Проект ''Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово"


Регионален исторически музей-Габрово с партньор Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово получи финансиране в размер на 199 884 евро по Мярка 2 „Документиране на културната история” по програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

 

 

 


Проектът „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”  предвижда създаването на центрове за дигитализиране на културно-историческото наследство в двете институции, оборудвани със съвременна техника и специализиран софтуер. Целта на проекта е да се опази културното наследство за бъдещите поколения  и да се осигури свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него.


Това ще се постигне чрез конвертиране на обекти с културна стойност  (редки, ценни и старопечатни издания)  в дигитален формат за първи път.  Колекциите от старопечатни книги и ръкописи на на двете институции ще бъдат дигитализирани, каталогизирани и представени в Интернет.  Ще бъдат подобрени условията на съхранение на колекциите в културните институции, включени в проекта.

 

 

Официален уебсайт на проекта:http://kulturno-nasledstvo-gabrovo.bg/
Официална Фейсбук страница:https://www.facebook.com/gabrovoliteraryheritageproject

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта