Новини


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за ЕСЕ

 

По повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин екипът на РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово (18 юли 1877 - 2017 година) обяви регионален ученически литературен конкурс за есе „Злото е нетрайно, доброто е господар на човешкото сърце” – израз на Елинпелиновия герой Йордан Герака от повестта „Гераците”. 


Според регламента на конкурса в него можеха да участват младежи във възрастовия диапазон 12 – 18 години, разделени в две категории – от 12 до 14 години и от 15 до 18 години. 


Компетентно жури разгледа всички получени 22 есета от габровски възпитаници на различни учебни заведения – Национална Априловска гимназия, Природо-математическа гимназия „Акад. Ив. Гюзелев”, СУ „Р. Каролев” и др.


Журито бе много затруднено да определи I, II и III–та награда в двете категории, защото всички участници бяха изпратили много добре написани есета, в които споделяха свои оригинални мисли за вечната борба между Добро и Зло в човешката душа, в историята на човечеството и в неговия всекидневен бит.


Затова бе решено да се връчат и две поощрителни награди.

 

Церемонията по обявяване на наградите от литературния конкурс и тяхното връчване се състоя на 18 юли 2017 година от 16.00 часа в залата за срещи и събития на Регионална библиотека – Габрово – централна сграда, I етаж.


Двете заслужени първи награди за своите есета получиха Дивна Теодосий Балабанова, на 12 години, ученик в СУ „Райчо Каролев" и Мирела Спасова Казакова, на 17 години, от НАГ – Габрово.


Втора награда бе връчена на Андриян Николаев Беров, 12 години – СУ „Райчо Каролев" и Борислав Стоянов Василев, 15 години – ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев”.


Трета награда – за Селина Иванова Иванова, 12 години – СУ „Райчо Каролев" и Димана Красимирова Петкова, 16 години – НАГ – Габрово.

 

Поощрителни награди – Десислава Пламенова Кротева от СУ „Райчо Каролев" и Рада Йорданова Йорданова от НАГ – Габрово.

 

Грамоти и предметни награди на победителите в конкурса под мотото „Злото е нетрайно, доброто е господар на човешкото сърце” връчи директорът на библиотеката Савина Цонева.


Всички наградени прочетоха своите есета, за да може присъстващите гости да усетят силата на словото, да поразсъждават заедно с младежите за непреходните човешки ценности и да се уверят, че младите хора на България са креативни, с желание за се образоват, интелигентни и обществено ангажирани.


Всички габровски ученици, взели участие в конкурса за есе със свои творби получиха специални грамоти за участие в литературното състезание.

 

Текстовете на отличените творби ще бъдат публикувани в литературната страница на вестник „100 вести”.

 

Може да ги прочетете и тук:

 

I място (12 до 14 години)

II място (12 до 14 години)

III място (12 до 14 години)

Поощрителна награда (12 до 14 години)

 

I място (15 до 18 години)

II място (15 до 18 години)

III място (15 до 18 години)

Поощрителна награда (15 до 18 години)

 
НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО


Габровската библиотека „Априлов-Палаузов“ стана носител на националната награда „Христо Г. Данов“.


Престижното отличие беше връчено на директора Савина Цонева на тържествена церемония в Стария Пловдив в къщата - музей на родоначалника на книгоиздаването у нас Христо Груев Данов на 16 юни 2017 година.


Националната награда за принос в българската книжовна култура на името на Христо Г. Данов е учредена през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив, във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Присъжда се ежегодно, по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за принос в националната книжовна култура в девет категории:
• българска книга
• преводна книга
• хуманитаристика
• изкуство на книгата (издател или художник);
• издание за деца
• книгоразпространение
• представяне на българската книга (автор или медия);
• библиотеки и библиотечно дело (библиотека или библиотекар);
• електронно издаване и нови технологии (организация или лице).

Номинираните и наградените във всички раздели се определят от жури (председател и осем члена) на конкурсен принцип. Журито, състоящо се от представители на организаторите – Министерство на културата и Община Пловдив, както и от специалисти в областта на книгата и литературата, избира най-добрите сред номинираните на последното си заседание в дома музей „Христо Г. Данов“, непосредствено преди самата церемония.


Освен Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – гр. Габрово в категорията бяха номинирани и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – гр. Пазарджик и библиотеката при НЧ „Св.св. Кирил и Методий“ – Попово.


Призът е статуетка на бухал – символ на мъдростта, изработен от Диана Райнова.

 

 

 

 
ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

 
КОНКУРС за ЕСЕ

 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

 

О Б Я В Я В А

 

К О Н К У Р С  за  Е С Е

 

„Злото е нетрайно, Доброто е господар на човешкото сърце”,

посветен на 140-годишнината от рождението на

 

Е Л И Н    П Е Л И Н

(18 юли 1877 г. – 3 декември 1949 г.)

 

В  конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 12 до 18 години (VI – ХII клас) от учебните заведения на територията на  Габровска област.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от 12 до 14 години и от 15 до 18 години.

Обемът на есетата не трябва да надвишава 2 (две) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail ese_elin_pelin@abv.bg в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” (за конкурса) или донесени в библиотеката в запечатан плик.

Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

 

Краен срок за изпращане на творбите – 3 юли 2017 година, 22 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 юли 2017 година

Отличените творби ще бъдат публикувани на web-страницата на Регионална библиотека – Габрово и във в. „100 вести“.

Победителите в конкурса – I, II и III място в двете възрастови състезателни категории, ще получат специални грамоти.

За контакти и информация:

 

РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово,

Тел./ GSM  066 806 210;  0878 649 758

Име: Анелия Мутафчиева-Христова

e-mail:  ese_elin_pelin@abv.bg

 

 
ПОСТОЯННИ ВИТРИНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ"

 

 255 години (1762 г.) от построяването на АПРИЛОВАТА ЧЕШМА (най-старата габровска чешма) от хаджи Кръстю Априлов. Витрина в централното фоайе.

 175 години (1842) от издаването на допълнение към книгата  „ДЕННИЦА НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” на Васил Априлов.

 170 години (1847 г.) от издаването на книгата „МИСЛИ ЗА СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО УЧЕНИЕ” от Васил Априлов. Витрина в централното фоайе.

 170 години от смъртта на ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ (21.07/1.08.1789 г., Габрово – 2/14.10.1847 г., Галац) – търговец, книжовник, публицист, фолклорист и първи български нумизмат. Основател на Габровското взаимно училище – първото новобългарско светско училище. Витрина в централното фоайе.

 ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“. Витрина в централното фоайе.

 КНИГИ С АВТОГРАФИ от фонда на отдел „Краезнание“. Витрина в централното фоайе.

 

 

 

АВГУСТ

 

2 август

75 години от рождението на ИСАБЕЛ АЛИЕНДЕ (2.08.1942) – чилийска писателка. Витрина в Заемна.

 

4 август

225 години от рождението на ПЪРСИ БИШ ШЕЛИ (4.08.1792-8.07.1822) – английски поет, представител на романтизма.  Витрина в Заемна.

Виртуална изложба, посветена на 140 години от августовските боеве на ШИПКА в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. Представяне на сайта на библиотеката. Витрина в централното фоайе.

 

21 август

155 години от рождението на ЕМИЛИО САЛГАРИ (21.08.1862-25.04.1911) – италиански писател на исторически и приключенски  романи. Витрина в Заемна.  Витрина във Филиала.

 

22 август

155 години от рождението на КЛОД ДЕБЮСИ (22.08.1862-25.03.1918)  – френски композитор. Представяне на web-страницата на отдел „Изкуство“. Витрина в централното фоайе.

 

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта