Facebook

Отдел "Краезнание"


 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
9.00 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:
Нина Иванова,

Ина Божкова,

Красимира Петкова

Ралица Чепелева
тел.: 066 807 101
e-mail:
libgbkr@abv.bg

 


Отделът събира, съхранява и предоставя за ползване на регистрирани читатели фонд от книги, вестници, списания, юбилейни листове, продължаващи издания и електронни носители на информация, както и библиографски описания на публикации, свързани с Габрово и Габровския край. Притежава уникална сбирка от издания на местни автори от 1878 г. до днес.

 

Към отдела е обособен фонд „Старопечатни книги, редки и ценни издания”, излизали в периода 18-19 век на български, руски, сръбски, църковнославянски, немски, италиански, френски, гръцки, турски, полски и английски езици. Част от изданията на български език са дигитализирани и са представени на сайта: http://kin.libgabrovo.com/

 

На разположение на читателите са и местни и национални периодични издания от 1878 г. до днес. Габровските вестници и част от списанията до 1944 г. са дигитализирани и са достъпни на сайта „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат”: http://e-lib.libgabrovo.com/

 

В отдела се поддържа справочен апарат, с помощта на който е разкрито съдържанието на публикациите – част от картотеките са в традиционен фишов вид, а близо 220 000 описания – в автоматизирани бази данни.

 

В база данни „Аналитични описания” са включени библиографски данни за публикации в книги, части от книги, списания и вестници, свързани с Габрово и региона.

 

В база данни „Културно-исторически и архитектурни обекти” е включена фактографска информация за повече от 140 обекта в Габровска област.

 

База данни „Портрети” включва изображения на личности от края (288 личности).

 

База данни „Картички” включва описания на дигитализирани картички от фонда на отдела.

 

Служебна база данни „Персоналия” съдържа биографична и фактографска информация за личности, свързани с регион Габрово.

 

Отдел „Краезнание” подпомага с наличните документи, библиографска и фактографска информация регионални проучвания и изследвания за историята и съвременното развитие на Габрово и Габровския край, за личности и събития от древността до наши дни. Библиотекарите  изработват устни и писмени библиографски справки, извършват информационно издирване, изготвят календари на бележити дати и събития, подреждат витрини и изложби, консултират потребителите при самостоятелно издирване на информация.

 

Фондът е на специален достъп. Ползването и услугите са записани в отделен правилник.

 

Към отдела е разкрита специализирана читалня с едно компютъризирано работно място.

 

Отделът е център на библиографията по краезнание за Габровския регион. Работи съвместно с отделите в Ловеч, Плевен и Велико Търново в рамките на краеведско обединение „Мизия”.

 

Ценоразпис

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта