Facebook

Правилник за ползване на отделите Краезнание и Изкуство


Отдел Краезнание

1.Отдел ''Краезнание'' обслужва читателите на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов'' - Габрово срещу представяне на читателска карта.
2.Фондовете на отдела  (книги и периодика) се ползват само на място. Читателите са длъжни да пазят библиотечните документи от увреждане.
3.Част от фонда - вестници, списания и книги, издадени преди 1944 г. , е на специален достъп с цел опазването им. Ползването на библиотечни документи от този период става само с конкретно търсене с посочени точни библиографски данни - заглавие, брой, дата, година, страници.
4.В отдела се извършват устни и писмени библиографски справки - тематични, фактографски, адресно - библиографски, след предварителна заявка. В предварителната заявка се посочва целта на справката, географския и хронологичен обхват, срока за изпълнението. При възможност справката се извършва веднага.
5.Не се разрешава ксерокопирането от ръкописни и старопечатни книги, а преснимането от източници, издадени в периода 1878 - 1944 г. се извършва след преценка на физическото състояние на документите.
6.Ползването на собствена снимачна и друга копирна техника в читалня ''Краезнание'' става само с разрешение на директора.Отдел Изкуство

 

1.Отделът обслужва регистрирани читатели на РБ „Априлов-Палаузов'' - Габрово срещу представяне на читателска карта.

2.Графичните издания, периодичните издания и изданията от справочния фонд се ползват само на място.

3.Нотните издания (до 5 бр.) се заемат за домашно ползване за срок от 20 дни, като могат да бъдат презаписани още два пъти (за още два срока).

4.Библиотечни документи на аудиовизуални носители могат да бъдат заемани до  4 броя за срок от 4 дни.

5.Копирането на нужните на читателя материали става срещу заплащане по утвърдения ценоразпис.


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта