Стани доброволец - Регистрационна форма


Стани доброволец!

 

АКО ВИЕ НАИСТИНА ЖЕЛАЕТЕ ДА СТЕ ДОБРОВОЛЕЦ, моля, попълнете :

Чрез попълване на регистрационната форма на сайта на библиотеката ВИЕ заявявате готовността си да полагате доброволен и безвъзмезден труд в полза на библиотеката и нейните потребители.

Анкетата показва Вашата готовност да сте активни и отговорни – в резултат на това Вие ще получавате своевременна информация за всички новости в библиотеката и всички предстоящи инициативи и добри практики, в които доброволците искат и могат да вземат участие.

БЛАГОДАРИМ ВИ за проявения интерес и готовността да  работите в полза на обществото.

 

Всички полета, отбелязани със звездичка *, са задължителни за попълване:

 

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
:
*:
Имате ли свои специални умения, които да прилагате в работата си като доброволец? Посочете ги, моля*:          
:
*:
:
Искате ли да бъдете предварително уведомяван чрез е-mail за предстоящи инициативи на библиотеката, в чиято подготовка и осъществяване да вземете активно доброволческо участие?*:
*:
*:
:
*:
Проверка:
7 плюс 3  =  Запишете резултата
 

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта