Новини


Проектът на РБ „Априлов-Палаузов“ „Под стряхата край Янтра” ще бъде съфинансиран по „Програма Култура 2018“ на Община Габрово

Новини >>
25 Jun 2018, 11:23:00

 

 

Проектът на РБ „Априлов-Палаузов“

„Под стряхата край Янтра” ще бъде съфинансиран по „Програма Култура 2018“ на Община ГабровоПроектното предложение е на обща стойност 3525 лв., 2000 лв. от които предоставя Община Габрово, а 1525 лв. са принос на бенефициента. Партньори на библиотека са сдружение „ИМКА – Габрово“ и издателство „Екс-Прес“ – Габрово.


Съвременните местни творци и техните произведения са уникална част от писменото литературно наследство на града. Основната цел на проекта е да популяризира живота и творчеството им чрез събития и инициативи, представящи пред местната общност  значимостта на писменото културно-историческо наследство в региона.


Проектът включва отпечатването на антология, необходимо издание за местните съвременни творци. Ръкописът „Стряха над Янтра - II”, съставена от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография. Изданието ще има справочна и информационна стойност и ще бъде ценно помагало при проучването на литературната история на Габрово. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с информация и текстове, неизвестни до момента на широката общественост.


Целият период на изпълнение на проекта (15 май – 15 октомври 2018) ще е съпътстван от различни инициативи на библиотеката – среща-разговор с част от авторите, включени в антологията и литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, представяне на антологията пред общността след отпечатването й. Събитията, свързани с представянето на изданието произтичат от необходимостта да се потърсят атрактивни, въздействащи и иновативни начини за запознаване с местното литературно наследство

 Назад

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта