240 с.

 

 

ПЕНЧЕВ, Георги Петров.  Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928-1998 г.) / [Състав.] Георги Пенчев. - София : Сиела, [2000]. - 44 с.

 

 

ПОПОВ, Деян Димитров.   Търговски енциклопедичен речник / Деян Попов. - 3. доп. изд. - София : Сиела, 1998. - 408 с. : с табл.

 

 

ШИВАРОВ, Николай Стефанов.  Херменевтика на Стария завет / Николай Шиваров. - София : НБУ, 2005 ([София : Сиела]). - 414 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО СОФИ-Р

 

БАЛАМЕЗОВ, Боян Боянов.  Френско-български юридически речник / Състав. Боян Баламезов ; Ред. Иво Христов. - [2. изд.]. - София : Софи-Р, 2001. - 253 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.  Международни актове и договори за правна помощ : Кн. 1 - 2 / Състав. Васил Велев, Васил Радуилски. - [София] : Софи-Р, 1996. –

            Кн. 2. - 576 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ТЕХНИКА

 

АРХИТЕКТУРНИ конструкции : [Учебник за студентите от УАСГ - София] : Ч. [1] -.  София : Техника, 1996 –

            Ч.1. – 1996

 

 

ВАСИЛЕВА-ШИКОВА, Дора.  Железопътно дело в България : Библиогр. 1971-1976 / Състав. Дора Василева-Шикова ; Ред. Павлина Г. Едрева. - София : Техника, 1978. - 384 с.

 

 

НЕМЕТАЛНИ полезни изкопаеми в България : [Моногр.] : Т. 1 - / Под общ. ред. на Стоян С. Трашлиев. - София : Техника, 1988 –

            Т. 1: Екзогенни промишлени минерали и скали / Под общата ред. на Стоян Ст. Трашлиев. - 1988. - 269 с. : с ил.

            Т. 2: Ендогенни промишлени минерали и скали / Миленко Г. Андреевич и др. - 1989. - 260 с. : с ил.

 

 

СУЛТАНОВ, Александър Тодоров.  Седиментология : [Учебник за студентите ат ВМГИ] / Александър Тодоров Султанов. - София : Техника, 1985. - 264 с. : с ил.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ТРУД

 

АТАНАСОВА, Лиляна Методиева.  Италианско-български речник / Лиляна Атанасова. - София : Труд : Прозорец, 2001. - 479 с.

 

 

БАТКОВ, Костадин.  Репортерът / Костадин Батков ; Състав. Любен Генов ; [Предг. Генчо Бъчваров]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2003. - 313 с., 19 л. : ил.

 

 

ДАНОВ, Христо В.  Английско-български юридически речник / Христо Данов. - София : Труд, 1999. - 464 с.

 

 

НЕИЗДАДЕНАТА Книга за българските будители : Есета / Ани Васева и др. ; Предг. Антон Дончев. - София : Труд, 2003. - 232 с.

 

 

СЕНКЕВИЧ, Хенрик.   С огън и меч : Ч. 1 - / Хенрик Сенкевич ; Прев. [от пол.] Димитър Икономов. - [4. изд.]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2001 –

            Ч. 1: 2001. - 504 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ТУ - СОФИЯ

 

ДИМИТРОВ, Димитър Петков и др.  Изкуствен интелект / Димитър П. Димитров, Даниел Н. Никовски. - 2. прераб. изд. - София : ТУ, 1999. - 337 с. : със сх., табл.

 

 

ЧАУШЕВ, Пенчо Димитров.  Метрология : [Учебник за студентите от ТУ - София] / Пенчо Д. Чаушев. - София : ТУ, 1996. - 368 с. : със сх., табл., диагр.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ФАКЕЛ

 

БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова.  Постмодернистичният руски текст / Ренета Божанкова. - София : Факел, 2001. - 167 с.

 

 

ДЕЛОРМ, Жан.  Големите дати на 19 веk : От 1789 до 1914 г. / Жан Делорм ; Прев. от фр. Весела Кирчева Генова. - София : Факел, 1994. - 167 с.

 

 

ДЕЛОРМ, Жан.  Големите дати на Новото време / Жан Делорм ; Прев. от фр. Весела Кирчева Генова. - София : Факел, 1994. - 135 с.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ХРИСТО БОТЕВ

 

БОЖИЛОВ, Иван Ангелов и др.  Български манастири / Иван Божилов, Николай Тулешков, Любен Прашков ; Под ред. на Стефан Стамов. - София : Христо Ботев, 1997. - 280 с. : с цв. ил.

 

 

ВАСИЛЕВ, Николай Куртев.   Психология на литературното убийство / Николай Василев. - София : Христо Ботев, 1995. - 184 с.

 

 

ДЖИДРОВ, Петър Спиридонов.   Коментар на Търговския закон : T. 1 - / Петър Джидров ; [С предг. от Атанас Москов]. - София : Христо Ботев, 1993. –

            Т. 3: 1994. - с. 615-1101
            Т. 4: За търговските сделки. - 1994. - с. 1102-1407

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ХЪСКИ

 

РАНГЕЛОВ, Рашо.    Свободата на печата в България : Ч. 1 - 3 / Рашо Рангелов. - София : Хъски, 1994-1996. –

            Ч. 2: Изследвания върху законодателството 1901-1944 г. - 1995

(София : Евтимов-Илинда, 1994). - 160 с. : с факс.
            Ч. 3: Партийно-правен режим (1944-1956). - 1996. - 124 с.

 

 

РАНГЕЛОВ, Рашо.  Юридическата периодика в България : 1879 - 1923 / Рашо Рангелов. - София : Хъски, 1995. - 92 с. : с портр., факс.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ИК СВ. ИВАН РИЛСКИ

 

СТАМАТОВ, Атанас Костов.  Идеи за историята в българската културфилософска книжнина : 1878-1948 / Атанас Костов Стаматов. - София : Св. Иван Рилски, 2000. - 220 с.

 

 

ЧОВЕКЪТ в европейската философия : Уч. помагало / Състав., встъп. студия Добрин Тодоров. - София : ИК Св. Иван Рилски, 2004. - 273 с.

 

ИЗДАТЕЛСТВО - МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛЦИНСТВАТА И КУЛТУРНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

 ЕЛДЪРОВ, Светлозар. Католиците в България 1878-1989 : Историческо изследване. - С.: Межд. център по пробл. на малцинствата и култ взаимод., 2002, 816 с.

 

 

ЕСКЕНАЗИ, Жак Рафаел и др. Евреите по българските земи : Анот. библиогр. / Състав. Жак Ескенази, Алфред Криспин ; Увод Еми Барух ; Ред. Сами Поликар. - 2. прераб. изд. - София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 2002. - 535 с. : с табл.

 

 

ПЕТРОВА, Дарина. Цариградските българи. – С.: Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 2000, 240 с.

 

 

РАЗКОПКИ И ПРОУЧВАНИЯ

 

Кн. 1. Предисторически и старовековен отдел. - 1948

 

Кн.2. Аполония на Черно море. – 1948

 

Кн. 3. Средновековен отдел. – 1948

 

Кн. 4. – 1949

 

Кн.6. А. Радунчева. Виница. Енеолитно селище и некропол. - 1976

 

Кн. 9. Х. Тодорова, В. Василев, З. Янушевич, М. Ковачева, П. Вълев. Овчарово. - 1983

 

Кн. 18. Н. Овчаров. Рисунките-графити от “Имарет джамия” в Пловдив като извор за историята на Средиземноморието през ХV в. - 1987

 

Кн. 19. В. Василев. Бронзови съдове от некропола при Требенище. Изследвания върху античното металообработване. - 1988

 

Кн. 20. А. Бонев. Тракия и Игейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н.е. - 1988

 

Кн. 22. С. Станилов. Старобългарски ремъчни украси от Националния Археологически музей, 5-70; Ж. Аладжов. Проучвания върху старобългарските знаци, 70-154. - 1991

 

Кн. 23. Г. Китов, И. Панайотов, П. Павлов. Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (Некрополът Горан-Слатина). - 1991

 

Кн. 24. Н. Овчаров, Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали – център на епископията Ахридос (ХІ-ХІV в.). - 1992

 

Кн. 25. В. Николов. Раннонеолитно жилище от Слатина (София). - 1992

 

Кн. 26. М. Домарадски и др. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. - 1999

 

Кн. 28. И. Щерева, К. Вачева, Д. Владимирова-Аладжова. Туида-Сливен 1. - 2001

 

Кн. 30. В. Динчев. Късноримската резиденция Scretisca и ранновизантийското селище KPATIΣKAPA (Археологически проучвания в м. Градището край гр. Костинброд през 1990–1994 г.). - 2003

 

Кн. 35. В. Динчев. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите на Thracia и Dacia). - 2006

 

Кн. 39. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003. – 2009

 

 

СБОРНИК ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ И НАРОДОПИС

 

  Сборник за народни умотворения и народопис. - С.: БАН, 1889 –

 

            Кн. XLI. Северозападните български говори. - 1936

 

            Кн.XLIII. Народни песни от Софийско / С. Ватев. - София: БАН, 1942, 609 с.

 

            Кн.XLIV. Нар. песни и приказки от Софийско и Ботевградско. – 1949, 584 с.

             

            Кн.ХLVIII. Братя Миладинови. Народопис от Разложко. – 1954, 580 с.

 

            Кн. LVIII. Народна проза от Благоевградски окръг : нови записи. – 1985, 539 с.

 

 

СИНОДАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО

 

ГОДИШНИК на Духовната академия Св. Климент. - 1 (1924) -. - София : Духовна академия Св. Климент Охридски,

            Т.1 – Т.13. – 1951-1964

 

 

ГОДИШНИК на Софийския университет. Богословски факултет. - 1 (1924)-(1949). - София : Синодално издателство, 1924-1949

            Т.22. – 1945

            Т.23. – 1946

            Т.24. – 1947

            Т.25. – 1948

            Т.26. – 1949

Спира. От 1951 продължава вж под загл.: Годишник на Духовната академия Св.Кл. Охридски.

 

 

ПОПТОДОРОВ, Тодор.  Практическа омилетика : Учебник : Ч. 1 - 5 / Тодор Поптодоров. - София : Синодално изд., 1963-2000. –

            Ч. 1: Благовестнически коментари на неделни библейски начала. - 1963. - 330 с.
            Ч. 2: Благовестнически коментари на неделни библейски начала. - 1964. - 304 с.
            Ч. 3: Благовестнически коментари на неделни, празнични и други библейски текстове, жития, молитви и песнопения. - 1966. - 308 с.

            Ч. 4: Неделни и празнични проповеди. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 315 с.

            Ч. 5: Празнични проповеди. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 360 с.

 

 

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗДАТЕЛСТВО

 

МАРКОВА, Лилия.  Списък на населените места в НР България по административно деление към 1 ноември 1973 година, с население от преброяванията през 1934, 1946, 1956 и 1965 г. и изчислено население за 1972 година / Лилия Маркова. - София : ЦСУ, 1973. - 313 с.

 

 

ПРЕБРОЯВАНЕ на жилищния фонд на 1.12.1965 г.: Резултати от

преброяването на сградите и жилищата в окръзите: Т.1-28. - София: ЦСУ, 1966 -

Т. 1: В окръг Благоевград. - XII, 407 с.
Т. 2: В окръг Бургас. - XII, 440 с.
Т. 3: В окръг Варна. - XII, 414 с.
Т. 4: В окръг Велико Търново. - XII, 509 с.
Т. 5: В окръг Видин. - XII, 419 с.
Т. 6: В окръг Враца. - XII, 419 с.
Т. 7: В окръг Габрово. - XII, 410 с.
Т. 8: В окръг Кърджали. - XII, 444 с.
Т. 9: В окръг Кюстендил. - XII, 500 с.
Т. 10: В окръг Ловеч. - XII, 490 с.
Т. 11: В окръг Михайловград. - XII, 475 с.
Т. 12: В окръг Пазарджик. - XII, 417 с.
Т. 13: В окръг Перник. - XII, 392 с.
Т. 14: В окръг Плевен. - XII, 422 с.
Т. 15: В окръг Пловдив. - XII, 489 с.
Т. 16: В окръг Разград. - XII, 470 с.
Т. 17: В окръг Русе. - XII, 419 с.
Т. 18: В окръг Силистра. - XII, 400 с.
Т. 19: В окръг Сливен. - XII, 388 с.
Т. 20: В окръг Смолян. - XII, 399 с.
Т. 21: гр. София. - XII, 249 с.
Т. 21: В Благоевградски район - окръг гр. София. - XII, 232 с.
Т. 21: В Димитровски район - окръг гр. София. - XII, 241 с.
Т. 21: В Кирковски район - окръг гр. София. - XII, 237 с.
Т. 21: В Коларовски район - окръг гр. София. - XII, 242 с.
Т. 21: Ленински район - окръг гр. София. - XII, 239 с.
Т. 21: В район В. Левски - окръг гр. София. - XII, 242 с.
Т. 22: В окръг София. - XII, 279 с.
Т. 23: В окръг Стара Загора. - XII, 483 с.
Т. 24: В окръг Толбухин. - XII, 487 с.
Т. 25: В окръг Търговище. - XII, 389 с.
Т. 26: В окръг Хасково. - XII, 576 с.
Т. 27: В окръг Шумен. - XII, 408 с.
Т. 28: В окръг Ямбол. - XII, 469 с.

 

 

РЕЗУЛТАТИ от преброяване на населението на 1.12.1965 г. : Т.1-28. - София: ЦСУ, 1967-1968

[Ч.] 1.1: Окръг Благоевград. - 1967. - XI, 514 с.
[Ч.] 1.2: Окръг Бургас. - XI, 552 с.
[Ч.] 1.3: Окръг Варна. - XI, 514 с.
[Ч.] 1.4: Окръг Велико Търново. - XI, 554 с.
[Ч.] 1.5: Окръг Видин. - XI, 458 с.
[Ч.] 1.6: Окръг Враца. - XI, 496 с.
[Ч.] 1.7: Окръг Габрово. - XI, 488 с.
[Ч.] 1.8: Окръг Кърджали. - XI, 514 с.
[Ч.] 1.9: Окръг Кюстендил. - XI, 490 с.
[Ч.] 1.10: Окръг Ловеч. - XI, 498 с.
[Ч.] 1.11: Окръг Михайловград. - XI, 486 с.
[Ч.] 1.12: Окръг Пазарджик. - XI, 490 с.
[Ч.] 1.13: Окръг Перник. - XI, 446 с.
[Ч.] 1.14: Окръг Плевен. - XI, 502 с.
[Ч.] 1.15: Окръг Пловдив. - XI, 572 с.
[Ч.] 1.16: Окръг Разград. - XI, 434 с.
[Ч.] 1.17: Окръг Русе. - XI, 480 с.
[Ч.] 1.18: Окръг Силистра. - XI, 432 с.
[Ч.] 1.19: Окръг Сливен. - XI, 450 с.
[Ч.] 1.20: Окръг Смолян. - XI, 444 с.
[Ч.] 1.21.1: Град София - Благоевски район. - XI, 411 с.
[Ч.] 1.21.2: Град София - Димитровски район. - XI, 419 с.
[Ч.] 1.21.3: Град София - Кирковски район. - XI, 408 с.
[Ч.] 1.21.4: Град София - Коларовски район. - XI, 422 с.
[Ч.] 1.21.5: Ленински район - гр. София. - XI, 418 с.
[Ч.] 1.21.6: Град София - район Васил Левски. - XI, 430 с.
[Ч.] 1.22: Окръг София. - XI, 528 с.
[Ч.] 1.23: Окръг Стара Загора. - XI, 542 с.
[Ч.] 1.24: Окръг Толбухин. - XI, 484 с.
[Ч.] 1.25: Окръг Търговище. - XI, 450 с.
[Ч.] 1.26: Окръг Хасково. - XI, 500 с.
[Ч.] 1.27: Окръг Шумен. - XI, 474 с.
[Ч.] 1.28: Окръг Ямбол. - XI, 450 с.
[Ч.] 2: Плодовитост на омъжените жени, разведените и вдовиците на възраст от 15 до 54 г. - 1968. - VIII, 567 с.

                                 

 

РЕЗУЛТАТИ от преброяването на населението. Преброяване на населението и жилищния фонд към 4 декември 1992 г. - София: Национален статист. институт, 1994 –

 

  Т.3. Характеристика на вилния фонд. – 1994,  с.

             Т.4. Домакинствата в България. – 1994,  с.

             Т.8. Лица, завършили висше, полувисше и ....- 1995

 

 

 СТАТИСТИКА на движението на населението. Женитби, бракоразводи, раждания и умирания. 1942-1944. - София: Гл. дир. статистика, 1947, 94 с.

  

 

СТАТИСТИЧЕСКИ годишник на Царство България. - С.: Гл. дирекция на статистиката, 1909 -

             Т.ХV-ХVI. - 1923-24

             Т.ХVII. - 1925

             Т.ХVIII. - 1926

             Т.ХIХ. - 1927

             Т.ХХ. - 1928

             Т.ХХI-ХХII. - 1929-30

             Т.ХХХI.-1939

             Т.ХХХIII. - 1941

             Т.ХХХIV. - 1942

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ годишник на НР България. - София: ЦСУ –

            за 1956.-1958

за 1958.-1959

за 1960.-1961

за 1961.-1962

за 1962.-1963

за 1973.-1974

за 1984. -1985

за 1992.-1993

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ справочник на НР България. - С.: Статист. изд, -

за 1968

за 1969

за 1970

за 1971

за 1972

за 1973

за 1974

за 1975

за 1977

за 1982

за 1985

за 1990

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

СЪДЕБНА практика на Върховния съд на Република България: Гражданска колегия: 1988-1997. – С., Върховен съд,

            1988

            1989/1990

            1991

            1992

            1993

            1994

            1995

            1996

            1997

 

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

АЛЕКСАНДРОВА, Донка Иванова.  Античните извори на реториката : [Изследване] / Донка Александрова. - София : СУ Климент Охридски, 1984. - 280 с. : със сх.

 

 

АЛМАНАХ на Софийския университет (СУ) : Животописни и книгописни сведения за преподавателите от основаването на висшето училище насам . – 2 изд. - С., 1940, 746 с.

 

АНАРХИСТЪТ законодател : Сб. в чест на 60-год. на проф. Никола Георгиев / Състав. Радосвет Коларов и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 384 с.

            Библиогр. на трудовете на проф. Никола Георгиев (1961-1997) с. 373-380.

 

 

АНГЕЛИЕВА, Теофана. Новогръцко-български речник / Теофана Ангелиева. - София : СУ Климент Охридски, 1987. - 392 с.

 

  

АНДЕРСЪН, Тери Л. и др.  Екологическите възможности на свободния пазар / Тери Л. Андерсън, Доналд Р. Лиъл ; Прев. от англ. Ирина Черкелова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 290 с. : с табл., сх.

 

 

АРХИВ за средновековна философия и култура : Свит. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. –

            Св. 6 . - София : ЛИК, 2001. - 296 с.

            Св.11. – 2005. – 272 с.

          

 

БАР-ЗОАР, Михаел. Извън хватката на Хитлер : героичното спасяване на българските евреи / Михаел Бар-Зоар ; прев. от англ. Албена Танева. - 2. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011. - 280 с. : с ил., портр., факс.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ на бълг. правна литература / Състав. Кина Бончева и др.: Т.1. -  София: СУ, 1971 -

       Т.3. Наказателно право, наказателен процес, криминалистика, изпълнение на наказанието, криминология, съдебна статистика, съдебна медицина и съдебна психиатрия: 1944 - 1973. – 1974, 160 с.

       Т.4. Обща теория на държ. и правото. Римско право ; История на държавата и правото : 1944-1975. - 1977, 72 с.

       Т.5. Международноправни науки 1944-1975. – 1976, 128 с.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ на славянското литературознание и фолклор в България: - София: СУ, 1958 -

   [Т. 1]: 1955-1956 г. / Стоянка Андреева ; Ред. Петър Динеков. - 1958. - 204 с. - тир. - Библиогр. с. 197-201.
   [Т. 2]: 1957-1960 г. / Стоянка Андреева, Лазарина Станишева. - София : Наука и изкуство, 1963. - 336 с. - Изд. на Унив. библ. - тир. - Библиогр. с. 309-315. 

[Т. 5]: 1971-1975 г. / Състав. В. Хрусанова и др. - 1978. - 1190 с.

[Т. 6]. [Кн.] 2: 1983-1980 г. / [Състав.] Весела Хрусанова и др. - 1983. - с. 602-1305.
[Т. 6]. [Кн.] 3: 1976-1980 г. / [Състав.] Весела Хрусанова и др. - 1983 . - с. 1305-1752.

 

 

БИЛЯРСКИ, Иван Александров.  Институциите на средновековна България : Второ бълг. царство XII-XIV в. / Иван Билярски. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998 (София : А-300 Д). - 426 с.

 

 

БОТЕВА, Диляна Василева.  Долна Мизия и Тракия в Римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.) / Диляна Ботева = Lower Moesia and Thrace in the Roman imperial system (a.d. 193-217/218) / Dilyana Boteva. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, [1999]. - 379 с.

 

 

БОЯДЖИЕВ, Димитър Огнянов. Проучване на етно-езиковите отношения в Тракия и Мизия през римската епоха / Димитър Огнянов Бояджиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990. – 273 с.

 

 

БОЯДЖИЕВ, Тодор Апостолов.  Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия : [Изследване] / Тодор Бояджиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 275 с. : с к.

 

 

БОЯДЖИЕВ, Христо.  Спасяването на българските евреи през Втората световна война : [Изследване] / Христо Бояджиев ; [Прев. от англ. ез.] ; [С послесл. от Алберт Бенбасат]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 128 с.

 

 

БРЕЗИНСКИ, Стефан Христов.   Български синтаксис / Стефан Брезински. - 2. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 316 с. : със сх.

 

 

БУМБАЛОВ, Любен Стоянов. "Хаджи Димитър" на Ботев : Феноменология на бълг. душевност / Любен Бумбалов. - 2. доп. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 358 с. : табл., сх., факс.

 

 

БУРИЛКОВ, Владимир. По горещите следи на събитията в Македония и Одринско 1908-1912: Младотурската революция, видяна от специалния кореспондент на Дневник / Владимир Бурилков . – С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. -  346 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ в политиката на трима императори 1879-1885 : Герм. дипломатически док. : Т. 1 - / Науч. ред. Цветана Тодорова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2004.  - (Архивите говорят ; 30)

            Т. 1 / Състав. Цветана Тодорова и др. ; [Предг. Цветана Тодорова] ; Прев. [от нем.] Манол Лазаров и др. - 2004. - 703 с. : с табл.

 

 

БЪЛГАРСКАТА църква през вековете : Науч. сес. по случай 1130 г. от учредяването на Бълг. църква и 130 г. от създаването на Бълг. екзархия / Състав., предг. Петко Петков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. - 271 с. : с ил.

 

 

БЪЛГАРСКИ държавници и политици 1918-1947 / Георги Наумов и др. ; Състав. Мария Радева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 202 с. : с портр.

 

 

БЪЛГАРСКИ театър : Документални материали : Т. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. -

            Т. 2. Св. 2.  1900-1917 : 1907-1917 / Състав. Светлана Байчинска . - Акад. изд. Проф. Марин Дринов , 2012 . - 1088 с. : с табл.

 

 

БЪЛГАРСКО Възраждане - идеи, личности, събития : Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски”. – С.: УИ Св. Кл. Охридски -

            Т.12. . 2010

            Т.13. – 2011

 

 

Иван ВАЗОВ : [Докл. от междунар.] колоквиум "Проблеми на бълг. лит." / Ред. кол. Милена Цанева, Стефан Елефтеров. - София : СУ Климент Охридски, 1987. - 327 с.

 

 

ВАСИЛЕВ, Николай Кирилов.  Човекът / Николай Василев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. - 738 с.

 

 

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.  Възкресението на България : Търновската конституция и закони на Българското княжество 1879-1882 / Предг. Божидар Димитров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. - [1151] с., раздр. паг. : с табл.

            Фототип. изд. на Конституция на Българското княжество ; Съдебни закони, изд. на Държ. печ., 1885 ; Наказателний законник / Ф. Перец, Ив. Хр. Гешов, изд. на Центр. книгопеч. на Ед. Дионие, 1881 ; Годишен сборник от закони на Българското княжество, изд. на Държ. печ., 1886 ; Годишен сборник от закони и постановления на Българското княжество, изд. на Държ. печ., 1886. - Изд. на Бълг.-рус. юрид. клуб. - Офс. изд. - Съдържа: Конституция на Българското княжество : Търново, 16 април 1879 г. ; Съдебни закони ; Наказателен законник / Ф. Перец, Ив. Хр. Гешов ; Постановления ; Правилници ; Конвенции

 

 

ВЮЙМЕН, Ален.  Диктаторът или мнимият бог във френската и английската литература 1918-1984 / Ален Вюймен ; Предг. Пиер Брюнел ; Прев. от фр. Мила Георгиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 391 с.     

 

 

ГАВРИЛОВ, Борислав Гаврилов.  "Държавата - това съм аз" : Франция в епохата на краля слънце 1638-1715 / Борислав Гаврилов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 250 с.

 

 

ГАВРИЛОВА, Райна Димитрова.  Колелото на живота : Всекидневието на бълг. възрожден. град / Райна Гаврилова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 451 с.

 

 

ГАГОВА, Красимира Димитрова.  Кръстоносните походи и средновековна България / Красимира Димитрова Гагова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 299 с.

 

 

ГЕОРГИЕВА, Сашка Тодорова.  Жената в средновековна България VII-XIV век / Сашка Тодорова Георгиева. - София Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1989. – 271 с.

 

 

ГОЧЕВ, Николай Вълков.  Античният херметизъм / Николай Гочев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 211 с. : със сх.

 

 

ДЕМИРЕВ, Владимир и др.  Блажена гора зелена : Хаджи Димитър и Стефан Караджа в бълг. фолклорна традиция / Владимир Демирев, Николай Ников. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 256 с

 

 

ДЖИДРОВ, Петър Спиридонов. Проблемът за Македония : Стеногр. реч, държана на 27 апр. 1930 г. по покана на Макед. студентско д-во Вардар / Петър Джидров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 135 с.

 

 

ДИДРО, Дени.  Философски съчинения / Дени Дидро; Състав. и всъп. студ. Елена Панова ; Прев. от фр. Светослава Светославова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 292 с. : със сх.

 

 

ДИМИТРОВ, Димитър Стефанов.  Сравнителна стопанска история / Димитър Димитров. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2009. - 392 с.

 

 

ДОБРИНОВ, Дечо.  ВМРО (обединена) : [Моногр.] / Дечо Добринов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 270 с.

 

 

ДОКУМЕНТИ за католическата дейност в България през XVII век : [Сборник] / Състав. Борислав Примов и др. ; Прев. [от лат., итал.] Борислав Примов, Петър Сарийски ; [С предг. от Борислав Примов, Милчо Йовков] ; [Комент. Милчо Йовков]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 555 с., 4 л. : факс.

 

 

ДРАГАН, Йосиф Константин. Императорското хилядолетие на дунавските траки: Изследване / Йосиф Константин Драган. –  С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. -  360 с.

 

 

ЕВРОПА и България: Сборник в памет на проф. Христо Гандев / Състав. Милен Семков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 362 с.

 

 

ЕФРЕМОВ, Ефрем.  Спортна журналистика / Ефрем Ефремов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 184 с. : с ил.
             Съдържа и Библиографски справки на спортния периодичен печат в България 1899-1990. - Библиогр. с. 141-144.

 

 

ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров и др. Социална екология : [Уч. помагало за студенти] / Орлин Загоров, Янчо Найденов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 368 с.

 

 

ЗАЛЕЗЪТ на Стара Европа: Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ век 1871-1914 г. / Състав. [и предг.] Борислав Гаврилов Гаврилов – 1995, 160 с.

 

 

ЗАПРЯНОВА-Тодорова, Антоанета Георгиева.  Генеалогия или как да изследваме своя род / Антоанета Запрянова ; [Предг. Божидар Димитров]. - 2. прераб. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. - 222 с. : с табл., сх.  

 

 

ИЛИЕВА, Галина Иванова.  Политическа активност и историко-летописна традиция на българите : от втората половина на XVIII до 30-те години на XIX век / Галина Иванова Илиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. – 308 с.

 

 

КАБАКЧИЕВА, Мария.  Библиография на българската правна литература : Държ., адм. и финансово право : 1944-1969 / Състав. Мария Кабакчиева, Кина Бончева ; Ред. Ангел Ангелов и др. - София : СУ Климент Охридски, 1970 (1971). - 256 с.

 

 

КАНТ, Имануел. Избрани произведения 1755-1770 / Имануел Кант ; Състав. и науч. ред. Валентина Топузова-Торбова и др. ; Прев. [от нем.] Анастасия Михайлова Рашева и др. ; [Предг.] Валя Георгиева Митева, Иван Софрониев Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 557 с.

 

 

КАРАСИМЕОНОВ, Георги М.   Политическите партии : [Изследване] : Ч. 1 - / Георги Карасимеонов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. –

            Ч. 1: Обща теория. - 1993. - 100 с.

 

 

КАЦАРОВА, Весела Тодорова.  От неовикторианство към постмодернизъм - Ангъс Уилсън / Весела Тодорова Кацарова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. - 219 с.

 

 

КАЦАРСКИ, Иван Борисов.  Тоталитарният социализъм : [Изследване] / Иван Кацарски. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 373 с.

 

 

КЛИМЕНТ Охридски : Библиогр. : 1945-1980 / Състав. Валерия Стоева и др ; Ред. Донка Петканова-Тотева. - София : СУ Климент Охридски, 1980. - 72 с.

            Кн. е продълж. на библиогр. „Климент Охридски 1878-1944 г.” на Климентина Иванова, 1966 г.

 

 

КОЕВ, Тотю Пенчев.  Учебно помагало по благонравие : За учениците от нац. уч. комплекс по култура II-IV кл. / Тотю Коев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 184 с. : с цв. ил.

 

 

КОЕН, Давид Буко.  Военновременната икономика на България (1939-1944) / Давид Коен. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 294 с. : с табл.        

 

 

КОНСТАНТИНОВА, Здравка Ангелова. Държавност преди държавата : свръхфункции на българската възрожденска журналистика / Здравка Константинова. - 3. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 263 с. : с ил., факс.      

 

 

КУЗИН, Феликс Алексеевич.  Имиджът на бизнесмена / Феликс Кузин ; Прев. [от рус.] Пенка Кънева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 399 с.

 

 

КУЛТУРНИТЕ текстове на миналото : Носители, символи, идеи : Материали от Юбил. междунар. науч. конф. в чест на 60-год. на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, В. Търново, 29-31 окт. 2003 : Кн. 1 - 4 / Състав. Росина Костова ; Ред. Васил Гюзелев и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. –

            Кн. 1: Текстовете на историята, история на текстовете. - 266 с. : с ил.
            Кн. 2: Текстовете на култа и религията. - 158 с. : с ил.
            Кн. 3: Знаци, текстове, носители. - 182 с. : с ил.

            Кн. 4: Текстовете в архитектура и образи. - 254 с. : с ил.

 

 

 

КЪНЕВ, Красимир Иванов.  Естетическото измерение на социалната критика : Изкуството и естетиката в крит. теория на Херберт Маркузе : [Изследване] / Красимир Кънев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 122 с.

 

 

ЛЕКОВ, Дочо Николов.  Възрожденски процеси и творци в Южна Тракия и Македония / Дочо Леков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 196 с.

 

 

ЛИКОВА, Розалия Николова.  Поезия на 50-те и 60-те години / Розалия Ликова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 548 с.

 

 

ЛОЗАНОВА-СТАНЧЕВА, Ваня Бориславова.  Аристофановата комедия "Птиците" : Оpфика и политика / Ваня Бориславова Лозанова-Станчева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 156 с. : с ил.

 

 

ЛОЗАНОВА-Станчева, Ваня Бориславова.  Мито-ритуалният комплекс на тракийските котитии : Лит. образ и мито-ритуални първообраз : [Изследване] / Ваня Лозанова-Станчева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 271 с.

 

 

МАРКОВСКИ, Димитър Дочев.  Из миналото на България : С проникновенията на проф. Христо Гандев / Димитър Марковски ; [С послесл. от Руска Гандева]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 172 с. : с портр.

 

 

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова.  Професионално образование и подбор на кадри в Европа / Яна Мерджанова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 148 с. : с табл., сх.

 

 

МЕМОВА-СЮЛЕЙМАНОВА, Хайрие.  Българско-турски тематичен речник : Ч. 1 - 2 / Хайрие Мемова-Сюлейманова. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1980 . –

            Ч. 1: 711 с.
            Ч. 2: с. [4], 712-1376

 

МИНЧЕВА, Пенка Пенчева.  Музиката и интелектът : В светлината на теорията на Ж. Пиаже за интелектуалното развитие / Пенка Минчева. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1994. - 116 с. : със сх., ноти

 

 

ДЖОНОВА, Димитрина Миланова. Протосардинската култура нугари : произход и същност / Димитрина Митова Джонова. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1987. – 305 с.

 

 

МИХАЙЛОВ, Михаил Стоянов.  География на транспортната система на България : [Учебник за студентите от СУ Св. Климент Охридски] / Михаил Михайлов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 188 с. : с к., табл., сх.

 

 

МИШЕВ, Радослав Захариев.  Австро-Унгария и българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия 1893-1912 : [Изследване] / Радослав Мишев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 182 с.

 

 

НАТО : Предизвикателството на промяната : [Сб. материали] / Състав. и ред. на англ. прев., встъп. студия Румен Кънчев ; Прев. [от англ.] Рада Попова-Иванова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 255 с.

 

 

НЕДЕЛЧЕВ, Нено Петров.  Мизийско-балкански диалект : Към типологията на морфол. системи на мизийско-балканските говори : Върху материал от говора на с. Вишовград, Павликенско / Нено Неделчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 287 с. : с табл., сх.

 

 

НЕШЕВ, Кирил.  Вяра и етика : [Лекции] / Кирил Нешев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 80 с.

 

 

НЕШЕВ, Кирил.  Съвременни американски и европейски етици : [Лекции за студенти от ВУЗ] / Кирил Нешев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 108 с.

 

 

ОБОЛЕНСКИ, Димитри. Византийската общност : Източна Европа 500-1453  г. / Димитри Оболенски ; Прев. от англ. Лиляна Симеонова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 562 с.

 

 

ОБРАЗОВАНИЕТО днес - образование за утре : [Сб. докл. и съобщения от] бълг.-итал. симп., София, 6-7 окт. 1998 г. / Ред. кол. Георги Бижков и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 404 с. : с табл.

 

ОБЩОТО и специфичното в Балканските култури до края на XIX век / Ред. кол. Георги Бакалов - отг. ред. и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 328 с. : с ил., факс.

 

 

ОВЧАРОВ, Николай Димитров.  Проучвания върху Средновековието и по-новата история на Вардарска Македония : Ново след Й. Иванов / Николай Димитров Овчаров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 166 с.

 

 

ОВЧАРОВ, Светослав.  България - катинарът на Европа : Щрихи от полит. история (1878-1948) / Светослав Овчаров, Даниела Давчева. - [София : Унив. изд. Св. Климент Охридски], 1998. - 219 с. : с ил., портр.

 

 

ОРЕШКОВА, Здравка и др. Издания на СУ Кл. Охридски 1976-1980 : Библиография / Състав. Здравка Орешкова-Завялова, Пенка Трошанова, Цветанка Кирова Георгиева  . - София: СУ, 1988. -  343 с.

  Кн. е продължение на "Библиогр. на изданията на СУ" с автор Юл. Василева. – 1979.

                                  

 

ОСНОВНОТО за Европейския съюз / Под общ. ред. на Пенка Караиванова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 301 с. : с табл.

 

 

ПАВЛОВ, Иван Александров.  Наративът и неговите литературни силуети / Иван Павлов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 269 с.

 

 

ПАПАНДРЕУ, Дамаскинос екзарх на Европа.  Ролята на православието на прага на третото хилядолетие - проблеми и перспективи ; Единството на църквата и нейната мисия според учението на трима велики йерарси / Дамаскинос Папандреу ; Прев. от нем. Николай Шиваров и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 61 с.

 

 

ПЕНЧЕВ, Владимир.  Българо-чешки фолклористични контакти през Възраждането [60-те и 70-те години на XIX век] : [Изследване] / Владимир Пенчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994 . - 203 с.

 

 

ПОПОВ, Николай Борисов.  Американското образование / Николай Попов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 159 с. : с табл., ил., 4 л. цв. ил.

 

 

ПОПОВ, Николай Борисов.  Началното образование : Сравнение на структурните аспекти в 90 страни / Николай Попов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 160 с. : с диагр., табл.

 

 

Професионалната журналистика: Правни и етични проблеми / Състав. и науч. ред. Емил Константинов, Тодор Петев. – С.: СУ, фак. журналистика, 1996, 127 с.

 

 

РАДЕВА, Василка.  Словообразуването в български език : [Изследване] / Василка Радева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 227 с.

 

 

РАЙНОВ, Джордж-Марк.  Свободният човек или дискусията, която не се състоя / Джордж-Марк Райнов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски : Орфей, 1994. - 447 с. : с диагр., табл.

 

 

СБОРНИК в памет на професор Петър Мутафчиев / Състав. Георги Бакалов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 288 с.

 

 

СВЕТОГОРСКА обител Зограф : Т. 1 - / Ред. кол. Васил Гюзелев - отг. ред. и др. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1995.

            Т. 3. - София : Гутенберг, 1999. - 357 с.

            Съдържа материали от III конф., проведена 17-18 окт. 1996 г., София

 

 

СИМЕОНОВ, Владимир.  Журналистиката / Владимир Симеонов. - София : СУ Св. Климент Охридски, Фак. по журналистика и масова комуникация, 1999. - 288 с. : със сх.
            Съдържа: Феномен в гражданското общество ; Теории и доктрини за журналистиката ; Журналистическото познание ; Професионална идеология и иинформационна политика ; Аксиология на информацията ; Съобщението и неговата структура ; Медии - конкуренция и взаимовлияния ; Социална ориентация и личностно отношение към света ; Информационни интереси

 

 

СИМЕОНОВ, Васил Драгомиров.  Символите : [Научнопопул. четиво] / Васил Симеонов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 279 с. : с ил.

 

 

СТАНЕВА, Катя Боянова.  Апология на българското : Творчеството на Георги Раковски / Катя Станева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 194 с. : с факс.

 

 

СТАНИШЕВА, Лариса и др.  Библиография на дисертациите, защитени в България 1965-1972 / Лазарина Станишева, Славка Шопова. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Унив. б-ка, 1979. -  699 с.

          Кн. е продължение на издадената за периода 1929-1964.

 

 

СТЕФАНОВА, Калина Стефанова.  Съвременна английска театрална критика : Модел и особеност / Калина Стефанова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. - 224 с.

 

 

150 години българска журналистика:  Науч. студии, статии, съобщения /  Ред. кол. Пенка Караиванова и др. – С.: УИ Климент Охридски, 1994. - 504 с.

 

 

СТОИМЕНОВ, Александър Тимов.  В защита на Македония / Александър Тимов Стоименов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 210 с., 12 л. : ил., факс

 

 

СТОЯНОВ, Веселин и др.  Политическата алтернатива 9 юни 1923 г. - 4 януари 1926 г. : [Моногр.] / Веселин Стоянов, Веселин Тепавичаров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. - 496 с.

 

 

СТОЯНОВ, Петко Христов. Основни начала на финансовата наука / Петко Стоянов ; [Предг. Георги Петканов]. - 4. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 828 с.

 

 

СТОЯНОВ, Желязко Димитров.  Историята - идеи и функции / Желязко Стоянов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 414 с.

 

 

СТОЯНОВА, Пенка и др.  "Политически опасни лица" : Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания в България след 1944 г. / Пенка Стоянова, Емил Илиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 187 с.

 

 

СТРАШИМИРОВА, Светла Ангелова.  Историята ни като преживяване : Политико-психол. анализи върху бълг. история / Светла Страшимирова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 207 с.

 

 

ТАЧЕВА, Маргарита Светославова.  История на българските земи в древността през елинистическата и римската епоха / Маргарита Тачева. - 2. доп. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 359 с. : със сх., табл.

 

 

ТИХАНОВ, Галин.  Тълкувания : Текстове върху бълг. лит. след Възраждането / Галин Тиханов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 176 с.

 

 

ТРАКИЯ през Възраждането : Спомени / Състав. Илия Тодев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 345 с.

 

 

ТОКУШЕВ, Димитър Великов.  Народният съд 1944-1945 г. : Правно-ист. изследване / Димитър Токушев. - София : [СУ Св. Климент Охридски], 1989. - 204 с.

 

 

ТОТЕВ, Анастас Юрданов и др.  Международни договори, свързани с войните за обединението на българския народ 1912-1913 г. / Анастас Ю. Тотев, Габриела Н. Владимирова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 71 с. : с к.

 

 

ТРАДИЦИЯ и съвременност в българския език / Състав. Венче Попова, Боян Вълчев ; Под ред. на Венче Попова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 412 с.

 

 

ТРАКИЯ през Възраждането : Спомени / Състав. Илия Тодев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 345 с.
            Съдържа и Речник на редки, чужди и остарели думи. - Именен, геогр. показалец.

 

 

ТРОЕВ, Петко Енчев.  Етюди за руската литература / Петко Троев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 326 с.

 

 

УЗУНОВ, Атанас Димитров.  Социалното пазарно стопанство : Идея, концепция, практика / Атанас Узунов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 122 с.

 

 

ФЕДОТОВ, Александър Викторов.  История на Корея : От древността до династията Корьо / Александър Федотов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 134 с

 

 

ФОЛ, Александър Николаев.  История на българските земи в древността до края на III в. пр. Хр. / Александър Фол. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. - 451 с.

 

 

ФОЛ, Александър и др.  Христоматия по тракология : [За студенти от СУ Климент Охридски] : Т. 1- / Състав. Александър Фол, Димитър Попов ; [С предг. от Александър Фол]. - София : Унив. изд. Климент Охридски, 1989. –

            Т.2.

 

 

ФРОЙД, Зигмунд.   Естетика, изкуство, литература : [Сборник] / Зигмунд Фройд ; Предг., встъп. студия и състав. Исак Паси ; Прев. от нем. Харитина Костова-Добрева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 608 с., 1 л. : портр.

 

 

ФУЕНТЕС, Хорхе.  Европа, Europa : Европ. интеграционен процес / Хорхе Фуентес ; Прев. от исп. Тамара Такова ; [С предг. от Александър Йорданов]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 268 с. : с табл.

 

 

ХАРБОВА, Елена Павлова.  Българското читалище в Цариград (1866-1876) и културно-националното Възраждане : Юбилейно издание по случай 140 години от основаването на читалището / Елена Харбова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. - 318 с., 8 л. : ил., факс.

 

 

ХРИСТОВ, Любен Димитров.  Ориентири на културата в Европа / Любен Димитров Христов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 152 с. : с ил.

 

 

ХРУСАНОВ, Дончо Гаврилов и др. Административно право на Република България : Спец. част : Сб. нормат. актове / Д. Хрусанов, Д. Костов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. - 412 с.

 

 

ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова.  Социално законодателство : Ист. преглед I-XVII в. / Албена Чавдарова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 55 с.

 

ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова.  Социално законодателство : Ист. преглед (XVIII - XX в.) / Албена Чавдарова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. - 69 с.

 

 

ЧЕХИ в България - история и типология на една цивилизаторска роля : Ч. 1 - / Състав. Величко Тодоров ; Ред. Янко Бъчваров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. –

            Ч. 1: 1995. - 176 с. : с ил., портр., факс. (Иречек)

            Ч. 2: 1996. - 192 с. : с ил., портр. (Мърквичка)

            Ч. 3: 1999. - 151 с., 4 л. : портр., ил. (Урбан)

 

 

ЧОЛПАНОВ, Борис Стоев.  И ний сме дали нещо на света : Бълг. култ.-ист. наследство / Борис Чолпанов. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 324 с.

 

 

ТИМЕВА-ШАРАНКОВА, Жана Борилова.  Юридическото мислене : произход, инструменти, действие : Курс лекции и упражнения / Жана Шаранкова. - София : Фенея, 2013. - 352 с. : със сх.

 

 

ШИШКОВ, Георги Д. и др.  Въглища и въглищни басейни в България 1882-1984 : Библиогр. / Георги Шишков, Маргарита Кехайова, Светлана Стайкова. - София : СУ Климент Охридски, 1986. - 164 с. : с табл., к

 

 

ШОПОВ, Петър Ш.  Имигрант в САЩ : Амер. имиграционна политика и Джон Ф. Кенеди / Петър Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. - 208 с.

 

 

ЯКОЧ, Даниел Д.  Унгарски език за напреднали : [Учебник за студентите от СУ Св. Климент Охридски] / Даниел Якоч. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. - 456 с.

 

 

ЯНЕВ, Николай.  Гладиаторските игри в Древния Рим / Николай Янев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 124 с. : с ил., табл.

 

 

KAMENOVA, Rumjana Evgenieva et al.  Cours systematique de langue francaise : Pt. constructive : [Учебник за студентите от СУ Св. Климент Охридски] : Pt. 1 - / R. Kamenova, A. Mantcheva, R. Bechkova. - 2. ed. - Sofia : Presses Univ. St. Kliment Ohridski, 1995. –

            Pt. 2: 1995. - 434 с.

 

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО СТОПАНСТВО

 

АВРАМОВ, Велко Димитров.  Търговска психология : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Велко Димитров Аврамов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1992. - 153 с.

 

 

ДИМИТРОВ, Димитър Стефанов.  Икономика в буферната зона : Стоп. развитие на България между двете световни войни : [Лекции за студентите от ИУ] / Димитър Стефанов Димитров. - София : Унив. изд. Стопанство, 1994. - 121 с. : с табл., диагр.

 

 

КОСТОВ, Енчо Костов.  Културният туризъм / Енчо Костов Костов. - София : Унив. изд. Стопанство, 2001. - 164 с. : с табл.

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН икономикс : Избрани лекции [за студентите от УНСС - София] : Ч. 1 -. - София : Унив. изд. Стопанство, 1992. –

            Ч. 3: Камен Георгиев Миркович. - 1998. - 523 с.: с диагр.

            Ч. 4: Камен Георгиев Миркович. - 1999. - 281 с. : с табл.

 

 

МИРКОВИЧ, Камен Георгиев.  Икономикс ; Макроикономикс : [Учебник за студентите от ИУ] : Ч. 1 - / Камен Георгиев Миркович. - София : Унив. изд. Стопанство, 1992. –

            Ч. 2: 1992. - 356 с. : със сх., диагр., табл.
            Ч. 3: 1993. - 374 с. : със сх., табл., диагр.

 

 

СТИГЛИЦ, Джоузеф Е.  Икономика на държавния сектор : [Учебник за студентите от ИУ] / Дзоузеф Е. Стиглиц ; Прев. [oт англ.] Елена Желева. - София : Унив. изд. Стопанство, 1996. - 849 с. : с табл., диагр.

 

 

ХАДЖИНИКОЛОВ, Христо Димитров.   Ресторантьорство и хотелиерство : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Христо Димитров Хаджиниколов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1996. - 236 с.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта