Контакти


Пощенски адрес:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23

Официален e-mail: office@libgabrovo.com


Вижте по-голяма карта


 

Директор: Савина Цонева
e-mail: s_tsoneva@libgabrovo.com ; office@libgabrovo.com
тел.: 066 807 101
Регистрация и информация
За контакти: Анелия Радоева
e-mail: registarap@abv.bg
Детски отдел
За контакти: Павлина Велева
e-mail:
do_gabrovo@abv.bg
тел.: 066 806 327
Отдел "Заемна за възрастни"
За контакти: Ева Тюлюмбакова
e-mail:
libgb_zv@abv.bg
тел.: 066 806 210; 0878 649 760
Читалня „Д-р Петър Цончев” (Обществени и филологически науки)
За контакти: Миглена Хаджиева
e-mail: libgb_ch1@abv.bg
тел.: 066 807 101
Читалня "Природоматематически и приложни науки''
За контакти: 
e-mail:
libgb_ch2@abv.bg
тел.: 066 807 101
Отдел по изкуствата
За контакти: Пламен Генчев
e-mail:
libgab_art@abv.bg
тел.: 066 806 292
Отдел "Краезнание"
За контакти: Нина Иванова
e-mail:
librarygb_kraeznanie@abv.bg
e-mail: libgbkr@abv.bg
тел.: 066 807 101
Филиал в кв. Радичевец
За контакти: Руска Симеонова
e-mail:
filial_rbap@abv.bg
тел.: 0878 649 754
Информационен и Интернет център
За контакти: 
e-mail:
libgb_ch2@abv.bg
тел.: 066 807 101
Междубиблиотечно заемане
За контакти: Анелия Мутафчиева-Христова
e-mail:
libgab-mzs@abv.bg
тел.: 066 806 210
Отдел ''Експертно-консултантска и координационна дейност''
За контакти: Светла Лазарова
e-mail:
metod_ap@abv.bg
Направление "Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация"
За контакти: Светла Лазарова
e-mail:
libgbkok@abv.bg
e-mail: lib_gabrovo@mail.bg
тел.:0878 649 772
Административно-стопански отдел
За контакти: Красимира Пенева
e-mail:
libgab@abv.bg
тел.: 066 807 101
Направление "Автоматизирани информационни ресурси и интернет"
За контакти: инж. Йолина Христова
e-mail:
y_hristova@libgabrovo.com
тел.: 066 806 269
Дигитален център
За контакти: инж. Мариана Трифонова
e-mail:
libgab_dc@abv.bg

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта