Направление "Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация"


РАБОТНО ВРЕМЕ:
  8.30 – 12.00 ч.

12.30 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

ЗА КОНТАКТИ:
Светла Лазарова
тел.: 0878 649 772
e-mail: libgbkok@abv.bg

 

Отделът комплектува текущо и ретроспективно, регистрира, обработва и предоставя за ползване библиотечни документи, придобити чрез покупка, абонамент, дарение или депозит. Проучва книжния пазар, издирва информация, осъществява контакти, в т.ч. и чрез електронен достъп с разпространители, издателства, редакции, книжарници, дарителски организации и лица и изготвя заявки към доставчици на книги, нетрадиционни носители на информация и периодика. Основната стратегическа цел е да се осигури навременен достъп до необходимите за читателите информационни източници. Обработва според изискванията на библиотечните стандарти получените документи, каталогизира и ги предоставя на обслужващите звена за ползване. Приема дарения и оформя документи за тях. Отговаря за годишния абонамент на периодичните издания, с оглед на читателското търсене. Съвместно с обслужващите отдели периодично прочиства библиотечните фондове. Поддържа система от: Инвентарна книга и Книга за движение на фондовете; Генерален каталог на книгите в конвенционален вид (от 1945 г. до днес); електронен каталог на книги и нетрадиционни носители на информация (от 1994 г. до днес), както и електронен каталог на периодичните издания; ретроспективно е изработен каталог на книгите от Освобождението (1878 г.) до 1944 г., както и на книгите на български език от периода 1944-1991 г.; електронен каталог на старопечатните издания (1806-1878 г.).

 

В отдела се поддържат и различни бази данни. Отдел КОК участва в различни проекти и програми на конкурсен принцип към Министерство на културата като: „В помощ на книгата”; „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и др. Годишно в отдела постъпват 5-6 хиляди библиотечни единици на български и чужди езици. Към момента библиотеката притежава  255 500 тома книги; 3800 периодични издания; 4100 графични, картографски и нотни издания, 4600 AK, CD, DVD и VHS

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта