Актуално


 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

 

О Б Я В Я В А

 

К О Н К У Р С  за  Е С Е

 

„Злото е нетрайно, Доброто е господар на човешкото сърце”,

посветен на 140-годишнината от рождението на

 

Е Л И Н    П Е Л И Н

(18 юли 1877 г. – 3 декември 1949 г.)

 

В  конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 12 до 18 години (VI – ХII клас) от учебните заведения на територията на  Габровска област.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от 12 до 14 години и от 15 до 18 години.

Обемът на есетата не трябва да надвишава 2 (две) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail ese_elin_pelin@abv.bg в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” (за конкурса) или донесени в библиотеката в запечатан плик.

Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

 

Краен срок за изпращане на творбите – 3 юли 2017 година, 22 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 юли 2017 година

Отличените творби ще бъдат публикувани на web-страницата на Регионална библиотека – Габрово и във в. „100 вести“.

Победителите в конкурса – I, II и III място в двете възрастови състезателни категории, ще получат специални грамоти.

За контакти и информация:

 

РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово,

Тел./ GSM  066 806 210;  0878 649 758

Име: Анелия Мутафчиева-Христова

e-mail:  ese_elin_pelin@abv.bg

 

 

 255 години (1762 г.) от построяването на АПРИЛОВАТА ЧЕШМА (най-старата габровска чешма) от хаджи Кръстю Априлов. Витрина в централното фоайе.

 175 години (1842) от издаването на допълнение към книгата  „ДЕННИЦА НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” на Васил Априлов.

 170 години (1847 г.) от издаването на книгата „МИСЛИ ЗА СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО УЧЕНИЕ” от Васил Априлов. Витрина в централното фоайе.

 170 години от смъртта на ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ (21.07/1.08.1789 г., Габрово – 2/14.10.1847 г., Галац) – търговец, книжовник, публицист, фолклорист и първи български нумизмат. Основател на Габровското взаимно училище – първото новобългарско светско училище. Витрина в централното фоайе.

 ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“. Витрина в централното фоайе.

 КНИГИ С АВТОГРАФИ от фонда на отдел „Краезнание“. Витрина в централното фоайе.

 

 

 

АВГУСТ

 

2 август

75 години от рождението на ИСАБЕЛ АЛИЕНДЕ (2.08.1942) – чилийска писателка. Витрина в Заемна.

 

4 август

225 години от рождението на ПЪРСИ БИШ ШЕЛИ (4.08.1792-8.07.1822) – английски поет, представител на романтизма.  Витрина в Заемна.

Виртуална изложба, посветена на 140 години от августовските боеве на ШИПКА в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. Представяне на сайта на библиотеката. Витрина в централното фоайе.

 

21 август

155 години от рождението на ЕМИЛИО САЛГАРИ (21.08.1862-25.04.1911) – италиански писател на исторически и приключенски  романи. Витрина в Заемна.  Витрина във Филиала.

 

22 август

155 години от рождението на КЛОД ДЕБЮСИ (22.08.1862-25.03.1918)  – френски композитор. Представяне на web-страницата на отдел „Изкуство“. Витрина в централното фоайе.

 

Любопитни новини, забавни реклами и афиши, истории и случки от обществения живот на габровци от близкото и не чак толкова близко минало, може да намерите на най-новата платформа на Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов" - Габрово. "Изрезки от миналото" е един опит на библиотекарите от отдел "Краезнание" да покажат интересни моменти, запечатани в позабравени книги и вестници. Разгледайте с усмивка сайта на адрес https://libgabrovo.wixsite.com/izrezki . Очакваме Вашите отзиви и коментари!

 

1 2 3 4

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail: libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта