Актуално


 

Любопитни новини, забавни реклами и афиши, истории и случки от обществения живот на габровци от близкото и не чак толкова близко минало, може да намерите на най-новата платформа на Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов" - Габрово. "Изрезки от миналото" е един опит на библиотекарите от отдел "Краезнание" да покажат интересни моменти, запечатани в позабравени книги и вестници. Разгледайте с усмивка сайта на адрес https://libgabrovo.wixsite.com/izrezki . Очакваме Вашите отзиви и коментари!

 

 

БЛАГОДАРИМ НА ДАРИТЕЛИТЕ!

 

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. През 2016 година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” за поредна година получи множество дарения от различни източници: поименно и анонимно, от физически лица и организации – общо 1658 тома книги, периодични издания, ноти и нетрадиционни носители на информация постъпиха в различните отдели на библиотеката. Даренията, получавани от личните колекции на читатели и граждани са сверявани с електронните и традиционни каталози поддържани в библиотеката и са използвани за попълване библиотечните колекции на отделите.


Традиционен жест правят редакциите на вестниците „100 вести” – Габрово и „Росица” – Севлиево с дарение на годишен абонамент. По-големи дарения са получени от НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ – по линия на депозита във фондовете на габровската библиотека влизат книги от различни области на знанието: както художествена литература, така и книги от област история, политика, селско стопанство, езикознание, литературознание и др. Големи дарения се получиха от библиотеките при СУ „Св. Кл. Охридски”, от библиотеката при НБУ и Стопанска академия – Свищов. Голямо дарение от над 350 тома, предимно с местни краеведски издания и отраслова литература – в областите техника, машиностроене, компютърни науки, бизнес и управление направи издателство „Екс-прес“ – Габрово, а УНИБИТ – София дариха книги в област  библиотечно дело и мениджмънт. По-крупни дарители с лични дарения са Здравко Кузев, Георги Георгиев, Росица Йорданова, Росинка Колева, Гергина Влахова, Стела и Христо Досеви – книги и периодика, Катя Гечева-Стоянова – периодика, Иван Шишков – абонамент за периодика, Иван Стоянов – списания в областта на изкуството. За поредна година повечето местни автори с желание даряваха своите нови книги на библиотеката – Велизар Велчев („Тичащо перо”), Йордан Хаджиев („По следите на думите: Роман”), Ангел Ангелов („Габровският възрожденски род Априлови”), Любомир Димитров („Село Керека”), Венелин Бараков („Глад за насъщното: Есета”), Стоян Цонев („На бял камък не стъпих: Изповеди”), Генчо Витанов („Коледна луна: Стихотворения”), Елена Христова („Мида в чекмедже”), Емилия Търновска „Шоколадко: Приказки за деца от 3 до 9 години”), Мария Шандуркова с преводна книга на Сергей Есенин ("Поезия: Стихове за природата и любовта"). Книги и периодични издания даряват и нашите партньори: РИМ – Габрово  („Известия на РИМ – Габрово. Т. 3.” и „Православни храмове в Габровско”), АЕК „Етър”, Държавен архив – Габрово, Териториално статистическо бюро, ДХС, Природен парк „Българка“ – всички те дарили безвъзмездно свои издания на библиотеката.   


Справочните колекции на габровската библиотека се обогатиха с ново дарение, направено от г-н Тодор Тодоров, съавтор на енциклопедията „България в Първата световна война 1914-1918: Кратка историческа енциклопедия”. Чрез  ББИА бяха получени 6 заглавия от Петя Караколева. Книгите вече са на разположение на читателите в библиотеката.


Дарения са получени от редакцията на списание „Критика и хуманизъм”, издателство „Нов живот”, фондация „Комунитас” с целогодишен абонамент на в. „Култура”, от Михаил Вешим с абонамент на в. „Стършел”, списание „Звук и светлина”, редакцията на вестник „Свободен народ” и др. Партньори от други библиотеки, организации и учреждения целогодишно даряваха търсени от библиотеката заглавия,  преглеждайки рубриката Търсим / Предлагаме от сайта на РБ – Габрово.    

       
Дарения библиотеката получи и от редица регионални библиотеки в страната по повод своята 155-та годишнина.

 

Регионален исторически музей-Габрово с партньор Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово получи финансиране в размер на 199 884 евро по Мярка 2 „Документиране на културната история” по програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014 г.


Проектът „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”  предвижда създаването на центрове за дигитализиране на културно-историческото наследство в двете институции, оборудвани със съвременна техника и специализиран софтуер. Целта на проекта е да се опази културното наследство за бъдещите поколения  и да се осигури свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него.


Това ще се постигне чрез конвертиране на обекти с културна стойност  (редки, ценни и старопечатни издания)  в дигитален формат за първи път.  Колекциите от старопечатни книги и ръкописи на на двете институции ще бъдат дигитализирани, каталогизирани и представени в Интернет.  Ще бъдат подобрени условията на съхранение на колекциите в културните институции, включени в проекта.

 

 

Официален уебсайт на проекта:http://kulturno-nasledstvo-gabrovo.bg/
Официална Фейсбук страница:https://www.facebook.com/gabrovoliteraryheritageproject
 
   

 

1 2 3 4 5 ...15 16 17 18 19

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта