Проект „Просперитет”


 

През 2020 г. беше организирано и проведено обучение на безработни лица по част от професия „Библиотекар” чрез проект „Просперитет” към Националния план за заетостта (2020). Въпреки пандемията от COVID-19, при пълно спазване на противоепидемичните мерки в периода 29 юли – 11 септември 2020 г. в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” се проведе практическото обучение по част от професия „Библиотекар” чрез програма "Просперитет" на Агенцията по заетостта, насочено към безработни хора. В рамките на 300 учебни часа 15 участници в обучението изучаваха дисциплини, свързани с библиотечната професия – библиотечен фонд, комплектуване, обработка, нареждане; автоматизация на библиотечната дейност; опазване на библиотечните фондове; библиотечно – информационно обслужване на потребителите, организация на културни прояви в библиотеката и др. Преподавател беше главният библиотекар и методист Светла Лазарова. След успешно взетия изпит обучаемите получиха удостоверение за професионална квалификация. По програмата е нает един служител в библиотеката за период от три месеца.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта