Актуално


 

Дните от 7 до 22 октомври 2017 т.г. са обявени за Европейска седмица на кодирането (програмирането). Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ се присъединява като помага на децата да направят своите първи стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин.


Роботът „Финч“ е нов вид робот за обучение по компютърни науки, провокиращ въображението на децата. Разработен е специално с образователна цел и е въведен от четири години в обучението по програмиране в училищата в САЩ. Дизайнът и функционалността му са резултат от четиригодишно проучване на института Carnegie Mellon. Предназначен е да подпомага овладяването на редица езици за програмиране.  

Ще бъдат проведени пет безплатни обучения за работа с робота Финч – на 16, 17 и 20 октомври от 15 часа в компютърната зала на регионалната библиотека след предварително записване и на 18 и 19 октомври в Градска библиотека при НЧ „Пенчо Славейков“ – Трявна.

Групите включват десет участника на възраст от 7 до 12 години.

Участието в семинара става след предварително записване на тел. 066 806269.

 

 

К О Н К У Р С  за  Е С Е

 

„О, неразумний юроде…”,

 

посветен на 295-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и

255-годишнината от написването на „История славянобългарска”

 

 

 

        В  конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 13 до 19 години) от учебните заведения на територията на  Габровска област.

Обемът на есетата не трябва да надвишава 3 (две) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail:  konkurs_ese_paisii@abv.bg  в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” (за конкурса) или донесени в библиотеката в запечатан плик.

Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

 

Краен срок за изпращане на творбите – 25 октомври 2017 година, 22 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в Деня на будителите – 1 ноември 2017 година.

Отличените творби ще бъдат публикувани на web-страницата на Регионална библиотека – Габрово и във вестник „100 вести“.

Победителите в конкурса ще получат специални грамоти и награди.

 

 

За контакти и информация:

 

РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово,

Тел./ GSM  066 806 210;  0878 649 758

Име: Анелия Мутафчиева-Христова

e-mail:  konkurs_ese_paisii@abv.bg

1 2 3 4 5

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта