Библиографски ресурси


 

Онлайн  ресурси

 

  • Каталог на книги и нетрадиционни носители
  • Каталог на периодични издания
  • Статии - БД Габрово регион
  • Статии - Тематична БД

 

 

Офлайн  ресурси

 

ТЕКУЩА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
(съдържа библиографски записи, издания на Народна библиотека ‘’Св. Св. Кирил и Методий’’) 
Български книгопис – регистрира книги, нотни, графични и картографски издания, издавани в България за периода от 1992 година насам. 
 

Летопис на статиите от български списания и сборници – регистрира – оригинални и преводни документи, художествени произведения, рецензии, ноти, които излизат в българия на български и чужди езици в списания, годишници, известия, научни трудове, юбилейни и тематични сборници и др. За периода от 1992 година насам. 

 

Летопис на статиите от български вестници – регистрира статии, документи и художествени произведения, побликувани в централни и областни вестници, излизащи в България за периода от 1992 година насам.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта