Издания на библиотеката


 

ИЗДАНИЯТА НА РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ” ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2020 ГОДИНА

 

 

908

П 41

   [ Петдесет и пет ] 55 години Краеведско обединение ''Мизия'' / Състав. Савина Цонева, Вили Томова. - Габрово : Екс-Прес, 2020. - 16 с.: с цв. сн. ; 20 см

   

02

В 11

   В помощ на библиотекаря: за библиотечни специалисти, работещи в общински и читалищни библиотеки. – Габрово / Състав. Савина Цонева, Йолина Христова, Светла Лазарова. - Габрово : Екс-Прес, 2019. - 92 с.: с табл. ; 21 см

   

02

В 11

   В помощ на библиотекаря: за библиотечни специалисти, работещи в общински и читалищни библиотеки. – Габрово / Състав. Савина Цонева, Йолина Христова, Светла Лазарова. - Габрово : Екс-Прес, 2018. - 80 с.: с табл. ; 21 см

   

681.322

К 80

   Компютърна и информационна грамотност: Основни умения. – Габрово: Екс – прес, 2018. – 40 с.: с цв. ил., 21 см

   

02

В 11

   В помощ на библиотекаря К : За библиотечни специалисти, работещи в общински и читалищни библиотеки / Състав. Савина Цонева, Йолина Христова, Светла Лазарова. - Габрово : Екс-Прес, 2017. - 72 с.: с табл. ; 21 см

   

681.322

Р 97

    Ръководство за начални компютърни умения . - Габрово : Екс-Прес, 2017. - 36 с.: с цв. ил. ; 21 см

   

949.72

Ц 85

Цончев, Петър

    Из общественото и културно минало на Габрово : Исторически приноси / Петър Цончев. - Фототип. изд. - [ В. Търново ] : [ Фабер ], [2017]. - 798 с. : с ил., табл., к. ; IX, 24 см

   

016:02

Ц 80

Цонева, Савина Христова

    [ Сто петдесет и пет ] 155 години Габровска библиотека : Библиография / Савина Цонева ; Състав. Нина Иванова, Соня Стоянова. - Габрово : Екс-Прес, 2016. - 292 с.; 20 см

   

681.322

Р 97

   Ръководство по базови IT - умения . - Габрово : Екс-Прес, 2014. - 32 с.: с цв. ил. ; 21 см

   

016:05

Г 13

   Габровски периодичен печат 1872 - 2014 : Справочно-библиографско издание / Състав. Нина Иванова, Соня Стоянова ; Ред. Савина Цонева. - Габрово : Екс-Прес, 2014. - 104 с.: със сн. ; 21 см

   
681.322
П 72
   Помагало
 по компютърна и информационна грамотност. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 32 с.: с цв. ил. ; 21 см
   

02

Ч-75

   Чети, брате, чети... / Творчески екип Добромир Търновски и др. ; Състав. Савина Цонева. - Габрово : Екс-Прес, 2011. - 156 с.: с цв. ил., портр., сн., факс. ; 19 х 21 см

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта