Актуално


 

„Благодетелите в архивите” на РБ „Априлов-Палаузов”–
част от празничната програма за патронния празник
на Национална Априловска гимназия в Габрово

 

По повод патронния празник на Национална Априловска гимназия в Габрово на 12 януари 2018 година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” бе посетена от учениците от X „д” клас с класен ръководител Стефка Цонева.

Младежите бяха подготвили литературно четене – исторически преглед с внушения под наслов „Благодетелите в архивите”  (начало – 11.00 ч., зала за събития на библиотеката) – инициативата бе част от официалната празнична програма за патронния празник и илюстрираше събития около създаването на гимназията – първото светско училище в България, на усилията на нейните благодетели и спомоществователи, историята на първите преподаватели в нея, необикновените им житейски съдби и непреходното им наследство за поколения българи, Европа и света.

Нина Иванова, гл. библиотекар и завеждащ отдел „Краезнание” в библиотеката разказа за функциите на отдела, съхраняващ, систематизиращ и предоставящ публикации, документи и материали за Габровския край.

Мая, Елиф, Цветомила, Диана и Цветелина - ученици от Х „д” клас прочетоха публикации из фондовете на библиотеката, подбрани от самите тях с помощта на преподавателя по история в НАГ г-жа Пенка Петрова и на екипа на отдел „Краезнание”.

Младите хора пожелаха да посетят всички отдели на библиотеката, водени от библиотекаря и PR Анелия Мутафчиева. Запознаха се с правилата за функциониране на библиотечната система, с десетичната класификация, според която всяка книга получава свое уникално място и с библиографското описание, съдържащо основните данни за всеки книжен документ и съставляващо градивния елемент на библиотечните каталози – елекронни и традиционни.

Учениците демонстрираха неподправен интерес и за пореден път се увериха в многобройните възможности на библиотеката като образователна и културна институция със свое запазено място през целия професионален и творчески път на човека.

 

 

 

 

 

 

 

Любопитни новини, забавни реклами и афиши, истории и случки от обществения живот на габровци от близкото и не чак толкова близко минало, може да намерите на най-новата платформа на Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов" - Габрово. "Изрезки от миналото" е един опит на библиотекарите от отдел "Краезнание" да покажат интересни моменти, запечатани в позабравени книги и вестници. Разгледайте с усмивка сайта на адрес https://libgabrovo.wixsite.com/izrezki . Очакваме Вашите отзиви и коментари!

 

 

БЛАГОДАРИМ НА ДАРИТЕЛИТЕ!

 

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. През 2016 година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” за поредна година получи множество дарения от различни източници: поименно и анонимно, от физически лица и организации – общо 1658 тома книги, периодични издания, ноти и нетрадиционни носители на информация постъпиха в различните отдели на библиотеката. Даренията, получавани от личните колекции на читатели и граждани са сверявани с електронните и традиционни каталози поддържани в библиотеката и са използвани за попълване библиотечните колекции на отделите.


Традиционен жест правят редакциите на вестниците „100 вести” – Габрово и „Росица” – Севлиево с дарение на годишен абонамент. По-големи дарения са получени от НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ – по линия на депозита във фондовете на габровската библиотека влизат книги от различни области на знанието: както художествена литература, така и книги от област история, политика, селско стопанство, езикознание, литературознание и др. Големи дарения се получиха от библиотеките при СУ „Св. Кл. Охридски”, от библиотеката при НБУ и Стопанска академия – Свищов. Голямо дарение от над 350 тома, предимно с местни краеведски издания и отраслова литература – в областите техника, машиностроене, компютърни науки, бизнес и управление направи издателство „Екс-прес“ – Габрово, а УНИБИТ – София дариха книги в област  библиотечно дело и мениджмънт. По-крупни дарители с лични дарения са Здравко Кузев, Георги Георгиев, Росица Йорданова, Росинка Колева, Гергина Влахова, Стела и Христо Досеви – книги и периодика, Катя Гечева-Стоянова – периодика, Иван Шишков – абонамент за периодика, Иван Стоянов – списания в областта на изкуството. За поредна година повечето местни автори с желание даряваха своите нови книги на библиотеката – Велизар Велчев („Тичащо перо”), Йордан Хаджиев („По следите на думите: Роман”), Ангел Ангелов („Габровският възрожденски род Априлови”), Любомир Димитров („Село Керека”), Венелин Бараков („Глад за насъщното: Есета”), Стоян Цонев („На бял камък не стъпих: Изповеди”), Генчо Витанов („Коледна луна: Стихотворения”), Елена Христова („Мида в чекмедже”), Емилия Търновска „Шоколадко: Приказки за деца от 3 до 9 години”), Мария Шандуркова с преводна книга на Сергей Есенин ("Поезия: Стихове за природата и любовта"). Книги и периодични издания даряват и нашите партньори: РИМ – Габрово  („Известия на РИМ – Габрово. Т. 3.” и „Православни храмове в Габровско”), АЕК „Етър”, Държавен архив – Габрово, Териториално статистическо бюро, ДХС, Природен парк „Българка“ – всички те дарили безвъзмездно свои издания на библиотеката.   


Справочните колекции на габровската библиотека се обогатиха с ново дарение, направено от г-н Тодор Тодоров, съавтор на енциклопедията „България в Първата световна война 1914-1918: Кратка историческа енциклопедия”. Чрез  ББИА бяха получени 6 заглавия от Петя Караколева. Книгите вече са на разположение на читателите в библиотеката.


Дарения са получени от редакцията на списание „Критика и хуманизъм”, издателство „Нов живот”, фондация „Комунитас” с целогодишен абонамент на в. „Култура”, от Михаил Вешим с абонамент на в. „Стършел”, списание „Звук и светлина”, редакцията на вестник „Свободен народ” и др. Партньори от други библиотеки, организации и учреждения целогодишно даряваха търсени от библиотеката заглавия,  преглеждайки рубриката Търсим / Предлагаме от сайта на РБ – Габрово.    

       
Дарения библиотеката получи и от редица регионални библиотеки в страната по повод своята 155-та годишнина.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта