Актуално


 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” ГАБРОВО

 

обявява

 

подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар”

 

Основни длъжностни задължения:

 

Комплектува (подбор, закупуване, абонамент или приемане като дарение) и обработва библиотечните фондове и колекции (инвентиране, описване, каталогизиране, както и извършва вторичен подбор на библиотечни документи).

 

Работно място: Направление ”Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация”, РБ „Априлов–Палаузов”, пл. Възраждане № 23

 

Основна заплата:  735 – 765 лв.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ специалност „Библиотечно – информационни науки”, професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл;  средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“
 • Компютърна грамотност  - Microsoft Office и Internet
 • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Ползването на чужд език  е предимство

 

Необходими документи:

 

 • Заявление за участие в подбора
 • Автобиография (CV)
 • Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен и други документи, удостоверяващи професионална квалификация
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит
 • Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

Начин на провеждане на подбора:

 

 • По документи и събеседване: – разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на директора на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и  провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

Документите се приемат в „Деловодство”, ет. 1 на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.в срок от 1 до 31 март  2020 година.

 

За контакти:

 

 

0877475808 Цветка Айвазова – по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

0878649772 Светла Лазарова - по въпроси, свързани с естеството на работата.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Краеведски календар за 2020 година

 

285 години от рождението и 190 години от смъртта на Папа Витан Стари (Витан Цонюв Димитров) (ок. 1735, Трявна - 1830) - резбар, живописец и свещеник. През 1811 г. Папа Витан изписва царските икони в Къпиновския манастир „Св. Никола”.

 

280 години от рождението и 205 години от смъртта на йеросхимонах Спиридон (1740, Габрово - 1815 - книжовник и духовник, автор на „История во кратце о болгарском народе славенском” (1792).

 

245 години от рождението на Петър Стоян Родев (ок. 1775 г. в Габрово - неизв.) - търговец и дарител.

 

235 години от рождението на Папа Витан Млади (Витан Коюв Цонюв Витанов) (ок. 1785, Трявна - 11.06.1848) - зограф и резбар, представител на Тревненската художествена школа.

 

230 години от рождението на Илия Цонев Видинлиев (ок. 1790, к. Парчовци - 1.01.1876 - търговец - лихвар, един от най-заможните българи преди Освобождението, дарител на Габровското училище.

 

230 години от рождението на Влад Поппетков Гладичов (ок. 1790, Габрово - 1851, Плевен) - църковен настоятел, преписва Паисиевата история от преписа на хилендарския проигумен Пантелеймон.

 

230 години от рождението на Йоаникий Папавитанов (ок. 1790, Трявна - 24.03(5.04).1854) – зограф, представител на Тревненската художествена школа.

 

220 години от рождението и 130 години от смъртта на Дончо Стоянов Войновски (Бойновски) (ок. 1800, с. Бойновци - ок. 1890) - баща на Никола Войновски, емигрант в Галац, подпомагал българските емигранти в Румъния.

 

220 години от рождението на Никола Филиповски (Капитан дядо Никола) (ок. 1800 - 2.08.1856) - български революционер, организатор на въстанието в Габрово през 1856 г.

 

220 години от рождението на Никола Иванов Фичев (Уста Кольо Фичето) (1800, Дряново - 5(15).11.1881) - български майстор-строител, самоук архитект от епохата на Възраждането.

 

215 години от рождението на Андрей Христов Манафов (1805, Габрово - 1869) - заможен чорбаджия и търговец. Заедно с братята си Петко и Иван участва в основаването на габровското читалище (1861). Събира и изпраща народни песни на Васил Априлов в Одеса.

 

205 години от рождението и 125 години от смъртта на поп Неофит Георгиев Соколски (1815, с. Етъра - ок. 1895) - учител и духовник, построява частно училище (Попнеофитовото школо).

 

200 години от рождението и 130 години от смъртта на Фьодор Фьодорович Радецки (1820 - 14.01.1890) - военен, участва в Руско-турската освободителна война (1877-1878), ръководи eпопеята на Шипка.

 

200 години от рождението и 140 години от смъртта на Цвятко Радославов Канев (Сахатчиев) (1820, Габрово - 1880) - стопански и обществено-политически деец през Възраждането, търговец на зърнени храни. Подпомагал национално-освободителното движение, училищата и читалищата в Свищов. Доверено лице на Г. С. Раковски.

 

200 години от рождението и 125 години от смъртта на Иванчо хаджи Василев (ок. 1820, Габрово - 1890) - зограф

 

200 години от рождението на Тотю Станчев (ок. 1820, Габрово - 13.03.1883) - търговец, създал търговска къща с клонове в Габрово, Търново, Ловеч, Плевен, Цариград, Лондон, Манчестър.

 

195 години от рождението на Радион Петрович Умников (1825, к. Умниците - дек. 1881) - търговец, дарител за просветното дело в Габрово. Почетен гражданин на Харков.

 

190/195 години от рождението на поп Харитон Станчев Халачев (1830/1835, Габрово - 9.05.1876) - свещеник, деец на национално-освободителното движение (войвода на чета), ръководи боевете при Дряновския манастир.

 

190 години от рождението на Тотю Антипов (ок. 1830, Габрово - 13.04.1899) - кожар, търговец, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

190 години от рождението на Христо Станчев Арнаудов (1830, Габрово - 1884) - търговец, подпомага национално-освободителното движение и движението за църковна независимост.

 

190 години от рождението на Филип Тотю (Тодор Тодоров Станчев, Тотьо Топалски) (1830, к. Гърците - 26.03.1907) - деец на национално-освободителното движение (войвода на чета), участник в Сръбско-турската и Руско-турската освободителна война.

 

190 години от смъртта на Гаврил Рилец (неизв., Габрово - 1830) - килиен учител, духовник.

 

180 години от рождението на Иван Колчев Калпазанов (1835, Габрово - 22.07.1889) - родоначалник на габровската индустрия, основоположник на фабричното текстилно производство.

 

180 години (1840) от уреждането на първата ученическа и обществена библиотека у нас при Априловото училище в Габрово.

 

180 години от рождението и 130 години от смъртта на Петко Аврамов Гачев (ок. 1840, Габрово - 24.11.1890). Училищен настоятел, общински съветник, помощник-кмет на Габрово, кмет на Габрово.

 

180 години от рождението на Цаню Захариев - Млади (1840, Трявна - 9.11.1902) - зограф-иконописец. Поддържа връзки с Левски от 1866 г. и организира Тревненското въстание, като участва в сраженията край Новата махала.

 

180 години от рождението на Стефан Калпазанов Зографски (ок. 1840, Габрово - 1908) - учител, участник в национално-освободителните борби; след Освобождението е член на Софийския апелативен съд и подпредседател на Висшия касационен съд. Автор на книгата „Кратко учение за богослужението на православната църква“ (1875).

 

180 години от рождението на Стефан П. Хаджистойчев (1840, Габрово - 4.07.1907) - търговец и дарител. Участва в създаването на фабрика „Александър”. Дългогодишен член и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

180 години от рождението и 130 години от смъртта на д-р Димчо Иванов Султанов (1840, Габрово - 15.06.1890) - един от първите лекари габровци. Автор на популярна по онова време книга за бременността и майчинството „Хигиена на непразните жени, тези които наскоро ще раждат и родилниците и хигиена на малките деца от раждането до отбиването им от цица“, Русе, печ. А. К. Жейнов, 1881.

 

180 години от рождението на Сава Илиев Сирманов (1840, Габрово - 22.06.[1903]) - общественик, учител в Габровското училище, читалищен деец, народен представител в Учредителното народно събрание.

 

180 години от рождението на Петко Цокев (1840, с. Съботковци - 1891) - индустриалец, съсобственик с Иван Калпазанов на „Първата индустриална фабрика в България за влачене и предене на вълна“.

 

175/180 години от рождението на Андрей Минчев Султанов (ок. 1840/1845, Габрово - неизв.) - завършва Габровското училище и Робърт колеж. Първият българин, емигрирал в Америка (през февруари 1867 г.). Автор на летописни бележки за Габрово преди Освобождението.

 

175 години от рождението на Йонко (Цонко) Балкански (ок. 1840, с. Етъра - юли 1868) - деец на национално-освободителното движение, търговец в Плоещ, подпомага четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и сам участва в нея.

 

170 години от рождението и 115 години от смъртта на Христо Манафов (1845, Габрово - 14/15.06.1900) - търговец, народен представител в пет Народни събрания, основател и водач на Народната партия в Габрово, основател на благотворително дружество „Утеха”.

 

175 години от рождението на Метьо Христов Метев - Чехлар (1845, с. Армени - 10.09.1913) - чехлар, основател на текстилна фабрика „Надежда”, с негови средства е построена прогимназия в кв. Хаджицонев мост, дарител на църквата в Армени.

 

170 години от рождението на Рада Петкова Андреева Колева (1850, с. Боженци - 13.03.1949) - модел на Иван Мърквичка за картината „Жена от Боженци”, рисувана през 1895 г.

 

170 години от рождението на Антон Андреев Иванов - Габровчето (1850, с. Колишовци - 28.02.1912) - четник в Ботевата чета, опълченец в Руско-турската война.

 

170 години от рождението на Христо Петров Хаджистойчев (Габровчето) (ок. 1850, Габрово - 1876) - търговец и четник в четата на Цанко Дюстабанов. Убит в м. Пейков дол край Тетевен.

 

165 години от рождението на Георги Попдимитров Бочаров (ок. 1855, Габрово - 16.01.1903) - член на габровския революционен комитет, помощник-войвода и писар в четата на Цанко Дюстабанов, опълченец в Руско-турската война, кмет на Габрово. Автор на записките „Дневник на габровските въстаници 1 - 20 май 1876”.

 

165 години от рождението на д-р Тота Венкова Чехларова (1855, Габрово - 23.12.1921) - първа българска лекарка, учителка в Габрово, дарителка и общественичка.

 

165 години от рождението на уста Продан Колев - Стария (1855, с. Мрахори - 17.07.1913) - майстор-строител, наречен от Илия Габровски „Габровският Фичеолу”. Негово дело са източното крило на Априловската гимназия, Горнокрайският мост, Падалското училище и др.

 

165 години от построяването на Баев мост (1855) от уста Минчо Стоянов.

 

160 години от рождението и 105 години от смъртта на Лазар Лазаров Паяков (1860, Габрово - 10.08.1910) - икономист, редактор на сп. „Промишленост”, министър на финансите (1903-1908), народен представител.

 

160 години от рождението на Иван Кожухаров (1860 - 1934) - свещеник, архиерейски наместник в Габрово. Един от основателите (заедно с Иван Булатов и Стефан Попхристов) на околийското свещеническо братство „Патриарх Евтимий”.

 

160 години от рождението на Рачо Христов Белчев (Ранката Барабанката) (1860, Габрово - 1946) - военен барабанчик и глашатай на Габрово. Издава книжката „Стихотворение „Гунин кладенец” от бившия Габровски градски глашатай барабанчик Рачо Хр. Белчев, Габрово, 1939.

 

140 години от построяването на камбанарията на църквата „Св. Йоан Предтеча” в Габрово.

 

140 години от рождението на Георги Гюлев (Нуню Фотографа) (1880, Шипка - 1967) - фотограф. Един от известните зевзеци габровци.

 

135 години от създаването на първата габровска печатница (1885).

 

135 години от рождението на Гаврил Гуляев (1885 - 1933) - режисьор, декоратор, основател на Детския приказен театър към читалище „Априлов-Палаузов”, заслужил деятел на културата.

 

130 години от смъртта на Петър Кутев (неизв., Габрово - 1890) - търговец, общественик, настоятел на габровските училищни имоти в Букурещ.

 

125 години от откриването на първата габровска забавачница (1895) с учителка Маринка Ангелова Гладнева.

 

125 години от провеждането на първите стенографски курсове (1895) в Априловската гимназия с преподавател Стефан Божков Пончев.

 

120 години (1900) от започването строежа на храм „Преподобни Йоан (Иван) Рилски Чудотворец” в кв. Бичкиня от Стефан Манафов.

 

120 години от основаването (1895) на втората вълненотекстилна фабрика на Георги Селвелиев „Габрово” АД.

 

120 години от рождението на Тончо Цоневски (1900, Троян - неизв.) - журналист, издал книжката с анекдоти „Габровско евангелие“ (1935) под псевдонима Евангелист Стипцо.

 

100 години от рождението и 40 години от смъртта на Минчо Стефанов Минчев (1920, с. Топлеш, Габровско - 13.04.1980) - деец на движението на слепите и дългогодишен редактор на сп. „Зари”.

 

90 години от смъртта на Тотьо Иванов Калпазанов (1858 с. Калпазаните - 1930) индустриалец, заедно с братята си Йонко и Христо през 1894 г. основава кожарско акционерно дружество „Братя Ив. Калпазанови”.

 

50 години от смъртта на Радка Зидиг (1.05.1888, Габрово - 1970) - учител, писател и поет. Сътрудничи на столичния периодичен печат, издава няколко книги. Тя е първата габровка - белетрист.

 

АВГУСТ

 

185 години от рождението на Цани Гинчев Шкипърнев (авг. 1835, Лясковец - 26.07.1894) - писател, учител в Габровското училище (1873-1875).

 

8години от издаването на в. „Габровски спортисть” (1935), посветен на спортните успехи на колоездача Никола Ненов - Буката.

 

2 август

145 години от рождението на Михаил Теофилов Попсавов (2.08.1875, Габрово - 1.11.1941) - писател, поет, читалищен, театрален и музикален деец, инициатор за създаване на детските летовища у нас, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

55 години (2.08.1965) от откриването в Габрово на скулптурен паметник на Капитан дядо Никола. Скулптори Димо Лучиянов, Борис Кадийски, арх. Карл Кандулков.

 

6 август

170 години от рождението на Цвятко Михов Каролев (6.08.1850, Габрово - 2.02.1919) - търговец, участник в четата на Цанко Дюстабанов, опълченец. Автор на спомени за Априлското въстание.

 

10 август

110 години (10.08.1910) от основаване на първото туристическо дружество „Узана”.

 

16 август

140 години от рождението на д-р Константин Колчев Вапцов (16.08.1880, Габрово - 7.06.1951) - лекар, писател, читалищен деец, редактор, публицист, изследовател на габровското минало.

 

17/29 август

135 години (17/29.08.1885) от излизането на първия брой на първия печатен габровски вестник „Габровский лист” под редакцията на Стефан Мускуров.

 

20 август

140 години от рождението на проф. д-р Никола Гаврилов Кръстников (20.08.1880, Габрово - 23.09.1936) - военен лекар, професор по психиатрия в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

26 август

125 години (26.08.1895) от откриването в Габрово на Държавно кожарско училище (според завета на д-р Василиади) с тригодишен курс на обучение.

 

31 август

65 години (31.08.1955) от създаването в София на Общество за култура и изкуство (и Кораб на изкуствата) по инициатива на Ботьо Бараков, почетен гражданин на Габрово. Роден в Източник, Габровско.

1 2 3 4 5

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта