Лекарски бисери


 

Причина за счупването — паднал от магаре… Фамилна анамнеза — необременена (баща и майка не са падали от магаре)…“ (из анамнеза)

 

„На вечерна визитация болните прекараха нощта спокойно…“ (рапорт за нощно дежурство в клиника)

 

„Борбата срещу изкуственото хранене трябва да се пренесе към преодоляване на модното увлечение да се «пази линия» сред майките, чрез … даване на личен пример, и др.“ (учебник по социална хигиена)

 

„Столът трябва да се нагажда към естествените извивки на гръбначния мозък.“ (учебник по хигиена)

 

„Токсико-иритативните бронхити се срещат главно при хлебарки, текстилци и дърводелци…“ (учебник по хигиена)

 

„Целта на къпането е чрез изтривалка, сапун и вода да се смъкнат нечистотиите от тялото…“ (учебник по хигиена)

 

„Заслугата … принадлежи на Громашевский, който предизвиква експериментално инфекции у хора, а по-късно и у животни…“ (учебник по инфекциозни болести)

 

Лекция по материалознание – Медицински Колеж Пловдив

 

"Няма мост да не става и жена да не дава!"

 

"Подобно на мъжете, при понижаване на температурата восъкът се свива" 

 

"Най-важният уред в зъботехническата лаборатория е касовия апарат"

 

"При едно неправилно боравене с волтовата дъга, пътят ви минава направо през дърводелеца"

 

"...мостът беше от титан и като го сваляхме, от устата на пациента хвърчаха искри като от корабостоителница"

 

"Понякога се случва пациентът да е с дифузен цвят на зъбите - като колзетни чинии." 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта