Хуманитарни науки


 

808.67                                               1957

Б 92

     Български етимологичен речник : Т. 1 - / Ред. Вл. Георгиев. - София : БАН, 1971 - . - 20 см

     8. Тесам - фякалка / Десислава Борисова и др. ; Ред. Лиляна Димитрова-Тодорова, Людвиг Селимски. - 2017, София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - 885 с.

Български език - етимология - речници

8 567504 -5300000236917 /2018->ПК -Ч1

 

06

И 95

     История на Българската академия на науките  : Ч. 1 - / [ Илия Тосков Тодев и др. ] ; [ Под ред. на Илия Тодев ]. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2015 - . - 25 см

     2. 1947 - 2014 г. / Други авт. : Искра Василева Баева, Евгений Герчев Кандиларов, Илияна Илиева Марчева. - 2017. - 186 с., [ 15 ] л. ил., портр., факс.

Българска академия на науките - история

България - организации

2 567502 -5300000236894 /2018->ПК -Ч1

Тодев, Илия Тосков; Баева, Искра Василева; Кандиларов, Евгений Герчев; Марчева, Илияна Илиева

 

820/899                                          92941

Х 15

Хаджикосев, Симеон Дончев

    Западноевропейска литература : Ч. 1 - / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000 - . - 23 см

     11. Десетимата най-големи поети на европейския модернизъм. - София : Персей, 2018. - 392 с.

Западноевропейска литература

11 567507 -5300000236948 /2018->ПК -Ч1 11 567508 -5300000236955 /2018->ПК -П

 

808.67

Б 92

     Български диалектен атлас  : Обобщаващ том : [ Ч. ] 1 - / Л. Антонова-Василева и др. - София : Труд ; Инст. за бълг. ез. при БАН, 2001 - . - 30 см

     4. Морфология / Ред. кол. М. Тетовска-Троева и др. - 2016. - 248 с. с цв. к. ; 29 см + 1 к.

Български език - диалекти - географско разпределение

Български език - диалекти

България - езикознание

4 567505 -5300000236924 /2018->ПК -Ч1 4 567506 -5300000236931 /2018->ПК -П

 

8

К 93

     Култура, идентичности, съмнения  : Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов / Състав. и науч. ред. Анна Алексиева, Надя Данова, Николай Чернокожев. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2016. - 567 с. : с табл., ил., факс. ; 25 см

    Съдържа:  Библиография на проф. д.ф.н. Николай Аретов.

Аретов, Николай Аретов, 1954- - юбилеи и чествания - сборници

Литература - история и критика - сборници

567501 -5300000236900 /2018->ПК -П

Алексиева, Анна Димитрова; Данова, Надя Христова; Чернокожев, Николай Христов

 

39

П 91

     Проекции на културните традиции: България - Македония : [ Доклади от международна конференция '' Съвременни проекции на културните традиции в европейска перспектива: етнологични, фолклористични, етномузикологични аспекти '', 27.09.2016 г., Скопие  / [ Състав. Лозанка Пейчева, Григор Хар. Григоров] ; [ред. кол. Лозанка Пейчева и др. ]. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2017. - 278 с. : с цв. ил., табл., ноти ; 25 см

Народни обичаи и обреди, български - конференции

Народни обичаи и обреди, сръбски - конференции

567503 -5300000236887 /2018->ПК -П

 

37.0

М 41

Маховска, Олга Ивановна

    Мисли като дете, действай като възрастен : 45 реални ситуации през погледа на децата / Олга Маховска ; Прев. от рус. Мария Зозикова. - София : Гнездото, 2018. - 296 с. : с ил. ; 21 см

Семейно възпитание - наръчници и ръководства

Деца - психология и възпитание - наръчници и ръководства

567546 -5300000238591 /2018->ПК -П 567547 -5300000238607 /2018->ПК -П

Зозикова, Мария  прев.

 

949.72.05

А 51

Александрова, Петя

    България в потури, но с цилиндър 2 : Още 50 нашенски истории от едно време / Петя Александрова Иванова-Кандиларова. - Пловдив : Хермес, 2018. - 264 с. : с ил. ; 21 см

България - история, нова

567545 -5300000238584 /2018->ПК -П

Иванова-Кандиларова, Петя Александрова

 

930

М 46

Мелер, Ха. А.

    Най-големите лъжи в историята III / Ха. А. Мелер ; Прев. [ от нем. ] Алеко Дянков. - София : Бард, 2018. - 272 с. ; 21 см

История, обща - популярна литература

567568 -5300000238720 /2018->ПК -П 567569 -5300000238713 /2018->ПК -П

Дянков, Алеко  прев.

 

371.4

П 57

Плас, Мари-Елен

    [ Сто ] 100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише / Мари-Елен Плас ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева. - София : Колибри, 2018. - 240 с. : с цв. ил. ; 20 см

Предучилищно възпитание - методика

Деца, предучилищна възраст - интелектуално развитие и диагностика

Детска и педагогическа психология

567588 -5300000239062 /2018->ПК -П 567589 -5300000239055 /2018->ПК -П 567590 -5300000239048 /2018->ПК -П

Бояджиева, Валентина  прев.

 

791.43/.45

К 87

Кочев, Тед

    Моят живот в киното : Режисьорска версия / Тед Кочев ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Колибри, 2017. - 412 с. ; 20 см. - (Библиотека Амаркорд)

Кинорежисьори, американски - биографски материали

Кино, американско

Филми, художествени

567587 -5300000239024 /2018->ПК -П

Баева, Надя  прев.

 

930

В 73

Влахова, Нели Трифонова

    Еволюция на цивилизациите : Произход и развитие на учрежденията, нравите и вярванията у първите народи / [ Адапт. Нели Влахова ] ; [ По ] Густав Льобон. - [ София ] : Асеневци, 2014. - 90 с. ; 20 см

Култура - история

Еволюция

Първобитно общество

567609 -5300000239253 /2018->ПК -П

Льобон, Густав; Льобон, Гюстав

 

11/13

М 77

Младенова, Вилма Асенова

    Мъдростта на руните / Вилма Младенова. - [ София ] : Асеневци, 2017. - 120 с. : с ил., сх. ; 22 см

Руни

567598 -5300000239246 /2018->ПК –П

 

159.9

М 87

Монтесори, Мария

    Попиващият ум / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - София : Асеневци, 2017. - 352 с. : с ил. ; 22 см

Предучилищно възпитание - методика

Детска и педагогическа психология

567596 -5300000239222 /2018->ПК -П 567597 -5300000239239 /2018->ПК -П

Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова  прев.

 

37.0

А 69

Аникеева, Нели Петровна

    Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски / Нели Аникеева ; Прев. от рус. Таня Цолова. - [ София ] : Асеневци, 2017. - 160 с. : с ил., табл. ; 20 см

Семейно възпитание

567607 -5300000239208 /2018->ПК -П 567608 -5300000239215 /2018->ПК -П

Монтесори, Мария; Корчак, Януш; Макаренко, Антон Семенович; Ериксън, Ерик; Виготски, Лев Симеонович; Цолова, Таня  прев.

 

159.9

М 87

Монтесори, Мария

    Тайната на детството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - София : Асеневци, 2017. - 260 с. ; 22 см

Детска и педагогическа психология

Обучение - методи

Семейно възпитание

567613 -5300000239185 /2018->ПК -П 567614 -5300000239192 /2018->ПК -П

Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова  прев.

 

371.4

Б 52

Боброва, Наталия Борисовна

    Монтесори вкъщи. Математика / Наталия Боброва ; [ Прев. от рус. Таня Цолова ]. - [ София ] : Асеневци, 2016. - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Математика - методика

Деца - доучилищна възраст - готовност за училище

Дидактични игри

567603 -5300000239178 /2018->ПК -П

Цолова, Таня  прев.

 

371.4

Б 52

Боброва, Наталия Борисовна

    Монтесори вкъщи. Практическо обучение / Наталия Боброва ; [ Прев. от рус. Таня Цолова ]. - [ София ] : Асеневци, 2015. - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см

Обучение - методи

Детска и педагогическа психология

Семейно възпитание

567604 -5300000239161 /2018->ПК -П

Цолова, Таня  прев.

 

371.4

Б 52

Боброва, Наталия Борисовна

    Монтесори вкъщи. Околен свят / Наталия Боброва ; [ Прев. от рус. Таня Цолова ]. - [ София ] : Асеневци, 2016. - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см

Говор - при децата

Деца - доучилищна възраст - готовност за училище

Дидактични игри

567605 -5300000239154 /2018->ПК -П

Цолова, Таня  прев.

 

371.4

Б 52

Боброва, Наталия Борисовна

    Монтесори вкъщи. Развитие на речта / Наталия Боброва ; [ Прев. от рус. Таня Цолова ]. - [ София ] : Асеневци, 2016. - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Предучилищно възпитание - методика

Деца, предучилищна възраст - интелектуално развитие

567606 -5300000239147 /2018->ПК -П

Цолова, Таня  прев.

 

159.9

Р 23

     Разкрийте тайните на личността : Физиогномика и френология / Гастон Дюрвил и др. - София : Асеневци, 2014. - 228 с. : с ил. ; 24 см

Физиогномика

Френология

567616 -5300000239130 /2018->ПК -П

Дюрвил, Гастон; Дюрвил, Андре; Дрейтън, Хенри Шипман; Макнийл, Джеймс

 

159.9

У 25

Удилова, Ирина и др.

    Силата на предците : Как законите на рода помагат да се освободим от обидите и да реализираме целите си / Ирина Удилова, Антон Уступалов, Марина Мазина ; Прев. [ от рус. ] Уляна Йорданова. - [ София ] : Асеневци, 2018. - 160 с. ; 20 см

Личност - психология - популярна литература

Поведение - популярна литература

Общуване

567615 -5300000239369 /2018->ПК -П

Уступалов Антон ; Мазина, Марина; Йорданова, Уляна  прев.

 

398

S 67

Slavejkov, Raco Petkov

    Bulgarian folk traditions and beliefs / Racho Slaveykov ;Transl. by Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva. - [ Sofia ] : Asenevtsi, 2014. - 202 p. ; 23 cm

Народни вярвания, български

Народни обичаи и обреди, български

България - етнография

567602 -5300000239376 /2018->ПК -П

Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava Stojanova

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта