АктуалноГабровската библиотека „Априлов-Палаузов“ стана носител на националната награда „Христо Г. Данов“.


Престижното отличие беше връчено на директора Савина Цонева на тържествена церемония в Стария Пловдив в къщата - музей на родоначалника на книгоиздаването у нас Христо Груев Данов на 16 юни 2017 година.


Националната награда за принос в българската книжовна култура на името на Христо Г. Данов е учредена през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив, във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Присъжда се ежегодно, по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за принос в националната книжовна култура в девет категории:
• българска книга
• преводна книга
• хуманитаристика
• изкуство на книгата (издател или художник);
• издание за деца
• книгоразпространение
• представяне на българската книга (автор или медия);
• библиотеки и библиотечно дело (библиотека или библиотекар);
• електронно издаване и нови технологии (организация или лице).

Номинираните и наградените във всички раздели се определят от жури (председател и осем члена) на конкурсен принцип. Журито, състоящо се от представители на организаторите – Министерство на културата и Община Пловдив, както и от специалисти в областта на книгата и литературата, избира най-добрите сред номинираните на последното си заседание в дома музей „Христо Г. Данов“, непосредствено преди самата церемония.


Освен Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – гр. Габрово в категорията бяха номинирани и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – гр. Пазарджик и библиотеката при НЧ „Св.св. Кирил и Методий“ – Попово.


Призът е статуетка на бухал – символ на мъдростта, изработен от Диана Райнова.

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

 

О Б Я В Я В А

 

К О Н К У Р С  за  Е С Е

 

„Злото е нетрайно, Доброто е господар на човешкото сърце”,

посветен на 140-годишнината от рождението на

 

Е Л И Н    П Е Л И Н

(18 юли 1877 г. – 3 декември 1949 г.)

 

В  конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 12 до 18 години (VI – ХII клас) от учебните заведения на територията на  Габровска област.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от 12 до 14 години и от 15 до 18 години.

Обемът на есетата не трябва да надвишава 2 (две) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail ese_elin_pelin@abv.bg в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” (за конкурса) или донесени в библиотеката в запечатан плик.

Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

 

Краен срок за изпращане на творбите – 3 юли 2017 година, 22 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 юли 2017 година

Отличените творби ще бъдат публикувани на web-страницата на Регионална библиотека – Габрово и във в. „100 вести“.

Победителите в конкурса – I, II и III място в двете възрастови състезателни категории, ще получат специални грамоти.

За контакти и информация:

 

РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово,

Тел./ GSM  066 806 210;  0878 649 758

Име: Анелия Мутафчиева-Христова

e-mail:  ese_elin_pelin@abv.bg

 

 

 255 години (1762 г.) от построяването на АПРИЛОВАТА ЧЕШМА (най-старата габровска чешма) от хаджи Кръстю Априлов. Витрина в централното фоайе.

 175 години (1842) от издаването на допълнение към книгата  „ДЕННИЦА НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” на Васил Априлов.

 170 години (1847 г.) от издаването на книгата „МИСЛИ ЗА СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО УЧЕНИЕ” от Васил Априлов. Витрина в централното фоайе.

 170 години от смъртта на ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ (21.07/1.08.1789 г., Габрово – 2/14.10.1847 г., Галац) – търговец, книжовник, публицист, фолклорист и първи български нумизмат. Основател на Габровското взаимно училище – първото новобългарско светско училище. Витрина в централното фоайе.

 ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“. Витрина в централното фоайе.

 КНИГИ С АВТОГРАФИ от фонда на отдел „Краезнание“. Витрина в централното фоайе.

 

 

ОКТОМВРИ

 

3 октомври

170 години от смъртта на ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН – БАРТОЛДИ (3.02.1809-4.11.1847) – немски композитор. Представяне на web-страницата. Витрина в централното фоайе.

 

6 октомври

„Из интересните читателски търсения“- ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ В ОТДЕЛ „КРАЕЗНАНИЕ“. Витрина в централното фоайе.

 

8 октомври

125 години от рождението на МАРИНА ЦВЕТАЕВА (8.10.1892-31.08.1941) – руска поетеса и писателка. Витрина в Заемна. Виртуална изложба-презентация с участие на доброволци. Представяне на сайта на библиотеката.

 

9 октомври

125 години от рождението на ИВО АНДРИЧ (9.10.1892 – 13.03.1975) – писател от бивша Югославия. Витрина в Заемна.

 

16 октомври

115 години от рождението на ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА (16.10.1902-09.07.1977) – българска писателка, преводачка. Витрина в Заемна.

 

23 октомври

75 години от рождението на МАЙКЪЛ КРАЙТЪН (23.10.1942-4.11.2008) – американски писател, сценарист и режисьор. Витрина в Заемна.

 

31 октомври

„НАРОДНИ БУДИТЕЛИ през Възраждането” – литературен урок, придружен с презентация.  В Детски отдел.

 

1 2 3 4 5

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта