Актуално


 

„ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2016“

 

За втора поредна година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” се включи в националната кампания „Читател на годината“. Кампанията беше инициирана в навечерието на 24 май 2015-та година от българския евродепутат Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация.  

 

Съгласно регламента носителите на приза да са читатели с най-много еднократно заети през 2016 г. книги, в категория „Възрастни читатели” библиотеката отличи на първо, второ и трето място съответно Севда Йовкова с 368 заети библиотечни единици, Пламен  Илчев с  314 заети библиотечни единици и Добромир Търновски – със 144 заети единици. Тримата носители на приза „Читател на годината 2016” библиотеката награди с безплатна регистрация за 2017 г. и с подаръчен комплект от книги и рекламни материали на институцията.

 

Като читател на годината за габровската библиотека Севда Йовкова  получава и наградата в националната кампания „Читател на годината” – посещение на Европейския парламент в Брюксел.  Севда Йовкова е преподавател в СУ „Отец Паисий” – Габрово. Тя е дългогодишен потребител на библиотечни документи и услуги – взаимната любов и отдаденост библиотека-читател за нея започва още в ранните й ученически години и продължава и до днес.

 

Кампанията бе провокирана от изследване, според което 5% от българите не са прочели нито една книга през живота си, почти 32% от пълнолетното население на страната споделят, че през последната година не са прочели нито една книга, а  27% са на мнение, че не е нужно изобщо да четат.

 

Основната цел на инициативата е да стимулира интерес към четенето сред всички възрасти чрез българските библиотеки, които имат една от централните роли за подобряване на уменията за четене и усвояване на подходящата информация според индивидуалните потребности.  Победителите в нея, излъчени от регионалните библиотеки в страната, ще бъдат наградени на тържествена церемония в Дома на Европа в София на 21 януари 2017 г., а голямата награда е осигурена от заместник-председателя на групата на Европейската народна партия в Европарламента и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел.

 

 

Севда Йовкова - Читател на годината 2016

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ“

СЕ ВКЛЮЧВА ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА”

 

 

След успеха на първото издание, Столична библиотека и зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация, организират за втора поредна година конкурса „Читател на годината“. Целта на конкурса е да насърчи четенето сред всички възрасти и така да допринесе за изграждането на читателски навици. 

 

Инициативата обхваща читателите на регионалните библиотеки в страната, които имат централна роля за подобряване на уменията за четене. Библиотеките не са просто хранилище, а формират знания и култура, разпространяват ценности и улесняват междукултурния диалог.

 

По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в инициативата, следва да излъчи измежду своите читатели носител на отличието „Читател на годината 2016” на базата на най-голям брой заети книги през тази година. Наградата за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел.

 

 „Държавите от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. Липсата на основни умения за четене и писане излага гражданите на риск от социално изключване, затруднява ги при намирането на работа, понижава жизнения им стандарт. Стремежът ни е този конкурс да допринесе за реализирането на идеята за учене през целия живот“, коментира Мария Габриел.

 

Победителите в конкурса ще бъдат наградени на тържествена церемония в столицата в началото на 2017-та година.

 

Читател на годината в първото издание стана Севда Йовкова от Габрово с 284 прочетени книги през 2015 година.

 

 

 

БЛАГОДАРИМ НА ДАРИТЕЛИТЕ!

 

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. През 2016 година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” за поредна година получи множество дарения от различни източници: поименно и анонимно, от физически лица и организации – общо 1658 тома книги, периодични издания, ноти и нетрадиционни носители на информация постъпиха в различните отдели на библиотеката. Даренията, получавани от личните колекции на читатели и граждани са сверявани с електронните и традиционни каталози поддържани в библиотеката и са използвани за попълване библиотечните колекции на отделите.


Традиционен жест правят редакциите на вестниците „100 вести” – Габрово и „Росица” – Севлиево с дарение на годишен абонамент. По-големи дарения са получени от НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ – по линия на депозита във фондовете на габровската библиотека влизат книги от различни области на знанието: както художествена литература, така и книги от област история, политика, селско стопанство, езикознание, литературознание и др. Големи дарения се получиха от библиотеките при СУ „Св. Кл. Охридски”, от библиотеката при НБУ и Стопанска академия – Свищов. Голямо дарение от над 350 тома, предимно с местни краеведски издания и отраслова литература – в областите техника, машиностроене, компютърни науки, бизнес и управление направи издателство „Екс-прес“ – Габрово, а УНИБИТ – София дариха книги в област  библиотечно дело и мениджмънт. По-крупни дарители с лични дарения са Здравко Кузев, Георги Георгиев, Росица Йорданова, Росинка Колева, Гергина Влахова, Стела и Христо Досеви – книги и периодика, Катя Гечева-Стоянова – периодика, Иван Шишков – абонамент за периодика, Иван Стоянов – списания в областта на изкуството. За поредна година повечето местни автори с желание даряваха своите нови книги на библиотеката – Велизар Велчев („Тичащо перо”), Йордан Хаджиев („По следите на думите: Роман”), Ангел Ангелов („Габровският възрожденски род Априлови”), Любомир Димитров („Село Керека”), Венелин Бараков („Глад за насъщното: Есета”), Стоян Цонев („На бял камък не стъпих: Изповеди”), Генчо Витанов („Коледна луна: Стихотворения”), Елена Христова („Мида в чекмедже”), Емилия Търновска „Шоколадко: Приказки за деца от 3 до 9 години”), Мария Шандуркова с преводна книга на Сергей Есенин ("Поезия: Стихове за природата и любовта"). Книги и периодични издания даряват и нашите партньори: РИМ – Габрово  („Известия на РИМ – Габрово. Т. 3.” и „Православни храмове в Габровско”), АЕК „Етър”, Държавен архив – Габрово, Териториално статистическо бюро, ДХС, Природен парк „Българка“ – всички те дарили безвъзмездно свои издания на библиотеката.   


Справочните колекции на габровската библиотека се обогатиха с ново дарение, направено от г-н Тодор Тодоров, съавтор на енциклопедията „България в Първата световна война 1914-1918: Кратка историческа енциклопедия”. Чрез  ББИА бяха получени 6 заглавия от Петя Караколева. Книгите вече са на разположение на читателите в библиотеката.


Дарения са получени от редакцията на списание „Критика и хуманизъм”, издателство „Нов живот”, фондация „Комунитас” с целогодишен абонамент на в. „Култура”, от Михаил Вешим с абонамент на в. „Стършел”, списание „Звук и светлина”, редакцията на вестник „Свободен народ” и др. Партньори от други библиотеки, организации и учреждения целогодишно даряваха търсени от библиотеката заглавия,  преглеждайки рубриката Търсим / Предлагаме от сайта на РБ – Габрово.    

       
Дарения библиотеката получи и от редица регионални библиотеки в страната по повод своята 155-та годишнина.

1 2 3

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта