Новини


Честит празник!

 
Среща-разговор с Людмила Людмилова и представяне на нейните книги

 

 

На 5 март 2024 година в РБ „Априлов-Палаузов“ гостува Людмила Людмилова – педагог, детски и семеен психолог.

 

Преподавателката по биология и химия се е специализирала в областта на семейните констелации и лечението на хранителни зависимости. Създава собствен метод за лечение на хранителни разстройства.

 

Автор е на книгите „Болестта на пеперудата“ и „Приказка за болката“.


Л. Людмилова: „Имах желание да помагам и на други, изпаднали в беда семейства. Систематизирах цялото познание, което бях придобила и го излях на хартия. Така се роди книгата „Болестта на пеперудата“…“

 

Срещата ще се проведе в читалня „Д-р П. Цончев".

 

 
ПОСТОЯННИ ВИТРИНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ''АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ''

Забележка: В началото са тези годишнини, за които не са установени точни данни, а само година.
 

 

Краеведски календар за 2024 година

 

275 години (1749 г.) от построяването на първия каменен мост в Габрово - Конашкия.

 

260 години от рождението на хаджи Христо Рачков Петков (ок. 1764 г., Габрово - 1821 г., Търново) - търговец, дарител и участник в гръцкото национално освободително въстание (1821-1829).

 

250 години от рождението на св. мъченик Лазар Български (Дебелдялски) (ок. 1774 г., с. Дебел дял, Габровско - 23.04.1802 г.) - убит в Смирна заради християнската си вяра.

 

215 години (1809 г.) от първия габровски препис на Паисиевата история, направен от Влад Поппетков Гладичов.

 

200 години (1824 г.) от създаването на ръкописната книга Габровски сборник от 1824 г., съдържаща житие и служба на св. Онуфрий Габровски. В момента ръкописът се съхранява на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

200 години от рождението на Дончо Иванов Попов (1824 г., с. Боженци - 25.12.1911 г.) - лихвар и дарител. Дарява средства за инвалиден дом в Габрово, библиотека „Априлов-Палаузов”, безплатни трапезарии и др.

 

190 години от рождението на Райчо Попхристов (1834 г. Габрово - 24.03.1887 г., с. Добромирка) - търговец, участва в сформирането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, подпомага със средства Ботевата чета. Народен представител.

 

190 години от рождението на Велчо Евстратиев Рашеев (1834 г., Габрово - 1906 г.) - индустриалец, един от първостроителите на габровската индустрия.

 

 

190 години от рождението на Илия Христович Попилиев (1834 г., Габрово - 1882 г.) - главен учител на Габровското училище, създател на Девическото класно училище в града (1862 г.).

 

180 години от рождението на Еким (Яким) Генчев Цанков (1844 г., Габрово - 15/27.06.1876 г., Търново) - търговец, сподвижник на Левски, председател на тайния революционен комитет в Габрово, един от организаторите на Априлското въстание в града.

 

180 години от рождението на Иван П. Червенаков (1844 г., Габрово - 1923 г.) - индустриалец, собственик на фирма „Иван П. Червенаков и син”.

 

180 години от рождението на проф. Константин Петров Сапунов (1844 г., Габрово - 15.12.1916 г.) - актьор, режисьор, един от създателите на театралното изкуство в България. Първият български актьор с професионално образование.

 

170 години от рождението на Петър Генев (Генов) Карауланов (1854 г., Габрово - 30.11.1934 г.) - опълченец, участник в Балканската война.

 

170 години от рождението на Цоньо Генчев Екимов (1854 г., Габрово - неизв.) - църковен и училищен настоятел, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

165 години от рождението на Цанко Петров х. Стойчев (Хаджистойчев) (1859 г., Габрово - 13/31.07.1931 г.) - търговец, индустриалец, кмет на Габрово, народен представител, училищен настоятел, общински съветник, един от основателите на фонда за построяване на театрално-библиотечно здание, дарител на библиотека „Априлов- Палаузов”.

 

155 години от смъртта на Андрей Христов Манафов (1805 г., Габрово - 1869 г.) - търговец, заедно с братята си Петко и Иван основават габровското читалище (1861 г.). Събира и изпраща народни песни на Васил Априлов в Одеса.

 

155 години от рождението на Иван Стойчев Вителов (1869 г., с. Боженци - 19.06.1922 г.) - книжар, издател и дарител.

 

155 години от смъртта на Иван Т. Сердарев (22.03.1836 г., Габрово - 1869 г.) - търговец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

155 години от рождението на Косьо Рачев Николов (1869 г., Габрово - неизв.) - учител, директор на Габровската девическа гимназия и Мъжката прогимназия, методист, сътрудник на сп. „Училищен преглед”. Дарява личната си библиотека на читалище „Априлов-Палаузов”.

 

155 години от рождението на Маринка (Марина) Иванова Борова (1869 г. - 10.09.1931 г.) - дарителка. В памет на синовете си, загинали в Балканските войни,  учредява фонд „Койо и Минчо Борови” в Априловската гимназия и дарява книгите им на библиотека „Априлов-Палаузов”, завещава значителни суми на Православното християнско братство и за Женското благотворително дружество „Майчина грижа”.

 

150 години от смъртта (1874 г., Габрово) на Пенчо Ралчев - търговец и дарител на Габровското училище.

 

145 години от рождението на Васил Кънчев Табаков (1879 г. - окт. 1963 г.) - първият председател на есперантското дружество в Габрово.

 

140 години от рождението на Мария Димитрова Пинтева (1884 г., Букурещ - 1965 г.) - учител, общественик, читалищен деятел и дарител. По нейна идея в Боженци бива открита първата ученическа трапезария в Габровския регион, по-късно и пансион за ученици от околните села.

 

135 години от рождението на Пейо Колев Караколев (1889 г., с. Етъра - 1952 г.) - участник в Балканската и Първата световна война, собственик на гайтанджиийска работилница, участник в издаването на в. „Занаятчийска трибуна”.

 

135 години от рождението на Христо Георгиев Метев (1889 г., Габрово - 1952 г.) -индустриалец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

130 години от рождението на Елена Денчева (1894 г., Русе - 1963 г.) - общественик и ръководител на Детския приказен театър при читалище „Априлов-Палаузов”.

 

130 години (1894 г.) от Всемирното изложение в Анверс, от което габровски предприятия се завръщат с медали.

 

130 години (1894 г.) от започването на работа на първата забавачница в Габрово при Лъчанското училище, открита с дарението на Васил Карагьозов, направено през 1893 г.

 

125 години от рождението на Борис Иванов Кунев (1899 г., Свищов - 17.03.1972 г.) - индустриалец, учител и общественик. По негова идея в Габрово е открито Средно държавно трикотажно училище.

 

125 години от рождението на арх. Димитър Николов Драганов (1899 г., Габрово - 14.08.1972 г.) - инженер-архитект, един от основателите на Проектанската организация в Габрово. По-важни обекти, проектирани от него са: Халите, габровските фабрики „Бъдащност”, „Христо Райков”, „Балкан” и трикотажната „Габрово”, Вагоностроителния завод в Дряново и др.

 

125 години от рождението на Иван Пенчев Русинов (1899 г., Боженци - неизв.) - майстор-строител, през 1959 г. създава оригинално скеле за позлатяване купола на храм-паметника „Св. Александър Невски”.

 

125 години от рождението на Тотьо (Тотю] Иванов Тотев (Джак Оворбаг) (1899 г., Пловдив - 28.01.1991 г.) - учител и писател. Баща му Иван Тотев Станчев е от Габрово.

 

125 години от рождението на Цоньо Христов Конкилев (1899 г., Габрово - 1973 г.) -индустриалец, член на Общинския съвет в Габрово, член на Българския колоездачен съюз.

 

120 години от смъртта на Цончо Пенчев (неизв., Габрово - 1904 г.) - търговец, мирови съдия, кмет на Габрово, училищен и читалищен настоятел и общественик. Баща на д-р Петър Цончев.

 

115 години от рождението на проф. Любен Николов Ванков (1909 г., Габрово - неизв.) - професор по романска (френска) филология.

 

115 години от смъртта на Великия княз Владимир Александрович (1847 г. - 1909 г.) - руски военен деец, участник в Руско-турската освободителна война, почетен гражданин на Габрово.

 

105 години (1909 г.) от основаването на АД „Стремление - фабрика за дантели и ширити”.

 

105 години (1909 г.) от построяването на трикотажна фабрика „Бъдащност”.

 

95 години от излизането на монографията на д-р Петър Цончев „Из стопанското минало на Габрово” (1929 г.) и 90 години от „Из общественото и културно минало на Габрово” (1934 г.).

 

70 години от смъртта на Кольо (Колю) Станчев Илиев (1876-1954 г.) - учител, училищен инспектор, председател на настоятелството на читалище „Априлов-Палаузов”, редактор на вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

60 години от смъртта на Апостол Колев Гъдев (4/17.12.1888 г., Габрово - 1964 г.), строителен инженер, кмет на Габрово (21.12.1938-18.09.1942 г.). Участва в Балканската, Първата световна и Междусъюзническата война.

 

60 години от смъртта на Петър Стоев Иванов (12.08.1887 г., Габрово - 1964 г.), дългогодишен библиотекар и директор на габровската библиотека „Априлов - Палаузов”. С негово участие библиотеката се разширява в ново здание, издава се вестник „Известия ”, създават се архив „Габрово”, Детски приказен театър, основан е Околийски читалищен съюз, на който две десетилетия е избиран за председател.

 

 

Март

 

5 март

150 години от рождението на Никола Иванов Харлаков (5.03.1874 г., Габрово - 23.06.1927 г.) - журналист, редактор и публицист.

 

90 години от смъртта на Иван Иванов х. Беров (Хаджиберов) (12.1858 г., Габрово - 5.03.1934 г.) - търговец, индустриалец, създател на Първата царска придворна фабрика за вълнени платове в Габрово (1892 г.), първата електроцентрала и електрическа инсталация (1906 г.). Първата крушка светва в негова воденица (1891 г.). Прокарва безплатно електрическо осветление в града. Дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

7 март

100 години от смъртта на Генчо Петров Марангозов (1881 г., с. Генчевци, Тревненско - 7.03.1924 г.) - художник, представител на тревненската дърворезбарска школа.

 

9 март

120 години от рождението на проф. Гунчо Стефанов Гунчев (9/22.03.1904 г., Бяла – 2.06.1940 г.) израства и учи в Габрово, професор по обща и културно-политическа география, основател на списание „Архив за поселищни проучвания”.

 

65 години (9.03.1959 г.) от създаването на градския духов оркестър с диригент Петър Чаракчиев към читалище „Априлов-Палаузов”.

 

10 март

150 години от рождението на ген.-майор Иван Рачев Шкойнов (10.03.1874 г., Габрово - 11.03.1941 г.) - военен, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, председател на Съюза на запасните офицери.

 

13 март

125 години от рождението на проф. Панчо Хараланов Владигеров (13.03.1899 г., Цюрих - 8.09.1978 г.) - композитор, диригент, почетен гражданин на Габрово.

 

16 март

115 години от рождението на Цветан Иванов Недков (16.03.1909 г., Габрово - 15.02.1990 г.) - инженер, изработва прототип на памукотъкачен стан - първият български тъкачен стан.

 

60 години от смъртта на Христо Аврамов Чернев (9.03.1872 г., Габрово - 16.06.1964 г.), учител, изявен педагог и общественик. Един от инициаторите за построяването на Народния дом в Габрово (1908 г.), за създаването на Популярната банка (1918 г.) и построяването на сградата и, за издигането на Паметник на загиналите войни (1925 г.). Основател на потребителната кооперация „Напред” (1919). Съдейства за събирането на средства за довършване на Театрално-библиотечното здание.

 

20 март

125 години (20.03.1899 г.) от откриването на железарско училище „Д-р Никола Василиади” с 3-годишен курс на обучение, което по-късно става Техническо училище

 

105 години от рождението на проф. д-р Христо Славчев Калигоров (20.03.1919 г., с. Гачевци - 3.02. 2006 г.) - икономист и писател.

 

21 март

135 години от рождението на Иван Метев Христов (21.03.1889 г., Габрово - 16.06.1913 г., Щип) - първият български текстилен инженер, участник в Междусъюзническата война.

 

25/26 март

140 години от рождението на д-р Теофил Христов Груев (25/26.03.1884 г., Габрово - след 1948 г.) - първи дипломиран фармацевт, фелдшер в Габровската болница по време на Руско-турската война.

 

26 март

185 години от смъртта на Юрий Иванов Венелин (22.04.1802 г., с. Велика Тибава - 26.03.1839 г.) - украински историк, славист, фолклорист, етнограф и филолог. Оказва влияние върху делото на възрожденеца Васил Априлов. В Габрово има паметник и улица на негово име.

 

31 март

120 години от смъртта на Василий Василевич Верешчагин (14.10.1842 г., с. Череповец - 31.03.1904 г.) - художник-баталист, участник в Руско-турската война (отразява в картините си и боевете на Шипка).

 
"Читател на годината 2023”

"Читател на годината 2023”

в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”

 

 

Отличията „Читател на годината” в една от най-старите обществени библиотеки в България – 162-годишната Габровска библиотека, се връчват традиционно в началото на всяка нова година и имат за цел насърчаване на четенето сред всички възрасти и формиране трайна любов към словото и книгата сред поколенията.

 

Наградите се връчват в две възрастови групи – до 14 и над 14 години. Определят се на база на безпристрастна актуална статистика чрез автоматизираната система за заемане на литература за дома в РБ „Априлов-Палаузов”.

 

Най-малкият отличен читател за 2023 година е само на 6 години - Валерия Веселинова, която е запленена от книгите и ще расте с тях, предавайки обичта си към словото и на другите.

 

Наградени читатели в категорията до 14 години:

1-во място - Румяна Димитрова Димова – на 9 години, ученичка в ОУ „Неофит Рилски“. Тя е прочела цели 261 книги през годината;

2-ро място - Марина Иванова Дикова – също на 9 години, от ОУ „Ран Босилек“ – прочетени през годината 99 книги;

3-то място - Валерия Веселинова Начева – на 6 години, от ДГ „Ран Босилек“ - с 95 прочетени книги.

 

Гостите попитаха малките най-активни читатели кои са техните любими книги, но Валерия и Марина не успяха да се спрат на едно заглавие, защото споделиха, че обичаните книги са много, единствено 9-годишната Марина, читател на 2023 г., открои книжната поредицата за феята от захарницата, чийто автор е Катя Антонова.

 

Наградени в категорията над 14 години:

1-во място - Румен Стефанов Стефанов – с внушителния брой от 287 прочетени през годината книги г-н Стефанов е един от най-активните и влюбени в четенето потребители на услуги в Габровската регионална библиотека. Той е дългогодишен читател, винаги нетърпелив за нови и интересни четива, интересите му са разностранни, но предпочита художествената литература. Бил е „Читател на годината” и за 2019-та година;

 

2-ро място - Ирена Петрова Христова – с 200 прочетени книги. Читателката е в призовата тройка на най-активните читатели и от предишните години;

 

3-то място - д-р Мирослав Пантев Пантев – със 198 книги, които са в основата на научните и творчески дейности на д-р Пантев, самият той автор на няколко книжни заглавия.

 

Директорът на библиотеката Савина Цонева поздрави читателите на 2023 година и им връчи наградите – грамоти „Читател на годината”, книги и безплатна карта за една година.

 

Емоционалната церемония завърши с пожелания за здраве, късмет и много нови прекрасни четива през 2024-та година.

 

 

 

 

 
Среща с проф. Петър Стоянович

 

ПРОФЕСОР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ ПРЕДСТАВИ „ФЕРДИНАНДЕУМ“
В РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ В ГАБРОВО


П. Стоянович: „...Отрано започнах да се занимавам с неща, които харесвам и обичам. Сега се занимавам само с тях. Не разделям хоби от работа, нито делник от празник...“


За четящите габровци делникът 18 януари 2023 година се превърна в празник. Габровската регионална библиотека бе домакин на вълнуваща и интересна среща – проф. д-р Петър Стоянович представи своята нова книга, плод на дългогодишни научни изследвания на историята на Кобургите, управлявали България, и на Третото българско царство като съществена част от европейската история в края на 19-ти и началото на 20 век.


Многобройните гости слушаха с голям интерес встъплението на проф. Стоянович за написването на „Фердинандеум“. Книгата е в обем от над 800 страници и е ново  научно изследване за царуването на представителите на фамилиите Кобург - Гота в България и Балканския свят. Проф. Стоянович има издадени до момента три монографии, които проследяват много детайлно и чрез многобройни документални източници този исторически процес – „Между Дунав и Нева“ (1999); „Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886-1887): Солисти и статисти – от Батенберг до Кобург (2017); „Пътят към София“: Произход, образование и мотивация на принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски за мисията в България (2019), които РБ „Априлов – Палаузов” притежава.


 „Фердинандеум“ разкрива ролята на цар Фердинанд за историческата европеизация на България. Процесът е представен чрез случващото се в избрани области на държавното управление и в българското общество в периода 1861 - 1887 - 1912 година. Книгата се появи през изминалата 2022 година. Авторът й споделя: „...Аз съм убеден демитологизатор. Историята е набор от факти и едно разумно и нормално осмисляне на тези факти, тя не може да е пожелателна...Не превръщам "Фердинандеум" в библия, но е безспорно, че Фердинанд е човекът, който е в основата на това България да се превърне от едно постазиатско пространство в истинска европейска държава...“


Петър Стоянович отговори на зададените му въпроси и изрази съжаление, че времето винаги е ограничено за една пространна дискусия по засегнатите обществено-исторически теми, събития и личности, които са винаги актуални.


Екипът на РБ „Априлов-Палаузов“ благодари на проф. Петър Стоянович за това представяне, пожелава му здраве и много бъдещи срещи.

 

 

   
   

 

 

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта