Списания


 • BBC Знание
 • Biograph
 • Burda
 • DIVA
 • EVA
 • L'Europeo
 • National Geographic
 • Sabrina
 • Verena
 • Агро&Пари дарение от Христо Досев
 • Археология
 • Архитектура
 • ББИА Онлайн
 • Библиотека
 • Бизнес управление - дарение от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
 • Будител
 • Българска етнология
 • Български език
 • Български език и литература
 • Български законник - дарение от Христо Досев
 • Български фолклор
 • Везни
 • Военно-исторически сборник
 • Градината в четири сезона
 • Градът
 • Детска градина
 • Европа 2001
 • Език и литература
 • Жената днес
 • Журнал за жената
 • Здравен журнал
 • Идеален дом
 • Икономист
 • Исторически преглед
 • История
 • Капитал
 • Кино
 • Korea - дарение от Корейски фонд за международен обмен
 • Koreana - дарение от редакцията
 • Космос
 • Кулинарен журнал
 • Култура
 • Къща и градина
 • Математика
 • Математика и информатика
 • МД - Мебелен дизайн и интериор
 • Мениджър
 • Минало
 • Музикални хоризонти
 • Наш дом
 • Наука - дарение от Венета Козарева
 • Образование и специализация в чужбина
 • Педагогика
 • Правен съветник на работодателя - дарение от Христо Досев
 • Право&Бизнес&Данъци - дарение от Христо Досев
 • Предучилищно и училищно образование
 • Природните науки в образованието
 • Проблеми на изкуството
 • Професионално образование
 • Родознание – Genealogia
 • Списание Осем
 • Стратегии на образователната и научна политика
 • Съвременник
 • Техносфера
 • Труд & Осигуряване - дарение от Христо Досев
 • Успешна комуникация с проверяващите органи - дарение от Хисто Досев
 • Форум на счетоводителя - дарение от Христо Досев
 • Християнство и култура
 • Целулоза и хартия - дарение от Иванка Цонева

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта