Проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872-2014”


 

На 27.10.2014 г. в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872-2014”, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово (Договор № 397-УР-14). Обща стойност на проекта: 6860 лв., в това число собствен принос на Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” – 1375 лв.

 

Идеята на проекта е провокирана от факта, че местните периодични издания са уникална част от националното писмено културно-историческо наследство и тяхното представяне в дигитална библиотека осигурява както физическото им опазване, така и представянето им пред широк кръг потребители.

 

Основната цел на проекта е опазване, съхраняване и представяне на писменото културно - историческо наследство на Габрово чрез използването на съвременни технологии – от една страна чрез създаване на траен дигитален архив с неограничен достъп, от друга – опазване на физическия носител чрез използване на дигиталното копие и предпазване на оригинала от унищожение.

 

Създаването на първото по рода си справочно-библиографско издание за местния периодичен печат е в помощ на всички потребители, които се интересуват от миналото на Габрово и  включва 354 заглавия, излизали в  в периода 1872-2014 година – 278 вестници, 26 списания, 12 продължаващи издания и 38 бюлетина. Екипът посвещава изданието на 170-годишнината на българския периодичен печат.

 

Дигиталната библиотека осигурява лесен, бърз и неограничен достъп чрез Интернет на потребителите в удобно за тях време и без значение на тяхното местоположение до библиографска информация и пълнотекстово представяне на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове.  

 

http://e-lib.libgabrovo.com Към момента дигиталната библиотека «Габровски периодичен печат» включва 50 заглавия дигитализирани издания от местния периодичен печат (около 2500 страници). Създадените ценни информационни ресурси ще бъдат допълвани с нови специални колекции - предстои дигитализирането на още над 250 заглавия местен печат след 1944 г.

 

Проектът е подкрепен от: Регионален исторически музей – гр. Габрово, Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“, Национален музей на образованието.

 

Предпоставка за устойчивостта на проекта е прилагането на нови информационни технологии в поддръжката на дигиталната библиотека и бъдещото й развитие, както и наличието на обучени специалисти, работещи в областта на краеведската библиография и дигитализацията на печатни издания.

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта