Facebook

Детски отдел


 

   РАБОТНО ВРЕМЕ:

   9.00 – 18.30 ч. лятно работно време

   9.00 – 17.30 ч. зимно работно време

   от понеделник до петък

 

   Всеки последен четвъртък от месеца

   не работи с читатели

   поради профилактика на фондовете.

 

 

   ЗА КОНТАКТИ:
   Павлина Велева
   тел.: 066 806 327

   e-mail: do_gabrovo@abv.bg

 

 

Обслужва регистрирани читатели, предимно деца от 4 до 14-годишна възраст. Отделът притежава фонд от художествена, учебна и справочна литература от различни   отрасли на знанието, периодични издания, колекция от DVD филми, видеокасети и аудио касети. Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома. Книгозаемането се извършва чрез автоматизирана система.

 

Предлага възможности за информационно справочно–библиографско обслужване – тематични, библиографски, фактографски справки, както и за провеждане на културни събития и творчески ателиета в обновената зала за събития и срещи на Детски отдел. Библиотечните специалисти планират и осъществяват различни инициативи за популяризиране на книгата и четенето, свързани с традиционни празници, различни годишнини на известни творци и събития.

 

На разположение е читалня с четири компютъризирани работни места за самостоятелна работа в Интернет.

 

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта