Краеведски календар


 

Забележка: В началото са посочени годишнини, за които  не е установена точна дата, а само година.
 

 

 

Краеведски календар за 2017 година

 

 

255 години (1762 г.) от построяването на Априловата чешма (най-старата габровска чешма) от хаджи Кръстю Априлов.

 

225 години (1792 г.) от написването на „История во кратце о болгарском народе славенском” от йеросхимонах Спиридон Габровски.

 

205 години  от рождението на Иванчо Минчов КИЛИФАР (1812 г. - 1898 г.) – народен лечител от Габрово през XIX век. Издал в сборник събрани народни рецепти (1885).

 

185 години от рождението на Кънчо КЕСАРОВ Кесариев (Сахатчиоглу) (ок. 1832 г., Габрово  - 12.07.1875 г., Трявна) – учител, възрожденски деец, участник в подготовката на въстанието на Капитан дядо Никола. Заедно с брат си Гено построил часовниковата кула в Габрово.

 

185 години от рождението и 110 години от смъртта на Иван Колчев КОНКИЛЕВ (1832 г. -

7.03.1907 г.) – индустриалец - един от първостроителите на габровската промишленост, дарител.

 

185 години от рождението и 130 години от смъртта на Райчо ПОПХРИСТОВ (1838 г., Габрово - 24.03.1884 г., Габрово) –  търговец, спомоществовател на четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и Христо Ботев, съдия в Габрово и народен представител в І ОНС

 

180 години от рождението на Никола Христов ГУТЕВ (1837 г., Габрово - 11.11.1906/1910 г.) – търговец, собственик на кожарска фабрика „Никола Гутев и синове”.

 

175 години (1842) от издаването на „Дополнение к книге: Денница новобългарского образования” на Васил Априлов.

 

175 години от рождението на Цанко ДОБРЕВ (ок. 1842 г., Габрово - неизв.) – дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.  

 

175 години от рождението на Дечо А. КИТЕВ (ок. 1842 г., Габрово – неизв.) – търговец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

175 години от рождението на Ангел МИТЕВ (1842 г., Габрово - неизв.) – занаятчия, общински съветник, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.  

 

175 години от смъртта на Димитър хаджи Иванов МУСТАКОВ (неизв., Букурещ - 1842 г.) – търговец, адвокат, дарител на Габровското училище.

 

175 години от рождението на поп Иван Поппетков Ненчев (НЕНЧОВ) (Гъбенски) (1842 г., с. Враниловци - 16.05.1876 г., Търново – свещеник, участник в подготовката на Априлското въстание, обесен заедно с Еким Цанков и Цанко Дюстабанов в Търново. Баща на Христо и Петър Гъбенски.

 

170 години (1847 г.) от издаването на книгата „Мисли за сегашното българско учение” от Васил Априлов.

 

170 години от рождението на Великия княз ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1847 г. - 1909 г.) – руски военен деец, генерал-адютант, участник в Руско-турската освободителна война. Провъзгласен за почетен гражданин на Габрово.

 

170 години от рождението на Христо Митев ТОПУЗАНОВ (1847 г., Габрово - 1903 г.) – адвокат, участник в национално-освободителното движение, обществен деец.

 

165 години от рождението на Петър Алексиев ГАЙТАНДЖИЕВ (1852 г., Габрово - 1915/1919 г.) – четник в четата на Цанко Дюстабанов, опълченец от конната сотня, подпомага издаването на спомените на Ф. М. Депрерадович за участието на опълчението в Освободителната война.

 

165 години от рождението и 90 години от смъртта на Васил Христов ДЮСТАБАНОВ (ок. 1852 г., Габрово - 1927 г.) – учител, директор на Дирекцията на статистиката, участник в Освободителната война.

 

165 години от рождението на Христак Христов МОМЕРИН (1852 г., Габрово - 28.02.1918 г.) – индустриалец, основоположник на трикотажната индустрия в България.

 

165 години от рождението на Пенчо Цонев ПОСТОМПИРОВ (1852 г., Габрово - 11.05.1876 г., връх Русалка (Мара Гидик) – ножар, член на четата на Цанко Дюстабанов, командир на едно от отделенията.

 

160 години от рождението на Петър Димитров САКОВ (1857 г., Габрово - 21.04.1930 г.) – търговец, участник в подготовката на Априлското въстание, обществено-политически деец. Почетен гражданин на Габрово.

 

155 години от рождението и 90 години от смъртта на Христо Пенчев БЪЛГАРИЕВ (1862 г., Габрово - 1927 г.) – търговец, акционер във фабрика „Звезда” – Габрово, акционер и член на Управителния съвет на „Принц Кирил” АД.

155 години от рождението на Христо Иванов КАЛПАЗАНОВ (1862 г., Калпазани - 2.09.1935 г.) – индустриалец, съсобственик на фабрика „Братя Ив. Калпазанови”, дарител на библиотека „Априлов- Палаузов”.

 

155 години от рождението и 65 години от смъртта на Стефан МИЛКОВ Генев (1862 г., Габрово - февруари  1952 г.) – един от основателите на пивоварната фабрика (1894 г.) и казино „Бузлуджа”
(1910 г.), акционер на текстилната фабрика „Фердинанд”, дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”      

 

150 години от рождението на Тодорица Ив. х. БЕРОВА (1867 г., Дряново - апр. 1925 г., Габрово) – съпруга на габровския индустриалец Иван х. Беров. След смъртта й близките даряват на библиотека „Априлов-Палаузов” крупна сума.

 

150 години от рождението на Панайот Стефанов СЛАВЧЕВ (ок. 1867 г., Плевен - 1945 г.) – фармацевт, един от учредителите на Индустриална банка – Габрово, доброволец в Сръбско-българската война, един от създателите на текстилната фабрика „Надежда” в Габрово.

 

145 години от рождението на Стефан Пенчев БИЖЕВ (1872 г., Габрово - неизв.) – учител, инспектор, председател на библиотека „Априлов – Палаузов”, съосновател на фонда за постройка на Театрално-библиотечно здание в града.

 

145 години от рождението на д-р Никола Иванов ЗЛАТИН (1872 г., Габрово – неизв.) – юрист, построил първата частна книжна фабрика в Княжево, дарител.

 

145 години от рождението на Добри Иванов КАЛПАЗАНОВ (1872 г., Габрово - 17.12.1943 г.) – индустриалец, основател и член на Българско акционерно общо застрахователно дружество „Родина”.

 

140 години от рождението на д-р Нено Станев ЦЪРВУЛАНОВ (Царвуланов) (1877 г., с. Добромирка, Севлиевско - 22.04.1925 г.) – психолог, журналист, публицист, един от първите изследователи на психиатричната помощ в България.

 

135 години от рождението на Димитър БОЧАРОВ (1882 г., Габрово - 1938 г.) – български актьор, играл в Народния театър.

 

135 години от рождението на д-р Иван Екимов МАНОЛОВ (1882 г., Габрово - 1963 г.) –  икономист, преподавател, доктор на политическите науки, подпредседател на Търговско-индустриалната камара във Варна и Българското търговско параходно дружество „Постоянство”.

 

135 години от рождението на Ганчо Дончев ПОПОВ (1882 г., с. Боженци - 25.06.1930 г.) – дребен търговец, банкер и дарител.

 

135 години от смъртта на Илия ХРИСТОВИЧ Попилиев (1830/1834 г., Габрово - 1882/1884-1885 г.) – учител, организатор на ученическо дружество в Габрово, преводач и журналист.

 

125 години (1892 г.) от Първото българско земеделско и промишлено изложение в Пловдив, в което участват габровски индустриалци

 

125 години  от създаването на първия движещ се модел - на парна машина, изработен от габровеца Иван Недков през 1892 г.

 

125 години от смъртта на архимандрит Йеромонах Пахомий СТОЯНОВ (1836 г., Каломен, Габровско - 1892 г., Дряново) – игумен на Дряновския манастир, съратник на Левски, сътрудничил на четата на поп Харитон Халачев. Първият игумен, ръкоположен от Българската екзархия.

 

125 години от рождението на Стефан Цанков ХАДЖИСТОЙЧЕВ (1892 г., Габрово -  1976 г.) – архитект, проектант на близо 900 жилищни и обществени сгради, училища, читалището в с. Велковци, Горското климатично училище „Д-р Тота Венкова” и др.

 

110 години (1907 г.) от излизането на книгата на Димо Заимов „Лондон и Балканското изложение през 1907 г.”

 

110 години от смъртта на Васил Николов (Николаевич) РАШЕЕВ (1821 г., Габрово - 1907 г., Одеса) – виден деятел на българското Възраждане, търговец в Одеса, един от душеприказчиците на Васил Априлов.

 

110 години от смъртта на Стефан П. ХАДЖИСТОЙЧЕВ (1840 г., Габрово - 4.07.1907 г.) – индустриалец и дарител на библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

105 години  (1912 г.) от внасянето на първия автомобил в Габрово от индустриалеца Илия Иванов Червенаков.

 

100 години (1917 г.) от създаването на първата детска музикална група „Веселинка” от Величко Мянков

 

100 години от рождението на Людвик – Любомир Франц СКОПАЛИК (1917 г., с. Първенец, Пловдивско - 1978 г.) – ветеринарен лекар, първият доктор по ветеринарна медицина в региона, основател на първата в окръга клинична лаборатория за изследване на фуражи, животни и микроклимат, организатор на строителството на модерен Ветеринарен център в Габрово.

 

 

 

АВГУСТ

 

140 години (1877 г.) от августовските боеве на връх Шипка по време на Руско-турската война.

 

170 години от рождението на Васил П. ХАЛАЧЕВ (_.08.1847 г., Габрово – неизв.) - гайтанджия, бакалин, дарител на библиотека „Априлов- Палаузов”.

 

2 август

100 години от смъртта на генерал-майор Никола Марков РЯСКОВ (6.12.1856 г., Габрово - 2.08.1917 г.) – военен деец, учител, участник в четата на Цанко Дюстабанов.

 

5 август

140 години от рождението на Александър Христов ЗАИМОВ (5.08.1877 г., Габрово - ок. 1930 г.) индустриалец, основател на първата българска фабрика за юта „Кирил”, един от учредителите на Габровската популярна банка и пръв председател на УС, участник в Балканската война.

 

12 август

130 години от рождението на Петър СТОЕВ Иванов (12.08.1887 г., Габрово - 1964 г.) – библиотекар и директор на габровската библиотека „Априлов-Палаузов”.

 

13 август

190 години от рождението на Иван Попвелчев (Попвелчов) ГРУДОВ (13.08.1827 г., Габрово-17.02.1895 г.) – търговец, общественик и дарител, настоятел на българските възрожденски вестници „Цариградски вестник”, „Българин” и „Дунавски лебед”. Сподвижник на Раковски

140 години от смъртта на Валериан Филипович ДЕРОЖИНСКИ (15.07.1826 г.-13.08.1877 г.) – руски генерал-майор, участник в Руско-турската освободителна война.

 

14 август

145 години от смъртта на Спиридон Николаев ПАЛАУЗОВ (16.07.1818 г., Одеса-14.08.1872 г.) – историк, обществен деец, основоположник на модерната българска медиевистика. Син на Николай Ст. Палаузов.

 

15 август

155 години от рождението на Никола Досев ДРАГАНОВ (15.08.1862 г., Габрово - 19.01.1916 г.) – учител по география, въвел пътуване по картата и нямата карта, дарител, методист, общественик и директор на Радион Умниковото училище.

145 години от рождението на Георги ТИШКОВ Проданов (15.08.1872 г., Габрово - 8.08.1924 г.) - първият дипломиран керамик в Габрово, преподавател по грънчарство. Основател на АД „Чардафон Велики”.

 

20 август

175 години от рождението на свещеник Васил МИХОВ (20.08.1842 г., Габрово - 1.12.1895 г.) - свещеник, учител, председател на комисията по строителството на църквата „Света Троица”.

 

25 август

95 години (25.08.1922 г.) от тържественото честване на Шипка, на което всички (живи по това време) опълченци, сражавали се в боевете на 9-11 август 1877 г. са обявени за почетни граждани на Габрово.

 

26 август

135 години от рождението и 50 години от смъртта на Стефан СТАНЧЕВ Стойнов (26.08.1882 г., Габрово - 27.01.1967 г.) – учител, общественик, участник в Балканската и в Първата световна война, основател на Философско-математическо общество „Димитър Михалчев”, участник в комитета по издигане на паметника на Априлов, пръв редактор на в. „Известия на Габровската народна библиотека”.

 

28 август

110 години от рождението и 20 години от смъртта на Никола НЕНОВ (Буката) (28.08.1907 г., Габрово - 12.12.1997 г.) – колоездач, първият български спортист, участвал в Олимпийски игри - 1936, Берлин.

 

29 август

170 години  (29.08.1847 г.) от събранието в двора на черквата „Св. Троица” в Габрово за събиране средства за градеж на нова училищна сграда, свикано по идея на Васил Априлов. Събитието е увековечено в картината на Цанко Лавренов „Габрово 1847”.


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта