Facebook

Направление "Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация"


РАБОТНО ВРЕМЕ:
8.30 – 12.00 ч.

12.30 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

ЗА КОНТАКТИ:
Светла Лазарова
тел.: 0878 649 772
e-mail:
libgbkok@abv.bg

 

 

Основна цел на направление „Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация“ е чрез покупка, абонамент, дарение или депозит да осигури необходимите на читателите информационни източници. Включва подбор, набавяне, обновяване и обогатяване на  библиотечните фондове и колекции с традиционни библиотечни документи и нетрадиционни носители на информация; тяхната регистрация, библиотечна обработка и каталогизация, опазването им; представянето им в традиционни и електронни каталози.

 

Поддържа се система от електронни бази данни и каталози: Инвентарна книга и Книга за движение на фондовете; генерален каталог на книгите в традиционен вид (от 1945 г. до днес); електронен каталог на книги и нетрадиционни носители на информация (от 1994 г. до днес), както и електронен каталог на периодичните издания; ретроспективно е изработен каталог на книгите от Освобождението (1878 г.) до 1944 г., както и на книгите на български език от периода 1944-1991 г.; електронен каталог на старопечатните издания (1806-1878 г.).

 

Извършва се първичен и вторичен подбор на фондовете и колекциите, годишен абонамент на периодични издания, ретроспективно издирване на липсващи заглавия.

 

Старопечатният книжен фонд „Редки и ценни издания” включва 372 заглавия в 706 тома на български език. Библиотеката притежава и няколко ръкописа.


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта