Отдел ''Експертно-консултантска и координационна дейност''


РАБОТНО ВРЕМЕ:
  9.00 – 12.00 ч.

12.30 – 17.00 ч.
от понеделник до петък

 

ЗА КОНТАКТИ:
Светла Лазарова
e-mail: metod_ap@abv.bg

 

Оказва експертно-консултанска и квалификационна помощ по основните дейности на читалищни и училищни библиотеки от Габровска област. Реализира годишни квалификационни програми за библиотекарите от региона.


Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в областа на местните и държавните власти.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта