Отдел "Краезнание"


 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
9.00 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

ЗА КОНТАКТИ:
Нина Иванова,

Ина Божкова,

Красимира Петкова
тел.: 066 807 101
e-mail: libgbkr@abv.bg

 

Отделът събира, съхранява и предоставя за ползване на регистрирани читатели фонд от книги, вестници, списания и юбилейни листове, електронни носители на информация, свързани с Габрово и Габровския край. Притежава уникална сбирка от издания на местни творци от 1878 г. до днес.

 

Към отдела е обособен фонд „Старопечатни книги, редки и ценни издания”, излизали в периода 18-19 век на български, руски, сръбски, църковнославянски, немски, италиански, френски, гръцки, турски, полски и английски езици. Част от изданията на български език са дигитализирани и са представени на сайта: http://kin.libgabrovo.com/

 

На разположение на читателите са и национални и местни периодични издания от 1878 до днес. Габровските вестници и част от списанията до 1944 г. са дигитализирани и са достъпни на сайта „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат”: http://e-lib.libgabrovo.com/

 

В отдела се поддържа справочен апарат, с помощта на който е разкрито съдържанието на публикациите – част от картотеките са в традиционен фишов вид, а повече от 150 000 описания – в автоматизирани бази данни.

В база данни „Аналитични описания” са включени библиографски данни за публикации в книги, части от книги, списания и вестници, свързани с Габрово и региона.

В база данни „Културно-исторически и архитектурни обекти” е включена фактографска информация за повече от 120 обекта в Габровска област.

База данни „Портрети” - включва изображения на личности от края (до момента за 127 личности).

База данни „Картички” – включва описания на дигитализирани картички от фонда на отдела.

Служебна база данни „Персоналия” съдържа биографична и фактографска информация за личности, свързани с регион Габрово.

 

Отдел „Краезнание” подпомага с наличните документи, библиографска и фактографска информация регионални проучвания и изследвания за историята и съвременното развитие на Габрово и Габровския край, за личности и събития от древността до наши дни.
Изработват се устни и писмени библиографски справки, извършва се информационно издирване, изготвят се календари на бележити дати и събития, пходреждат се витрини и изложби. Тук може да получите консултация при самостоятелно издирване на информация.


Към отдела са разкрити две специализирани читални, с едно компютъризирано работно място.

Фондът е на специален достъп. Ползването и услугите са записани в отделен правилник.

 

Отделът е основен център на библиографията по краезнание за Габровския регион. Работи съвместно с отделите в Ловеч, Плевен и Велико Търново в рамките на краеведско обединение „Мизия”.


Ценоразпис

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта