Facebook

Отдел "Заемна за възрастни"


 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
09.00 – 18.30 ч.
от понеделник до петък

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

 

  ЗА КОНТАКТИ:
  Ева Тюлюмбакова
  тел.: 066 806 210; 0878 649 760

  e-mail: libgb_zv@abv.bg

Осигурява качествено, бързо и релевантно обслужване на регистрирани потребители над 14-годишна възраст като предоставя за дома 167 000 тома универсален по своя характер фонд (близо 90 000 тома  на свободен достъп и в книгохранилища), в който е представена актуална художествена, учебна и специализирана литература от всички отрасли на знанието на български и чужди езици, периодични издания от предходни години, електронни издания, аудио книги и филми на DVD. Книгозаемането се извършва чрез автоматизирана система. Предлага се възможност за резервация  на книги.

 

В залите са обособени витрини и изложбени кътове с нови, най-търсени, предпочитани и препоръчвани заглавия. Библиотечните специалисти предлагат консултации, подпомагат избора на читателите и работата им със справочния апарат на библиотеката – традиционни каталози и електронен интернет каталог. Осигурен е безплатен интернет достъп. На разположение на читателите са две работни места с компютърни конфигурации за самостоятелно ползване на интернет и електронния каталог. Отделът извършва информационно справочно–библиографско обслужване – тематични, библиографски, фактографски справки и междубиблиотечно заемане. Поддържа дистанционна връзка с читателите по телефона, чрез сайта на библиотеката и по e-mail - отговаря на информационни запитвания, извършва резервация или презаписване на библиотечни документи.

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта