Хуманитарни науки


 

941/949                                         

М 16

Майер, Курт

    Гренадирите от SS в бой  : [ Мемоари ] / Курт Майер ; Прев. [ от нем. ] Марин Гинев . - София : Прозорец, [2017]. - 360 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Хроника)

Майер, Курт - спомени

Германия - история

Втора световна война история - история

565349 -5300000213918 /2017->ПК -П

Гинев, Марин  прев.     

 

930                                             

К 96

Къминс, Джоузеф

    Великите съперници в историята  : Когато политиката стане лична / Джоузеф Къминс ; Прев. [ от англ. ] Светломира Гюрова . - София : Прозорец, 2017. - 328 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Поредица Хроника)

История, обща - личности

565350 -5300000213901 /2017->ПК -П

Гюрова, Светломира  прев.     

 

908                                              

Ф 57

Фицрой, Чарлс

    Султанският Истанбул за пет куруша на ден  / Чарлс Фицрой ; Прев. от англ. Милена Варзоновцева . - София : Прозорец, 2017. - 160 с. : с ил., сх. ; 20 см

Истанбул

Османска империя - история

565351 -5300000213895 /2017->ПК -П

Варзоновцева, Милена  прев.     

 

29                                              

С 47

Смит, Джо

    Същността на будизма  / Джо Смит ; Прев. [ от англ. ] Ирина Манушева . - София : Прозорец, 2017. - 191 с. ; 20 см. - (Източна библиотека)

565353 -5300000213871 /2017->ПК -П

Манушева, Ирина Борисова  прев.     

 

949.72.03                                              

О-33

Овчаров, Николай Димитров

    Цар Калоян - пълководецът  / Николай Овчаров ; [ Худож. Васил Горанов ] . - София : Захарий Стоянов, 2017. - 199 с. : с цв. ил., табл., к. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест)

Калоян, цар български, 1168?-1207

565362 -5300000213987 /2017->ПК -П

Горанов, Васил Иванов  худож.     

 

32                                              

К 72

Ковачев, Пенчо Златанов

    Петър Младенов - цялата истина  / Пенчо Ковачев . - София : Захарий Стоянов, 2016. - 335 с. : с ил. ; 24 см

Младенов, Петър Тошев, 1936-2000 - биографии

565363 -5300000213970 /2017->ПК -П      

 

002                                              

К 69

     Книга, книжовност, книгоиздаване  / Състав. Васил Загоров, Алберт Бенбасат. - 2. изд. - София : За буквите - О писменехь, 2017. - 292 с. : с портр., табл. ; 23 см

Книгоиздаване - България - история - сборници

Библиография - България - история - сборници

565403 -5300000214458 /2017->ПК -Ч1 565404 -5300000214472 /2017->ПК -П 565405 -5300000214465 /2017->ПК -Б

Загоров, Васил Йорданов  състав.; Бенбасат, Алберт Нисим  състав.     

 

949.72.06                                               

Р 29

Райчевски, Стоян Чилов

    България под комунистическия режим 1944 - 1989  / Стоян Райчевски . - София : Симолини 94, 2016. - 431 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Нова история - България

България - история - нова история - 1944-1989

България - история

565411 -5300000214533 /2017->ПК -Ч1 565412 -5300000214540 /2017->ПК -П      

 

78                                              

Т 79

Трайчев, Тодор

    Най-доброто предстои  / Тодор Трайчев . - София : Фонд. Буквите, 2017. - 116 с. ; 20 см

Естрадни певци, български - спомени

565410 -5300000214526 /2017->ПК -П      

 

74                                              

М 44

Мегалов, Благо

    Свещица пред вечния огън и други карикатури ...  / Благо Мегалов . - София : Фонд. Православие България, 2014. - 308 с. : с ил. ; 20 см

Карикатура, българска - албуми

565409 -5300000214519 /2017->ПК -П      

 

159.9                                               

Х 24

Хамилтън, Дейвид

    Аз обичам себе си  : Практически наръчник за тренировки по обич към себе си / Дейвид Хамилтън ; Прев. Евелина Пенева . - София : Монт, 2017. - 288 с. ; 20 см. - (Колекция от знания. Избрано от Луиз Хей)

Личност - психология

Медитация

Самовнушение

565441 -5300000214830 /2017->ПК -П 565442 -5300000214847 /2017->ПК -П

Пенева, Евелина  прев.     

 

342                                             

В 80

Войников, Иван

    История на българските държавни символи  / Иван Войников . - В. Търново : Абагар, 2017. - 327 с., 6 л. : цв. ил. ; 24 см

Нация, българска - символи - история

Хералдика, българска - история

565438 -5300000214809 /2017->ПК -Ч1 565439 -5300000214816 /2017->ПК -П      

 

327                                             

Ф 55

Финк, Карол К.

    Студената война  : Международна история / Карол К. Финк ; Прев. Ивелина Ватова . - София : Ашур, 2017. - 420 с. : с ил. ; 23 см

Студена война - история

565437 -5300000214793 /2017->ПК -П

Ватова, Ивелина  прев.     

 

931/935                                         

У 70

Уотърс, Мат

    Древна Персия  : Кратка история на Ахеменидската империя, 550 - 330 г. пр. Хр. / Мат Уотърс ; Прев. Бистра Рушкова . - София : Ашур, 2017. - 328 с. : с ил. ; 23 см

Персия - история, древна

565435 -5300000214786 /2017->ПК -Ч1 565436 -5300000214779 /2017->ПК -П

Рушкова, Бистра  прев.     

 

801.3                                                

П 36

Пенчева, Майа Стефанова и др.

    Английско-български и българско-английски речник  / Майа Пенчева, Александра Багашева = English-Bulgarian and Bulgarian-English dictionary / Maya Pencheva, Alexandra Bagasheva . - София : Наука и изкуство, 2017. - 1055 с. ; 17 см

Английски език - речници, английско-български

Български език - речници, българо-английски

565450 -5300000214922 /2017->ПК -Ч1 565451 -5300000214939 /2017->ПК -П

Багашева, Александра Божидарова; Pencheva, Maya; Bagasheva, Alexandra     

 

159.9                                               

М 45

Мей, Роло

    Смелостта да твориш  / Роло Мей ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Изток-Запад, 2017. - 181 с. ; 20 см

Творчество - психология

565478 -5300000215226 /2017->ПК -П

Кожухаров, Кънчо Иванов  прев.     

 

159.9                                               

П 42

Петерман, Франц и др.

    Работа с деца с агресивно поведение  / Франц Петерман, Улрике Петерман ; Прев. от нем. Мира Василева . - София : Изток-Запад, 2017. - 528 с. ; 22 см

Детска и педагогическа психология

Дивиантно поведение - при децата

565479 -5300000215219 /2017->ПК -П

Петерман, Улрике; Василева, Мира  прев.     

 

07                                              

Р 93

Рус-Мол, Щефан и др.

    Журналистиката  : Учебник и наръчник / Щефан Рус-Мол, Иво Инджов ;Прев. от нем. Иво Инджов . - 2. актуализирано и прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2017. - 488 с. : с ил., сх., факс. ; 22 см

Журналистика - учебни помагала

Средства за масова информация - учебни помагала

565476 -5300000215202 /2017->ПК -П

Инджов, Иво Стефанов     

 

29                                              

К 69

     Книга на Портите  / Състав., прев. [ от древноегипет. ], комент. и бел. Теодор Леков. - София : Изток-Запад, 2017. - 280 с. : с ил. ; 22 см. - (Свещените книги на Древен Египет ; N 3)

Древен Египет - религия

565477 -5300000215196 /2017->ПК -П

Леков, Теодор Арсов     

 

316                                             

Х 62

Холидей, Райън

    Истината е : Аз лъжа  : Изповедта на един медиен манипулатор / Райън Холидей ; Прев. [ от англ. ] Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток-Запад, 2017. - 378 с. ; 22 см

Масови комуникации

Реклама

Интернет комуникация

565475 -5300000215189 /2017->ПК -П

Костов, Камен Сотиров  прев.; Костов, Боян Каменов  прев.     

 

339.9                                               

С 39

Скарлатов, Николай Христов

    БРИКС  : Към нов световен ред : Бразилия, Русия, Индия, Китай, ЮАР / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2017. - 422 с. ; 22 см

Икономически организации - дейност

Международни отношения

565486 -5300000215172 /2017->ПК -П      

 

808.67                                              

Р 12

Радева, Василка

    Българска лексикология и лексикография  / Василка Радева . - София : Изток-Запад, 2017. - 430 с. ; 24 см

Български език - лексикология и лексикография

565487 -5300000215295 /2017->ПК -Ч1 565488 -5300000215301 /2017->ПК -П

Рангелова, Василка Радева     

 

792                                             

Я 84

Ярцев, Пьотър Михайлович

    Книга за театъра  / Пьотър Ярцев ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски . - София : Изток-Запад, 2017. - 384 с. ; 22 см

Театър, руски - история

Русия - театър - история

Теотрални постановки - Русия

565483 -5300000215264 /2017->ПК -П

Игнатовски, Владимир  прев.     

 

791.43/.45                                              

Ч 22

Чан, Джеки и др.

    Остарях, преди да порасна  / Джеки Чан, Джу Мо ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски . - София : Изток-Запад, 2017. - 368 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Чан, Джеки - биографии

Киноартисти - американски

Кино - американско

565482 -5300000215271 /2017->ПК -П

Мо, Джу; Игнатовски, Владимир Спасов     

 

949.72                                              

В 38

Велев, Григор Петров

    История на българите от Македония  : Т. 1 - / Григор Велев . - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2016 - . - 25 см

    1. 1. Древност и Средновековие. - 2016. - 395 с. : с ил.    

    1. 2. Българското национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия : Признаването на независимата българска църква : Легитимиране на българската нация в Македония, Мизия и Тракия, просветното дело на Българската екзархия в Македония. - 2017. - 312 с. : с ил.

    1. 3. Българското национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия : Създаване на съвременен български книжовен език и книжнина, центрове на българската култура в Македония. - 2017. - 431 с. : с ил.

Българи - Македония - история

Македонски въпрос - история

България - история

1. 1 565492 -5300000215363 /2017->ПК -П 1. 2 565493 -5300000215356 /2017->ПК -П 1. 3 565494 -5300000215349 /2017->ПК -П      

 

930                                             

К 26

Каприев, Георги Теологов

    Механика срещу символика  : Генезисът на новоевропейския историзъм / Георги Каприев . - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2017. - 192 с. ; 21 см

Историография - Западна Европа

565491 -5300000215325 /2017->ПК -П      

 

949.72.04                                              

К 52

Керчова-Пъцан, Лучия и др.

    Букурещ отблизо  : По пътеките на българските възрожденци и ... не само : Научнопопулярен очерк / Лулу Л. Керчова-Пъцан, Лука Ф. Велчов-Деде . - София : Изток-Запад, 2016. - 168 с. : с ил., портр. ; 22 см. - (Забравените българи)

        Съдържа:  Призив към паметта и поуките на историята; / Леонид Георгиев

                          Българските светини в Букурещ - история и съвременно състояние. / Николай Тодоров

Възрожденци - Букурещ

Емигранти, български - Букурещ - история

Букурещ - паметници

565490 -5300000215318 /2017->ПК -П

Велчов, Лука Петров; Георгиев, Леонид Никитов; Тодоров, Николай Николаев     

 

949.72                                              

В 38

Велев, Григор Петров

    История на българите от Македония  : Т. 1 - / Григор Велев . - София : Изток-Запад, 2014 - . - 25 см

    2. Българското националнореволюционно движение в Македония. - 2016. - 624 с. : с ил., портр., факс.

     Съдържа и: Обективност, енциклопедизъм и аналитичен прочит на миналото / Пламен Павлов     

Българи - Македония - история

Македонски въпрос - история

България - история

2 565489 -5300000215332 /2017->ПК -П

Павлов, Пламен Христов     

 

ПИ31                                             II788    

С 73

 

     СТАТИСТИЧЕСКИ ГОДИШНИК  = Statistical Yearbook : National statistical institute / НСИ. - София : НСИ, 1909 - . - 28 см 

    2017. Данни за 2016 год. - 2017

    XXVII, 658 с : с табл., диагр., к.

2017 565474 -5300000215165 /2017->ПК -Ч1      

 

ПИ31                                            

С 73

     СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК  / НСИ. - София : Статистическо изд. и печатница, 1959 - . - 16 см   

    2017. - за 2013 - 2016

    304 с. : с табл., диагр.

     2017 565473 -5300000215158 /2017->ПК -Ч1      

 

1                                               

Л 95

     Любомъдрие  : Архив за българска философска култура : Т. 1 - /  - отг. ред. и др. - [ В. Търново ] : Пан-ВТ, 1996 - . - 21 см. - (Библиотека Интелект)

    1 / Състав. Евлоги Данков ; Ред. кол. Н. Николов и др. - 1996. - 224 с. : с ил.    

    8 / Състав. Росина Данкова, Евлоги Данков. - 2002, В. Търново : Фабер. - 240 с. : с ил.    

    9 / Състав. Росина Данкова, Евлоги Данков. - 2003, В. Търново : Фабер. - 184 с. : с ил.

    10 / Състав. Росина Данкова, Евлоги Данков. - 2004, В. Търново : Фабер. - 200 с. : с ил.    

    15-16. Юбилеен том / Състав. Евлоги Данков, Иван Иванов. - 2012, В. Търново : Ивис. - 408 с. : с ил., факс.

    17-18. Юбилеен том / Състав. Евлоги Данков, Иван Иванов. - 2016, В. Търново : Ивис. - 324 с. : с ил., факс.

Философия, българска - история - сборници

Богословие - България

Естетика - България

Исихазъм

България - философия - религия - естетика

1 565397 -5300000214441 /2017->ПК -Ч1 8 565398 -5300000214434 /2017->ПК -Ч1 9 565399 -5300000214410 /2017->ПК -Ч1 10 565400 -5300000214427 /2017->ПК -Ч1 15-16 565401 -5300000214397 /2017->ПК -Ч1 17-18 565402 -5300000214403 /2017->ПК -Ч1

 

75                                              

М 31

Маринска, Ружа Лазарова

    Гео Милев и изкуството  / Ружа Маринска ; [ Фотогр. Цветан Четъшки ] = Geo Milev and the art  / Ruzha Marinska ; [ Photogr. Tsvetan Chetashki ] ; [ Transl. Nikola Georgiev et al. ] . - [ София ] : Захарий Стоянов, 2015. - 295 с. : с цв. ил., факс. ; 28 см

Милев, Гео, 1895-1925 - творчество

Изобразително изкуство, българско - 20 век

Модернизъм - България

565356 -5300000214045 /2017->ПК -Ч1

Четъшки, Цветан Стефанов  фотогр.; Георгиев, Никола Аспарухов  прев.     

 

74                                              

Б 45

     Бира, секс и Прас ' n ' прес  / Венци Мицов и др. ; Ил. Чавдар Николов и др. - София : Прас прес, 2017. - 144 с. : с цв. ил. ; 17 х 22 см

Карикатура, българска

565364 -5300000214069 /2017->ПК -К

Мицов, Венци; Балев, Иво ; Бакалов, Иван; Тодорова, Калинка; Петканов, Самуил; Порязов, Веселин; Николов, Чавдар  ил.; Георгиева, Алла  ил.; Георгиев, Чавдар  ил.; Комарницки, Христо Иванов  ил.     

 

02                                              

С 96

Събев, Орлин Стаменов

    Книгата и нейният храм  : История на османските библиотеки в България / Орлин Събев . - София : Авангард Прима, 2017. - 430 с. : с ил. ; 21 см

Библиотеки, турски - България - история

Библиотечни фондове - България - история

Книга - България - история

565406 -5300000214489 /2017->ПК -Б      

 

902/904                                         

К 90

     Крепостта '' Хоталич '' край Севлиево  : 30 години археологически проучвания : Каталог = The '' Hotalich '' fortress nearby Sevlievo : 30 years archeological research : Catalogue / Състав. Надежда Ботева. - Севлиево : М - Прес, 2009. - 66 с. : с цв. ил. ; 29 см

Археологически паметници - Северна България

565413 -5300000214557 /2017->ПК -К

Ботева, Надежда  състав.     

 

02                                              

П 76

Попова, Ели Драганова

    Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество  : Ч. 1 - / Ели Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

    1. Проучвания 2012 - 2015. - 2016. - 245 с. : с табл., сх., диагр.

Библиотекари - квалификация

Информационно общество

1 565440 -5300000214823 /2017->ПК -Б      

 

316.4                                               

Н 52

Нелсън, Дебра Л. и др.

    Организационно поведение  : Науката, реалният свят и вие / Дебра Л. Нелсън, Джеймс Камбъл Куик ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2017. - 853 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Организационно поведение

Организационна култура

Комуникация

Управление и организация - психология

565480 -5300000215233 /2017->ПК -Ч1

Куик, Джеймс Камбъл; Андреева, Людмила Маринова  прев.    

 

 

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта