Списания


 • Biograph
 • Burda D
 • DIVA
 • Korea - дарение от Корейски фонд за международен обмен
 • L'europeo
 • National Geographic България
 • Sabrina
 • Verena D
 • АГРО & ПАРИ - дарение от Христо Досев
 • Андромеда
 • Архитектура
 • ББИА онлайн
 • Библиотека
 • Будител
 • Българска етнология
 • Български език
 • Български език и литература
 • Български законник - дарение от Христо Досев
 • Български фолклор
 • Везни
 • Военноисторически сборник
 • Детска градина
 • Ева
 • Език и литература
 • Жената днес
 • Журнал за жената
 • Здравен журнал
 • Идеален дом
 • Исторически преглед
 • История
 • Капитал Pro
 • Кино
 • Космос
 • Кулинарен журнал
 • Култура
 • Къща и градина
 • Математика
 • Математика и информатика
 • МД - Мебелен дизайн
 • Мениджър
 • Минало
 • Музикални хоризонти
 • Наш дом
 • Ново време
 • Образование и специализация в чужбина
 • Обучение по природни науки и върхови технологии
 • Педагогика
 • Правен съветник на работодателя - дарение от Христо Досев
 • ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ - дарение от Христо Досев
 • Прас прес
 • Предучилищно и училищно образование
 • Проблеми на изкуството
 • Професионално образование
 • Списание 8
 • Стратегии на образователната и научна политика
 • Съвременник
 • Техносфера
 • Труд и осигуряване - дарение от Христо Досев
 • Успешна комуникация с проверяващите органи - дарение от Христо Досев
 • Форум на счетоводителя - дарение от Христо Досев
 • Християнство и култура

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта