Новини


ПОСТОЯННИ ВИТРИНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ''АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ''

Новини >>
01 Apr 2024, 07:39:00

Забележка: В началото са тези годишнини, за които не са установени точни данни, а само година.
 

 

Краеведски календар за 2024 година

 

275 години (1749 г.) от построяването на първия каменен мост в Габрово - Конашкия.

 

260 години от рождението на хаджи Христо Рачков Петков (ок. 1764 г., Габрово - 1821 г., Търново) - търговец, дарител и участник в гръцкото национално освободително въстание (1821-1829).

 

250 години от рождението на св. мъченик Лазар Български (Дебелдялски) (ок. 1774 г., с. Дебел дял, Габровско - 23.04.1802 г.) - убит в Смирна заради християнската си вяра.

 

215 години (1809 г.) от първия габровски препис на Паисиевата история, направен от Влад Поппетков Гладичов.

 

200 години (1824 г.) от създаването на ръкописната книга Габровски сборник от 1824 г., съдържаща житие и служба на св. Онуфрий Габровски. В момента ръкописът се съхранява на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

200 години от рождението на Дончо Иванов Попов (1824 г., с. Боженци - 25.12.1911 г.) - лихвар и дарител. Дарява средства за инвалиден дом в Габрово, библиотека „Априлов-Палаузов”, безплатни трапезарии и др.

 

190 години от рождението на Райчо Попхристов (1834 г. Габрово - 24.03.1887 г., с. Добромирка) - търговец, участва в сформирането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, подпомага със средства Ботевата чета. Народен представител.

 

190 години от рождението на Велчо Евстратиев Рашеев (1834 г., Габрово - 1906 г.) - индустриалец, един от първостроителите на габровската индустрия.

 

 

190 години от рождението на Илия Христович Попилиев (1834 г., Габрово - 1882 г.) - главен учител на Габровското училище, създател на Девическото класно училище в града (1862 г.).

 

180 години от рождението на Еким (Яким) Генчев Цанков (1844 г., Габрово - 15/27.06.1876 г., Търново) - търговец, сподвижник на Левски, председател на тайния революционен комитет в Габрово, един от организаторите на Априлското въстание в града.

 

180 години от рождението на Иван П. Червенаков (1844 г., Габрово - 1923 г.) - индустриалец, собственик на фирма „Иван П. Червенаков и син”.

 

180 години от рождението на проф. Константин Петров Сапунов (1844 г., Габрово - 15.12.1916 г.) - актьор, режисьор, един от създателите на театралното изкуство в България. Първият български актьор с професионално образование.

 

170 години от рождението на Петър Генев (Генов) Карауланов (1854 г., Габрово - 30.11.1934 г.) - опълченец, участник в Балканската война.

 

170 години от рождението на Цоньо Генчев Екимов (1854 г., Габрово - неизв.) - църковен и училищен настоятел, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

165 години от рождението на Цанко Петров х. Стойчев (Хаджистойчев) (1859 г., Габрово - 13/31.07.1931 г.) - търговец, индустриалец, кмет на Габрово, народен представител, училищен настоятел, общински съветник, един от основателите на фонда за построяване на театрално-библиотечно здание, дарител на библиотека „Априлов- Палаузов”.

 

155 години от смъртта на Андрей Христов Манафов (1805 г., Габрово - 1869 г.) - търговец, заедно с братята си Петко и Иван основават габровското читалище (1861 г.). Събира и изпраща народни песни на Васил Априлов в Одеса.

 

155 години от рождението на Иван Стойчев Вителов (1869 г., с. Боженци - 19.06.1922 г.) - книжар, издател и дарител.

 

155 години от смъртта на Иван Т. Сердарев (22.03.1836 г., Габрово - 1869 г.) - търговец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

155 години от рождението на Косьо Рачев Николов (1869 г., Габрово - неизв.) - учител, директор на Габровската девическа гимназия и Мъжката прогимназия, методист, сътрудник на сп. „Училищен преглед”. Дарява личната си библиотека на читалище „Априлов-Палаузов”.

 

155 години от рождението на Маринка (Марина) Иванова Борова (1869 г. - 10.09.1931 г.) - дарителка. В памет на синовете си, загинали в Балканските войни,  учредява фонд „Койо и Минчо Борови” в Априловската гимназия и дарява книгите им на библиотека „Априлов-Палаузов”, завещава значителни суми на Православното християнско братство и за Женското благотворително дружество „Майчина грижа”.

 

150 години от смъртта (1874 г., Габрово) на Пенчо Ралчев - търговец и дарител на Габровското училище.

 

145 години от рождението на Васил Кънчев Табаков (1879 г. - окт. 1963 г.) - първият председател на есперантското дружество в Габрово.

 

140 години от рождението на Мария Димитрова Пинтева (1884 г., Букурещ - 1965 г.) - учител, общественик, читалищен деятел и дарител. По нейна идея в Боженци бива открита първата ученическа трапезария в Габровския регион, по-късно и пансион за ученици от околните села.

 

135 години от рождението на Пейо Колев Караколев (1889 г., с. Етъра - 1952 г.) - участник в Балканската и Първата световна война, собственик на гайтанджиийска работилница, участник в издаването на в. „Занаятчийска трибуна”.

 

135 години от рождението на Христо Георгиев Метев (1889 г., Габрово - 1952 г.) -индустриалец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

130 години от рождението на Елена Денчева (1894 г., Русе - 1963 г.) - общественик и ръководител на Детския приказен театър при читалище „Априлов-Палаузов”.

 

130 години (1894 г.) от Всемирното изложение в Анверс, от което габровски предприятия се завръщат с медали.

 

130 години (1894 г.) от започването на работа на първата забавачница в Габрово при Лъчанското училище, открита с дарението на Васил Карагьозов, направено през 1893 г.

 

125 години от рождението на Борис Иванов Кунев (1899 г., Свищов - 17.03.1972 г.) - индустриалец, учител и общественик. По негова идея в Габрово е открито Средно държавно трикотажно училище.

 

125 години от рождението на арх. Димитър Николов Драганов (1899 г., Габрово - 14.08.1972 г.) - инженер-архитект, един от основателите на Проектанската организация в Габрово. По-важни обекти, проектирани от него са: Халите, габровските фабрики „Бъдащност”, „Христо Райков”, „Балкан” и трикотажната „Габрово”, Вагоностроителния завод в Дряново и др.

 

125 години от рождението на Иван Пенчев Русинов (1899 г., Боженци - неизв.) - майстор-строител, през 1959 г. създава оригинално скеле за позлатяване купола на храм-паметника „Св. Александър Невски”.

 

125 години от рождението на Тотьо (Тотю] Иванов Тотев (Джак Оворбаг) (1899 г., Пловдив - 28.01.1991 г.) - учител и писател. Баща му Иван Тотев Станчев е от Габрово.

 

125 години от рождението на Цоньо Христов Конкилев (1899 г., Габрово - 1973 г.) -индустриалец, член на Общинския съвет в Габрово, член на Българския колоездачен съюз.

 

120 години от смъртта на Цончо Пенчев (неизв., Габрово - 1904 г.) - търговец, мирови съдия, кмет на Габрово, училищен и читалищен настоятел и общественик. Баща на д-р Петър Цончев.

 

115 години от рождението на проф. Любен Николов Ванков (1909 г., Габрово - неизв.) - професор по романска (френска) филология.

 

115 години от смъртта на Великия княз Владимир Александрович (1847 г. - 1909 г.) - руски военен деец, участник в Руско-турската освободителна война, почетен гражданин на Габрово.

 

105 години (1909 г.) от основаването на АД „Стремление - фабрика за дантели и ширити”.

 

105 години (1909 г.) от построяването на трикотажна фабрика „Бъдащност”.

 

95 години от излизането на монографията на д-р Петър Цончев „Из стопанското минало на Габрово” (1929 г.) и 90 години от „Из общественото и културно минало на Габрово” (1934 г.).

 

70 години от смъртта на Кольо (Колю) Станчев Илиев (1876-1954 г.) - учител, училищен инспектор, председател на настоятелството на читалище „Априлов-Палаузов”, редактор на вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

60 години от смъртта на Апостол Колев Гъдев (4/17.12.1888 г., Габрово - 1964 г.), строителен инженер, кмет на Габрово (21.12.1938-18.09.1942 г.). Участва в Балканската, Първата световна и Междусъюзническата война.

 

60 години от смъртта на Петър Стоев Иванов (12.08.1887 г., Габрово - 1964 г.), дългогодишен библиотекар и директор на габровската библиотека „Априлов - Палаузов”. С негово участие библиотеката се разширява в ново здание, издава се вестник „Известия ”, създават се архив „Габрово”, Детски приказен театър, основан е Околийски читалищен съюз, на който две десетилетия е избиран за председател.

 

 

Юли

 

6 юли

90 години от рождението на Спас Михайлов Карафезов (6.07.1934 г., Габрово - 16.04.2021 г.) - юрисконсулт. От началото на 70-те е зам.-председател на Съюза на слепите в България. От 1992 г. е председател на националното читалище на слепите „Луи Брайл“.

 

16 юли

110 години от смъртта на Иван х. Гунчев (Хаджигунчев) (14.11.1857 г. - 16.07.1914 г.) - търговец, учител и свещеник в църквата „Св. Йоан Предтеча”.

 

21 юли

235 години от рождението на Васил Евстатиев Априлов (21.07.1789 г., Габрово - 2.10.1847 г., Галац) - търговец, просветен деец и книжовник, през 1835 г. основава Габровското взаимно училище - първото новобългарско светско училище, публицист, фолклорист и първи български нумизмат, дарител.

 

125 години от рождението на проф. Николай Савчев Цанков (21.07.1899 г., с. Бичкиня - 9.09.1954 г.) - български учен и философ.

 

90 години от рождението на проф. Кънчо Денчев Цанев (21.07.1934 г. в колиби Бахреци, Тревненско - 10.01.2011 г.) - художник, дърворезбар, член на СБХ. Първи директор на ХГ„Христо Цокев”.

 

22 юли

135 години от смъртта на Иван Колчев Калпазанов (1835 г., Габрово - 22.07.1889 г.) - индустриалец и дарител, собственик на фабрика за шаяци, сукна и гайтани „Ив. К. Калпазанов” в Габрово.

 

27 юли

135 години от рождението на Петър Цанков х. Стойчев (Хаджистойчев] (27.07.1889 г., Габрово - 19.09.1963 г.) - индустриалец (предачна фабрика „Бр. Хаджистойчеви”), председател на Съюза на габровските индустриалци, член на воден синдикат „Грамадата”, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. По негова инициатива излизат в. „Габровска промишленост” и в. „Възход”.

 

130 години от смъртта на Цани (Стефан) Гинчев (Генчев) Шкипърнев (авг. 1835 г., Лясковец - 27.07.1894 г.) - писател, учител в Априловската гимназия (1873-1875), участник в революционното движение и в подготовката на Априлското въстание.

 

31 юли

110 години от рождението на Петър Митев Калчев (Псевдоним: Камен Калчев) (31.07.1914 г., с. Керека, Дряновско - 14/16.01.1988 г.) - писател, председател на СБП.Назад

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта