Хуманитарни науки


 

ПИ902/904                                        91703    

Г 62

     ГОДИШНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ  = Annuaire du musee national archeologique / БАН - Национален археологически музей; Ред. кол. Димитър Овчаров - отг. ред. и др. - София : Аргес, 1992 - . - 23 см

    13. In Honorem professoris Violetae Volkova-Neseva Виолета Волкова-Нешева ad multos annos. - 2016. - 483 с., с ил.

    13 564921 -5300000207665 /2017->ПК -Ч1

 

7.03                                              

И 22

Иванова, Благовеста

    История на изкуството  : За студентите по архитектура и строителство и архитектура на сгради и съоръжения / Благовеста Иванова . - София : Сиела, 2015 - . - 29 см

    2. - 2017. - 226 с., с ил., табл. + 1CD

    Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. с. 185 - 186. - Азб. показалци

 Изкуство - история - учебници за ВУЗ

2 564920 -5300000207658 /2017->ПК -Ч1      

 

949.72.03                                              

В 80

Войников, Живко и др.

    Древнобългарският календар и именникът на българските владетели - митове и реалност  : Един паметник на древнобългарската астрология / Живко Войников, Иван Войников ; Предг. Тодор Чобанов ; Ред. Димитър Николов . - София : Сиела, 2017. - 340 с. : с ил., табл. ; 23 см

Прабългари - история и култура

Именник на българските ханове

Календар, старобългарски

564779 -5300000208389 /2017->ПК -Ч1

Войников, Иван; Чобанов, Тодор  предг.; Николов, Димитър  ред.     

 

342                                             

К 60

Киселова, Наталия

    Политически права на българските граждани  / Наталия Киселова ; Ред. Николай Алексиев . - София : Сиела, 2017. - 428 с. ; 23 см

Права и задължения на гражданите - България - политически проблеми

564778 -5300000208396 /2017->ПК -Ч1

Алексиев, Николай  ред.     

 

349.2                                                

М 61

Милованов, Кругер Стоянов

    Трудов договор  : Сключване, изменение, прекратяване / Кругер Милованов ; Ред. Свилена Ралчева . - 3. прераб. и доп. изд. - София : Труд и право, 2016. - 516 с. ; 21 см

Трудови договори - България

564883 -5300000207511 /2017->ПК -Ч1

Ралчева, Свилена  ред.     

 

949.72.03                                              

В 80

Войников, Добри Попов

    Кратка българска история  / Добри Войников ; Прев. на съвр. бълг. ез. Николай Иванов Колев . - София : ГУТА-Н, 2017. - VIII, 92 с. : с факс. ; 21 см

564915 -5300000207672 /2017->ПК -Ч1

Колев, Николай Иванов  прев.     

 

323(497.2)                                              

С 75

Стефанов, Огнян Борисов

    Господари на моргата  / Огнян Стефанов ; Ред. Надя Дончева . - София : Слънце, 2017. - 320 с. ; 20 см

Стопански престъпления - България

България - вътрешна политика

Банки - България

564846 -5300000209133 /2017->ПК -П

Дончева, Надя  ред.     

 

001                                              

М 55

Миланов, Милан А.

    Тайните подземия на България  : Ч. 1 - / Милан А. Миланов . - София : Издателско Ателие Аб, 2008 - . - 21 см

    14. Съкровищата на прокълната планина Шаста и др. - [ 2017 ], София : Везни-4. - 352 с. : с ил.

     Съдържа и: Тайнствен остров в блатата на Аржентина. Загадката Коньова в Западен Сибир. Лунният владика. Мраморният град. Кавалерията на Вълчан войвода. Програмирана случайност. Лунната обсерватория край село Байлово. Съкровищницата на скитите. Въртоп Кале. Мистичната Чит кая    

Археологически паметници

Космология

Парапсихология

Цивилизация - история

Природни явления

14 564909 -5300000207207 /2017->ПК -П

 

902/904                                         

Х 70

Хотън, Брайън

    Откраднати съкровища  : Откриването на изгубени богатства, потънали кораби, затрупани подземия и други отдавна забравени артефакти / Брайън Хотън ; Прев. [ от англ. ] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2017. - 256 с. : с ил. ; 21 см

Археологически находки - популярна литература

Паметници - история - популярна литература

Култура - история - популярна литература

564740 -5300000208006 /2017->ПК -П 564741 -5300000208099 /2017->ПК -П

Божилов, Венцислав  прев.     

 

78                                              

Ц 80

Цонев, Цонко Здравков

    Кметълски истории  : Катунът от Каварна : Световните рок легенди в България / Цонко Цонев ; Ред. Марта Генчева ; Ил. Илиян Савков ; Фотогр. Красена Ангелова . - София : Enthusiast, 2017. - 128 с. : с ил., [8] л. цв. ил. ; 21 см

Рок музика - история

Музиканти - България - история

Музикални фестивали и конкурси - България

564762 -5300000208273 /2017->ПК -П 564763 -5300000208280 /2017->ПК -П

Генчева, Марта  ред.; Савков, Илиян  ил.; Ангелова, Красена  фотогр.     

 

343/344                                          

Б 34

Беленски, Радостин Георгиев

    Разследване на престъпления против личността  : Убийство. Телесна повреда. Блудство. Изнасилване / Радостин Беленски ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - София : Сиела, 2010. - 304 с. ; 20 см. - (Серия Криминалистика ; N 1)

Престъпления против личността - България

Предварително разследване - България

Криминалистика - България

България - право

564772 -5300000208327 /2017->ПК -П

Цаковска, Милена  ред.; Гочев, Михаил  ред.     

 

342                                              

П 47

Петров, Васил Крумов

    Общият административен акт  : Административнопроцесуален режим / Васил Петров ; Ред. Николай Алексиев, Стоян Ставру . - София : Сиела, 2017. - 407 с. ; 21 см. - (Предизвикай правото)

Административен акт - България

България - право

564776 -5300000208310 /2017->ПК -П

Алексиев, Николай  ред.; Ставру, Стоян  ред.     

 

32                                              

А 45

Акьол, Чийдем

    Реджеп Таип Ердоган  : Биография / Чийдем Акьол ; Прев. от нем. Екатерина Войнова ; Ред. Димитър Николов . - София : Сиела, 2017. - 380 с. ; 23 см

Ердоган, Реджеп Таип - биографски материали

Политици, турски

Политика - Турция

Президенти, турски - биографии

564777 -5300000208303 /2017->ПК -П

Войнова, Екатерина  прев.; Николов, Димитър  ред.; Ердоган, Реджеп Таип  за него    

 

796.4                                               

Р 32

Ралчев, Стефан

    Златните 8  : Един отбор, 7 години, 81 медала / Стефан Ралчев ; Предг. Християна Тодорова ; Ред. Венета Янева . - София : Сиела, 2017. - 273 с. : [16 л.] цв. ил. ; 23 см

Спортисти, български

Художествена гимнастика - България

564781 -5300000208365 /2017->ПК -П

Тодорова, Християна  предг.; Янева, Венета  ред.     

 

159.9                                               

И 30

Игълман, Дейвид

    Мозъкът - това си ти  / Дейвид Игълман ; Прев. от англ. Елена Филипова ; Ред. Катя Найденова . - София : Сиела, 2017. - 207 с. ; 23 см

Неврофизиология

Психология

Мозък - физиология

564780 -5300000208372 /2017->ПК -П

Филипова, Елена  прев.; Найденова, Катя  ред.     

 

316.3                                               

М 53

Мийд, Маргарет

    Да пораснеш в Нова Гвинея  : Сравнително изследване на примитивното възпитание / Маргарет Мийд ; Прев. от англ. Христина Иванова . - София : Ерове, 2017. - 432 с. ; 20 см

Личност - Нова Гвинея - социологически проблеми

Нова Гвинея - етнография

Възпитание в семейството

564845 -5300000209140 /2017->ПК -П

Иванова, Христина  прев.     

 

791.43/.45                                              

Б 37

Бенуа, София

    Елизабет Тейлър  : Клеопатра на Холивуд : [ Биография ] / София Бенуа ; Прев. [ от англ. ] Татяна Ангелова . - София : Паритет, 2017. - 232 с. : с ил. ; 21 см

Тейлър, Елизабет Роузмънд ( 1932 - 2011 ) - биографии

Киноартисти, американскиbбиографии

564848 -5300000209058 /2017->ПК -П

Ангелова, Татяна  прев.; Тейлър, Елизабет  за нея     

 

791.43/.45                                              

Б 37

Бенуа, София

    Грета Гарбо  : Изповедта на един паднал ангел : [ Биография ] / София Бенуа ; Прев. от англ. Наташа Стоянова . - София : Паритет, 2017. - 272 с. : с ил. ; 21 см

Гарбо, Грета ( 1905 - 1990 ) - биографии

Киноартисти, американски - биографии

564847 -5300000209065 /2017->ПК -П

Стоянова, Наташа  прев.; Гарбо, Грета  за нея     

 

78                                               

Б 37

Бенуа, София

    Мадона  : Никой не вижда сълзите ми : [ Биография ] / София Бенуа ; Прев. [ от англ. ] Петя Талева . - София : Паритет, 2017. - 256 с. : с ил. ; 21 см

Мадона - биографии

Певци, американски - биографии

Поп музика

564849 -5300000209072 /2017->ПК -П

Талева, Петя  прев.; Мадона  за нея     

 

792.07                                              

А 23

Агеева, Зинаида

    Аз лекувах Висоцки  / Зинаида Агеева ; Прев [ от рус. ] Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2017. - 232 с. : с ил., ; 21 см

Висоцки, Владимир

Драматични артисти, съветски - спомени

Музикални изпълнители, руски - спомени

Киноартисти, руски - спомени

564859 -5300000209195 /2017->ПК -П

Висоцки, Владимир  за него; Цветкова, Горанка  прев.     

 

001                                             

М 33

Марс, Джим

    Контрол на населението  : Как корпоративните собственици ни убиват / Джим Марс ; Прев. от англ. Огнян Илиев ; Ред. Димитър Козарев . - София : Дилок, 2016. - 384 с. ; 24 см

Глобализация

Тайни общества

Билдерберги

564863 -5300000209188 /2017->ПК -П

Андреева, Людмила  прев.; Козарев, Димитър  ред.     

 

323(4/9)                                        

Ц 24

     Царство на маслини и пепел  / Състав. Айлет Уолдман, Майкъл Шейбон ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева ; Ред. Владимир Молев. - София : Millenium, 2017. - 352 с. ; 23 см

Ционизъм - популярна литература

Еврейски въпрос - популярна литература

564862 -5300000209171 /2017->ПК -П

Уолдман, Айлет  състав.; Шейбон, Майкъл  състав.; Терзиева, Маргарита  прев.; Молев, Владимир  ред.     

 

159.9                                               

Б 16

Бакмън, Линда

    Еволюция на душата  / Линда Бакмън ; Прев. от англ. Марина Симеонова . - Пловдив : Хермес, 2017. - 304 с. ; 20 см. - (Феникс)

Личност - психология - популярна литература

Прераждане

Метафизика

Хипноза

564857 -5300000209119 /2017->ПК -П

Симеонова, Марина Огнянова  прев.     

 

17                                               

Л 93

Лърнър, Хариет

    Правилата на брака  / Хариет Лърнър ; Прев. от англ. Снежана Милева . - Пловдив : Хермес, 2017. - 232 с. ; 20 см. - (Психология за всеки ден)

Семейство и брак - социологични проблеми

Взаимоотношения - между половете

Семейна етика

564853 -5300000209010 /2017->ПК -П

Милева, Снежана Цветанова  прев.     

 

17                                              

Щ 19

Щал, Щефани

    Да, ама не! ( Искам, но не ми стиска! )  : Разпознай страха от обвързване и го преодолей : Помагало за засегнатите и за техните партньори / Щефани Щал ; Предг. Мадлен Николаева Алгафари ; Прев. [ от нем. ]  Антон Даракчиев . - София : Алгафари, 2017. - 312 с. ; 20 см

Взаимоотношения - между половете

Личност - психология

Семейни отношения

564854 -5300000209027 /2017->ПК -П

Алгафари, Мадлен Николаева  предг.; Даракчиев, Антон  прев.     

 

941/949                                         

П 37

Первушин, Антон Иванович

    Окултните тайни на Третия райх  / Антон Первушин ; Прев. [ от рус. ] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2016. - 304 с. : с ил. ; 21 см

Националсоциализъм - Германия - история

Окултизъм

Тайни общества

564850 -5300000209089 /2017->ПК -П

Мандаджиева, Лиляна  прев.     

 

159.9                                               

К 92

Кръчли, Лий

    Как да бъдем щастливи  : ( Или поне по-малко тъжни ) / Лий Кръчли ; Прев. [ от англ. ] Силвия Иванова ; Ред. Ивета Кючукова . - [ София ] : Art Publishing, [2017]. - [ 160 ] с. : с ил. ; 20 см

Самоусъвършенстване

564851 -5300000209096 /2017->ПК -П

Иванова, Силвия  прев.; Кючукова, Ивета  ред.     

 

941/949                                         

Ш 97

Шурлов, Сергей

    Хитлер и РСХА  / Сергей Шурлов ; Прев. [ от рус. ] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2016. - 256 с. ; 21 см

Хитлер, Адолф ( 1889 - 1945 ) - биографии

Германия - история

Разузнаване, военно

564852 -5300000209003 /2017->ПК -П

Мандаджиева, Лиляна  прев.; Хитлер, Адолф  за него     

 

941/949                                         

Г 79

Грейг, Олга Ивановна

    Чърчил и древната тайна на " Заговора на рептилите "  / Олга Грейг ; Прев. [ от рус. ] Лидия Шведова . - София : Паритет, 2016. - 280 с. ; 21 см

Чърчил, Уинстън Ленард Спенсър ( 1874 - 1965 ) - биографии

Политици, английски - биографии

Разузнаване - Великобритания - история

564860 -5300000207269 /2017->ПК -П

Шведова, Лидия  прев.; Чърчил, Уинстън Ленард Спенсър  за него     

 

941/949                                         

М 77

Млечин, Леонид Михайлович

    Един ден без Сталин  : Драматичната история на отбраната на Москва / Леонид Млечин ; Прев. [ от рус. ] Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2017. - 320 с. ; 21 см

Велика Отечествена война - СССР - популярна литература

564861 -5300000209157 /2017->ПК -П

Цветкова, Горанка  прев.     

 

21                                               

Л 94

Льоноар, Фредерик

    Сократ, Иисус, Буда  : Трима наставници в изкуството на добрия живот / Фредерик Льоноар ; Прев. от фр. Владимир Атанасов . - София : Колибри, 2017. - 280 с. ; 20 см. - (Духовност и самоусъвършенстване)

Религия - философия

Самоусъвършенстване

564871 -5300000207375 /2017->ПК -П

Атанасов, Владимир  прев.     

 

29                                              

Р 78

Розенщайн, Любомир

    Вътрешният лечител  : Пътят на йога : Спокойствие, здраве, благополучие и живот в XXI век / Любомир Розенщайн ; Ред. Симеон Айтов . - София : Колибри, 2017. - 272 с. ; 20 см. - (Духовност и самоусъвършенстване)

Йога

Биоенерготерапия

Психотерапия

564872 -5300000207382 /2017->ПК -П

Айтов, Симеон  ред.     

 

159.9                                                

H 87

Грос, Стивън

    Осъзнат живот  : Как изгубваме и отново намираме себе си / Стивън Грос ; Прев. от англ. Мая Ненчева . - София : Колибри, 2017. - 231 с. ; 20 см

Личност - психология

Самоусъвършенстване

Психоанализа

564875 -5300000207399 /2017->ПК -П

Ненчева, Мая  прев.     

 

14                                              

Ф 40

Фери, Люк

    Трансхуманитарната революция  : Как техномедицината и юберизацията на света ще променят коренно живота ни / Люк Фери ; Прев. от фр. Росица Ташева . - София : Колибри, 2017. - 248 с. ; 20 см

Философска антропология

Биотехнология - социални аспекти

Хуманизъм

564876 -5300000207306 /2017->ПК -П

Ташева, Росица  прев.     

 

805.0                                               

К 79

Коломбо, Фредерика и др.

    [ ПОНС ] PONS Италиански за начинаещи  : Ускорен курс / Федерика Коломбо, Емануела Мари в сътрудничество с Марина Баруцо ;  Ил. Анна Рита Карино . - 2. изд. - София : ПОНС, 2006. - 172 с. : с цв. ил. + Помагало ; 4 CD ; 23 см. - (Да научим сами)

Италиански език - учебни помагала

564881 -5300000207405 /2017->ПК -П

Мари, Емануела; Баруцо, Марина; Карино, Анна Рита  ил.     

 

351/354                                         

Б 92

България. Закони и др. п.

     Кодекс на труда  : [ Съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 30 март 2017 г. ]. - София : Труд и право, 2017. - 240 с. ; 22 см

Труд - България - законодателни и директивни материали

Кодекс на труда - България

564884 -5300000207450 /2017->ПК -П 564885 -5300000207528 /2017->ПК -Б 564886 -5300000207535 /2017->ПК -Б 564887 -5300000207542 /2017->ПК -Б      

 

931/939                                         

К 78

Колев, Николай Иванов

    Йордан  : Гетика '' За произхода и деянията на гетите '' ; Римска история - извадки : Написани до 551 година. Малх  : Византийска история : Написана около 474 - 480 години / Николай Иванов Колев . - София : ГУТА-Н, 2017. - 124 с. ; 21 см

Готи - история

Византия - история

564898 -5300000207153 /2017->ПК -П 564899 -5300000207146 /2017->ПК -К      

 

931/939                                         

К 78

Колев, Николай Иванов

    Приск  : Посланик при Атила - откъси : Написана около 448 година / Николай Иванов Колев . - София : ГУТА-Н, 2017. - 52 с. ; 21 см

Древен Рим - история

564896 -5300000207139 /2017->ПК -П 564897 -5300000207122 /2017->ПК -К      

 

336                                             

С 62

Стайнмец, Грег

    Най-богатият човек на всички времена  : Епохата и животът на Якоб Фугер / Грег Стайнмец ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2015. - 286 с. ; 21 см

Фугер, Якоб - биографии

Банкери, немски - биографии

564902 -5300000207177 /2017->ПК -П

Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова  прев.     

 

11/13                                           

П 56

Пиърс, Пени

    Честотата на вибрациите  : Енергийната промяна на духовното и материалното в Ерата на Интуицията / Пени Пиърс ; Прев. Маргарита Спасова . - София : Кръгозор, 2013. - 318 с. : с табл. ; 21 см

Личност - духовно усъвършенстване

Парапсихология

564901 -5300000207160 /2017->ПК -П

Спасова, Маргарита Емилова  прев.     

 

07                                              

Б 65

Борисова, Албена

    Зад гърба на КГБ  / Албена Борисова . - София : Бълг. бестселър, 2010. - 159 с. ; 20 см

Журналисти, български - спомени

564908 -5300000207214 /2017->ПК -П      

 

338.48                                              

А 87

Арнаудов, Борис

    Планински конен туризъм в България  / Борис Арнаудов . - София : Нова звезда, 2017. - 32 с. ; 20 см

Алтернативен туризъм - България

564914 -5300000207689 /2017->ПК -П     

 

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта