Актуално


 

 225 години от рождението на Неофит Рилски (Никола Поппетров Бенин) (1793 г., Банско - 4.01.1881 г.) – зограф, книжовник, учител, въвел взаимоучителната метода в Габровското училище (1835-1837 г.). Витрина в централното фоайе.

 

175 години  от рождението на Цанко Христов Дюстабанов (13/15.05.1843 г., Габрово - поч. 15/26.06.1876 г., В. Търново) – търговец, училищен настоятел, войвода на габровските въстаници по време на Априлското въстание, съден и обесен във В. Търново заедно с Иван Поппетков и Еким Цанков. Витрина в централното фоайе.

 

Отличия и награди на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”. Витрина в централното фоайе.

 

Ноември

 

1 ноември

 

155 години от рождението на Петър ТИШКОВ Проданов (1.11.1863 г., Габрово – 25.05.1924 г.) – химик, един от основателите на Българското химическо дружество. Брат на Продан Тишков – Чардафон.

 

125 години от рождението на Коста Христов ПАТРУНЧЕВ (1.11.1893 г., Габрово – 24.10.1976 г.) – учител, създател на училищен хор, оркестър и духова музика.

 

120 години от рождението на д-р Никола Василев ЯМАНТИЕВ (1.11.1898 г., Габрово – 1.03.1970 г.) – училищен лекар в Априловската гимназия до 1933 г. и фабричен лекар в „Христо Райков”, „Успех”, „Принц Кирил” и „Илю Българиев” до 1941 г. Взема участие в Отчествената война като началник на местната военна болница.

 

135 години (1.11.1883 г.) от основаването в Габрово на първото в България Благодетелно общество „Червен кръст” с цел събиране на материални средства за подпомагане на ранените и болни войници по време на войната.

 

10 ноември

 

140 години от рождението на Ботю [Ботьо] Пенчев РАДЕВ (10.11.1878 г., колиби Цвятковци – неизв.) – индустриалец, създател на предачна фабрика „Орел”.

 

110 години от рождението на Димитър Илиев ИЛЕВ (10.11.1908 г., Габрово – 19.04.1960 г.) – индустриалец, общественик, дарител.

 

11 ноември

 

120 години от смъртта на Иван ДЕНЧЕВ (2.11.1872 г., Габрово – 11.11.1898 г.) – преводач и журналист.

 

29 ноември

 

120 години от рождението на Иван Йонков КАЛПАЗАНОВ (29.11.1898 г., Габрово – 25.07.1964 г., София) – юрист, общественик и поет.

 

 

Проектът на РБ „Априлов-Палаузов“

„Под стряхата край Янтра” ще бъде съфинансиран по „Програма Култура 2018“ на Община ГабровоПроектното предложение е на обща стойност 3525 лв., 2000 лв. от които предоставя Община Габрово, а 1525 лв. са принос на бенефициента. Партньори на библиотека са сдружение „ИМКА – Габрово“ и издателство „Екс-Прес“ – Габрово.


Съвременните местни творци и техните произведения са уникална част от писменото литературно наследство на града. Основната цел на проекта е да популяризира живота и творчеството им чрез събития и инициативи, представящи пред местната общност  значимостта на писменото културно-историческо наследство в региона.


Проектът включва отпечатването на антология, необходимо издание за местните съвременни творци. Ръкописът „Стряха над Янтра - II”, съставена от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография. Изданието ще има справочна и информационна стойност и ще бъде ценно помагало при проучването на литературната история на Габрово. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с информация и текстове, неизвестни до момента на широката общественост.


Целият период на изпълнение на проекта (15 май – 15 октомври 2018) ще е съпътстван от различни инициативи на библиотеката – среща-разговор с част от авторите, включени в антологията и литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, представяне на антологията пред общността след отпечатването й. Събитията, свързани с представянето на изданието произтичат от необходимостта да се потърсят атрактивни, въздействащи и иновативни начини за запознаване с местното литературно наследство

 

 

Нов проект спечели РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово – „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“. В конкурса за малки проекти за 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки - България” проектното предложение на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“ спечели финансиране на обща стойност 5400 лева, 1100 от които собствен принос на бенефициента и партньорите. Основната цел на проекта е повишаване на информационната, комуникационната и финансовата грамотност на потебителите на библиотеката и представители на местната общност чрез първоначално обучение на библиотекари от партньорските библиотеки и последващо обучение на граждани. Проектът е насочен към възрастни потребители на социални, информационни, библиотечни и други услуги (45+). Статистически изследвания в България от последните 3-4 години доказват, че основната финансова грамотност сред възрастното гражданство е много слаба – уменията за управление на личните финанси, уменията за правилен избор на подходящи финансови, например банкови продукти са твърде повърхностни, не са свързани с развитието на технологиите или пък съвсем липсват. Друг проблем е недоброто владеене на новите технологии и съвременните мобилни устройства и използване на целия спектър от техните възможности за информация и комуникация. Този проект е насочен към преодоляване на проблеми от подобен характер в местните общности чрез библиотеките. Партньори по проекта са Градска библиотека – Севлиево и библиотеката при НЧ „Васил Левски – 1922“ – с. Яворец.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта