Детски отдел


 

   РАБОТНО ВРЕМЕ:

   9.00 – 18.30 ч. лятно работно време

   9.00 – 17.30 ч. зимно работно време

   от понеделник до петък

 

   ЗА КОНТАКТИ:
   Павлина Велева
   тел.: 066 806 327

   e-mail: do_gabrovo@abv.bg

 

 

Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 4 до 14 годишна възраст.

 

Отделът притежава фонд от художествена, учебна и справочна литература от различни отрасли на знанието, периодични издания, филми, колекция от DVD, компактдискове, видеокасети и аудиокасети.

 

Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома.

Възможности за извършване на справки в различни области на знанието, в т. ч. чрез достъп до електронни библиотечни и интернет ресурси; за провеждане на уроци по библиотечно – библиографски знания; за организиране на мероприятия с цел популяризиране на детското четене.

 

На разположение е читалня и компютри за самостоятелна работа в локална мрежа и в Интернет.

Стремежът ни е не само да удовлетворим информационите и културни потребности на децата и юношите, но да се опитаме, заедно с тях, да превърнем посещението и срещата с книгата в предпочитано удоволствие.

 

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта