Актуално


Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ спечели проект за повишаване на информационната, комуникационна и финансова грамотност на потребителите на библиотеката и представителите на местната общност, насочен към възрастовата група 45+, финансиран от фондация „Глобални библиотеки – България“. В рамките на  проекта през август и септември 2018 г. в библиотеката ще се проведат две обучения:

  1. Обучение за повишаване на основната финансова грамотност – 22-23 август 2018 г.

Обучителната програма включва разнообразни теми: от управление на личните финанси и семейния бюджет, през запознаване с основни понятия като кредитиране и видове кредити (потребителски, ипотечни, ревалоризирани, отворени) и какво представлява електронното разплащане, до видовете банкови карти, рисковете при ползването им и начините за защита.

2.Обучение за придобиване на базова информационно-комуникационна грамотност – ползване на смартфон и таблет – 11-12 септември 2018 г.

 

Обученията са безплатни за регистрирани потребители на библиотеката. Групите са по 10 участници на възраст над 45 години. Желаещите да се включат могат да се запишат на място в библиотеката в компютърната зала или на тел. 0878649756

 

 

 

 

Проектът на РБ „Априлов-Палаузов“

„Под стряхата край Янтра” ще бъде съфинансиран по „Програма Култура 2018“ на Община ГабровоПроектното предложение е на обща стойност 3525 лв., 2000 лв. от които предоставя Община Габрово, а 1525 лв. са принос на бенефициента. Партньори на библиотека са сдружение „ИМКА – Габрово“ и издателство „Екс-Прес“ – Габрово.


Съвременните местни творци и техните произведения са уникална част от писменото литературно наследство на града. Основната цел на проекта е да популяризира живота и творчеството им чрез събития и инициативи, представящи пред местната общност  значимостта на писменото културно-историческо наследство в региона.


Проектът включва отпечатването на антология, необходимо издание за местните съвременни творци. Ръкописът „Стряха над Янтра - II”, съставена от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография. Изданието ще има справочна и информационна стойност и ще бъде ценно помагало при проучването на литературната история на Габрово. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с информация и текстове, неизвестни до момента на широката общественост.


Целият период на изпълнение на проекта (15 май – 15 октомври 2018) ще е съпътстван от различни инициативи на библиотеката – среща-разговор с част от авторите, включени в антологията и литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, представяне на антологията пред общността след отпечатването й. Събитията, свързани с представянето на изданието произтичат от необходимостта да се потърсят атрактивни, въздействащи и иновативни начини за запознаване с местното литературно наследство

 

 

Нов проект спечели РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово – „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“. В конкурса за малки проекти за 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки - България” проектното предложение на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“ спечели финансиране на обща стойност 5400 лева, 1100 от които собствен принос на бенефициента и партньорите. Основната цел на проекта е повишаване на информационната, комуникационната и финансовата грамотност на потебителите на библиотеката и представители на местната общност чрез първоначално обучение на библиотекари от партньорските библиотеки и последващо обучение на граждани. Проектът е насочен към възрастни потребители на социални, информационни, библиотечни и други услуги (45+). Статистически изследвания в България от последните 3-4 години доказват, че основната финансова грамотност сред възрастното гражданство е много слаба – уменията за управление на личните финанси, уменията за правилен избор на подходящи финансови, например банкови продукти са твърде повърхностни, не са свързани с развитието на технологиите или пък съвсем липсват. Друг проблем е недоброто владеене на новите технологии и съвременните мобилни устройства и използване на целия спектър от техните възможности за информация и комуникация. Този проект е насочен към преодоляване на проблеми от подобен характер в местните общности чрез библиотеките. Партньори по проекта са Градска библиотека – Севлиево и библиотеката при НЧ „Васил Левски – 1922“ – с. Яворец.

1 2 3 4 5 ...14 15 16 17 18 19 20

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта